Kvalita výuky odborných předmětů a její výzkum s využitím didaktických kazuistik

Autoři

  • Pavel Pecina
  • Peter Marinič

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1723

Klíčová slova:

kvalita výuky, výzkum kvality výuky, didaktické kazuistiky, didaktické kazuistiky ve výuce odborných předmětů

Abstrakt

Předložená empirická studie je věnována dosud málo zkoumané oblasti, a to využití didaktických kazuistik v rámci výzkumu kvality výuky odborných předmětů na středních školách. Cílem studie je vymezit specifika kvality výuky v podmínkách odborného technického vzdělávání a její zkoumání s využitím didaktických kazuistik. Dále potom prezentace hlavních zjištění didaktické kazuistiky realizované ve výuce odborného technického předmětu na střední odborné škole technické v Brně v roce 2019. Metody výzkumu: Ve výzkumu byl aplikován kvalitativní přístup s využitím případové studie – didaktické kazuistiky. Výsledky přinášejí informaci o možnosti zkoumání kvality výuky odborných předmětů s využitím didaktických kazuistik. Dále poskytují náhled do konkrétní výukové situace a jejího hodnocení. Závěry pomáhají vymezit a identifikovat zkoumání kvality výuky ve specifických podmínkách výuky odborných technických předmětů.

Reference

Beaty, L. (1999). Supporting learning from eperience. In H. Fry, S. Ketteringe & S. Marshall (Eds.), A handbook for teaching and learning in higher education (s. 134-147). Glasgow: Kogan Page.

Blings, J., & Gessler, M. (Eds.). (2007). Quality development and quality assurance with labour market reference for the vocational education and training system in the metal sector. Results from the European Leonardo Project QualiVET. Analysis reports from Austria, Czech Republic, Germany, Netherlands, Slovenia, Spain and United Kingdom. Bremen: Perspektiven-Offset-Druck.

Bromme, R. (2008). Pedagogical contens knowledge jako konceptuální východisko pro výzkum moudrosti praktiků. In. T. Janík et al., Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (s. 9-16). Brno: Paido

Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction. New York: W. W. Norton.

Carroll, J. B. (1963). A model of school learning. Teachers College Record, 64(8), 723-733.

Davis, C., & Wilcock, E. (2003). Teaching materials using case studies. Liverpool: The UK Centre for Materials Education.

Česká školní inspekce. (2020). Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021. Dostupné z www.csicr.cz/cz/Kvalitni-skola

Fend, H. (2008). Schule gestalten: Systemsteuerung, Schulentwicklung und Unterrichtsqualität. Wiesbaden: VS Verlag.

Fjellström, M. (2014). Vocational education in practice: A study of work-based learning in a construction programme at a Swedish upper secondary school [Odborné vzdělávání v praxi: Studium pracovního učení ve stavebním programu na švédské střední škole]. Empirical Research in Vocational Education and Training, 6(2).

https://doi.org/10.1186/1877-6345-6-2

Helmke, A. et al. (2007). Der Ratingbogen der DESI-Videostudie. Dostupné z www.uni-landau.de

Hrmo, R., & Krpálková, K. (2010). Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu. Bratislava: Slovenská technická univerzita.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., … Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Kolektiv autorů. (2010). AUTOMOBILY, motory (3). Brno: AVID.

Michek, S. (Ed.). (2007). Rozvoj kvality odborného vzdělávání v Evropě. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.

Michelsen, S., & Sternström, M. L. (2017). Vocational education in the Nordic countries: The historical evolution. London: Routledge

https://doi.org/10.4324/9781315411811

Průcha, J. (2019). Odborné školství a odborné vzdělávání: Fungování systému, problémy praxe a výzkum. Praha: Wolters Kluwer.

Rauner, F., & Maclean, R. et al. (2009). Handbook of technical and vocational education and training research. New York: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8347-1

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

Starý, K., & Chvál, M. (2009). Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In M. Janíková, K. Vlčková et al. (2009), Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido.

Trna, J. (2016). Fyzika: Záhadná setrvačnost těles v jednoduchých experimentech. In T. Janík et al., Kvalita (ve) vzdělávání obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Vaněček, D. et al. (2016). Didaktika technických odborných předmětů. Praha: ČVUT.

Walberg, H. J. (1980). A psychological theory of educational productivity. In F. H. Farley & N. J. Gordon (Eds.), Psychology in education (s. 81-110). Berkeley: McCutchan.

Stahování

Publikováno

2021-04-08 - Aktualizováno dne 2021-04-08

Verze

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná