Teoretický model pro formativní hodnocení při badatelsky orientované výuce matematiky a přírodopisu

Autoři

  • Libuše Samková
  • Lukáš Rokos
  • Jan Petr
  • Iva Stuchlíková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1836

Klíčová slova:

badatelsky orientovaná výuka, formativní hodnocení, interakce, matematické vzdělávání, přírodopisnéo vzdělávání

Abstrakt

Předkládaná teoretická studie se zaměřuje na otázky související s propojením formativního hodnocení a badatelsky orientované výuky ve školní praxi a k této problematice přistupuje společně pro matematiku a přírodovědné předměty (konkrétně přírodopis). Na základě společných rysů badatelsky orientované výuky v obou předmětech a s využitím teoretického modelu pro popis interakcí při poskytování okamžité zpětné vazby učitelem jsme vytvořili nový teoretický model pro popis interakcí při formativním hodnocení realizovaném během badatelsky orientované výuky. Výsledný teoretický model pro formativní hodnocení při badatelsky orientované výuce představujeme prostřednictvím sady schémat, která obecně popisují průběh výukového bloku s badatelskou úlohou z pohledu formativního hodnocení, a prostřednictvím nového tzv. double:ESRU modelu pro kódování různých typů interakcí, ke kterým dochází při formativním hodnocení. Možnosti teoretického modelu ilustrují podrobné analýzy dvou virtuálních výukových bloků s badatelskou úlohou (matematického a přírodopisného). Prezentovaný model nabízí pedagogickému výzkumu nástroj pro podrobnou přiléhavou analýzu formativního hodnocení při badatelsky orientované výuce, učitelům a budoucím učitelům nabízí nástroj pro podporu implementace formativního hodnocení a badatelského přístupu do jejich vlastní výuky. Vizualizace propojení obou přístupů a nezávislost modelu na školním předmětu by měly pomoci porozumět možnostem, které formativní hodnocení při badatelsky orientované výuce nabízí.

Reference

Anderson, R. (2002). Reforming science teaching: What research says about inquiry. Journal of Science Teacher Education, 13(1), 1-12.

https://doi.org/10.1023/A:1015171124982

Artigue, M., & Blomhøj, M. (2013). Conceptualizing inquiry-based education in mathematics. ZDM Mathematics Education, 45, 797-810.

https://doi.org/10.1007/s11858-013-0506-6

Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-based learning: An approach to medical education. New York: Springer.

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & Wiliam, D. (2004). Working inside the black box: Assessment for learning in the classroom. Phi Delta Kappan, 86(1), 8-21.

https://doi.org/10.1177/003172170408600105

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5, 7-74.

https://doi.org/10.1080/0969595980050102

Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. Washington, D. C.: National Academy Press.

Bruner, J. S. (1961). The art of discovery. Harvard Educational Review, 31, 21-32.

Cakir, M. (2008). Constructivist approaches to learning in science and their implication for science pedagogy: A literature review. International Journal of Environmental and Science Education, 3(4), 193-206.

Christie, F. (2002). Classroom discourse analysis: A functional perspective. London: Continuum.

Cross, D., & Lepareur, C. (2015). PCK at stake in teacher-student interaction in relation to students' difficulties. In M. Grangeat (Ed.), Understanding science teachers' professional knowledge growth (s. 47-61). Rotterdam: Sense.

https://doi.org/10.1007/978-94-6300-313-1_4

PMid:26088884

Činčera, J. (2013). Badatelé.cz: evaluační zpráva. Technická Univerzita v Liberci.

Dewey, J. (1938). Logic: The theory of inquiry. New York: Holt.

Dolin, J., & Evans, R. H. (2018). Transforming assessment: Through an interplay between practice, research and policy. Cham: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-63248-3

Dorier, J.-L., & Maaß, K. (2014). Inquiry-based mathematics education. In S. Lerman (Ed.), Encyclopedia of mathematics education (s. 300-304). Dordrecht: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_176

Evans, R. H., Ropohl, M., Nielsen, J. A., & Papadouris, N. (2016). Affordances and challenges of written feedback as formative assessment in inquiry-based STEM education. Abstract from NARST Conference, Baltimore, USA.

Harlen, W. (2013). Assessment & inquiry-based science education: Issues in policy and practice. Trieste: Global Network of Science Academies, Science Education Programme.

Hattie, J., & Timperlay, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.

https://doi.org/10.3102/003465430298487

Heritage, M. (2007). Formative assessment: What do teachers need to know and do?. Phi Delta Kappan, 89(2), 140-145.

https://doi.org/10.1177/003172170708900210

Hošpesová, A. (2016). Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni základního vzdělávání. Orbis Scholae, 10(2), 117-130.

https://doi.org/10.14712/23363177.2017.5

Hošpesová, A. (2018). Formative assessment in inquiry-based elementary mathematics. In Kaiser, G. et al. (Eds.), Invited lectures from the 13th International Congress on Mathematical Education (s. 249-268). Cham: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-72170-5_15

Jančaříková, K., & Novotná, J. (2019). Posing good questions - why are good questions posed not always good? In J. Fejfar et al. (Eds.), Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 (s. 105-112). Praha: CULS.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., ... & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75-86.

https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1

Kolb, D. A., & Fry, R. (1975). Toward an applied theory of experiential learning. In C. Cooper (Ed.), Studies of group process (s. 33-57). New York: Wiley.

Kosíková, V., & Černá, K. (2013). Výzkum kvality informační funkce hodnocení ve středoškolské praxi. Pedagogika, 63(3), 372-392.

Laufková, V. (2017). Formativní hodnocení v praxi české základní školy. Pedagogika, 67(2), 126-146.

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.424

Leahy, S., Lyon, C., Thompson, M., & Wiliam, D. (2005). Classroom assessment: Minute by minute, day by day. Assessment to Promote Learning, 63(3), 19-24.

Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge: The construct and its implications for science education (s. 95-132). Kluwer Academic Publishers.

Mathan, S. A., & Koedinger, K. R. (2005). Fostering the intelligent novice: Learning from errors with metacognitive tutoring. Educational Psychologist, 40(4), 257-265.

https://doi.org/10.1207/s15326985ep4004_7

Mayer, R. (2004). Should there be a three-strikes rule against pure discovery learning? The case for guided methods of instruction. American Psychologist, 59(1), 14-19.

https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.14

PMid:14736316

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/43792/

NRC (National Research Council). (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press.

Nicol, D., & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31, 199-218.

https://doi.org/10.1080/03075070600572090

Nocar, D., Polejová, P. & Laitochová, J. (2017). ICT podpora badatelsky orientovaného přístupu ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol. South Bohemia Mathematical Letters, 25(1), 66-86.

Novák, B., & Nováková, E. (2014). Inquiry based mathematics education (IBME) and its reflection by primary school teachers. Scientific Issues Mathematics, 19, 121-127.

Novotná, K., & Krabsová, V. (2013). Formativní hodnocení: případová studie. Pedagogika, 63(3), 355-371.

Panadero, E., Romero, M., & Strijbos, J. W. (2013). The impact of a rubric and friendship on peer assessment: Effects on construct validity, performance, and perceptions of fairness and comfort. Studies in Education Evaluation, 39(4), 195-203.

https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2013.10.005

Papáček, M. (Ed.). (2010). Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Pólya, G. (2016). Jak to řešit? Praha: MatfyzPress.

Radvanová, S., Čížková, V., & Martinková, P. (2018). Mění se pohled učitelů na badatelsky orientovanou výuku? Scientia in Educatione, 9(1), 81-103.

https://doi.org/10.14712/18047106.1054

Raes, A., Vanderhoven, E., & Schellens, T. (2015). Increasing anonymity in peer assessment by using classroom response technology within face-to-face higher education. Studies in Higher Education, 40(1), 178-193.

https://doi.org/10.1080/03075079.2013.823930

Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walberg-Henriksson, H., & Hemmo, V. (2007). Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Rokos, L., & Lišková, J. (2019). Kvalita vrstevnické zpětné vazby při badatelské úloze z biologie člověka v hodinách přírodopisu. Pedagogická orientace, 29(1), 43-72.

https://doi.org/10.5817/PedOr2019-1-43

Rokos, L., & Vomáčková, V. (2017). Hodnocení efektivity badatelsky orientovaného vyučování v laboratorních pracích při výuce fyziologie člověka na základní škole a nižším stupni gymnázia. Scientia in Educatione, 8(1), 32-45.

https://doi.org/10.14712/18047106.365

Rokos, L., Závodská, R., Petr, J., & Papáček, M. (2016). Formative assessment methods in biology education: Pedagogical study at primary school in the Czech Republic. Bulletin of the South Ural State University. Series Education, Educational Sciences, 8(4), 94-99.

https://doi.org/10.14529/ped160413

Ruiz-Primo, M. A., & Furtak, E. M. (2006). Informal formative assessment and scientific inquiry: Exploring teachers' practices and student learning. Educational Assessment, 11(3-4),237-263.

https://doi.org/10.1080/10627197.2006.9652991

https://doi.org/10.1207/s15326977ea1103&4_4

Rutherford, F. J. (1964). The role of inquiry in science teaching. Journal of Research in Science Teaching, 2, 80-84.

https://doi.org/10.1002/tea.3660020204

Samková, L. (2018). Uplatnění otevřeného přístupu k matematice v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ - empirická studie v kontextu badatelsky orientovaného kurzu. Studia Paedagogica, 23(3), 49-67.

https://doi.org/10.5817/SP2018-3-3

Samková, L., Hošpesová, A., Roubíček, F., & Tichá, M. (2015). Badatelsky orientované vyučování matematice. Scientia in Educatione, 6(1), 91-122.

https://doi.org/10.14712/18047106.154

Samková, L., Hošpesová, A., & Tichá, M. (2016). Role badatelsky orientované výuky matematiky v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ. Pedagogika, 66(5), 549-569.

Schoenfeld, A. H., & Kilpatrick, J. (2013). A US perspective on the implementation of inquiry-based learning in mathematics. ZDM Mathematics Education, 45, 901-909.

https://doi.org/10.1007/s11858-013-0531-5

Scriven, M. (1967). The methodology of evaluation. In R. W. Tyler, R. M. Gagné & M. Scriven (Eds.), Perspectives of curriculum evaluation (s. 39-83). Chicago, IL: Rand McNally.

Shánilová, I. (2010). Hodnocení žáků základních škol. Orbis scholae, 4(1), 41-53.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.178

Shavelson, R. J., Young, D. B., Ayala, C. C., Brandon, P. R., Furtak, E. M., Ruiz-Primo, M. A., et al. (2008). On the impact of curriculum-embedded formative assessment on learning: A collaboration between curriculum and assessment developers. Applied Measurement in Education, 21(4), 295-314.

https://doi.org/10.1080/08957340802347647

Starý, K., & Laufková, V. et al. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

Steffe, L., & Gale, J. (1995). Constructivism in education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

Škoda, J., Doulík, P., Bílek, M., & Šimonová, I. (2015). The efficiency of inquiry-based science instruction in relation to the learners' motivation types. Journal of Baltic Science Education, 14(6), 791-803.

Tsivitanidou, O. E., Gray, P., Rybska, E., Louca, L., & Constantinou, C. P. (2018). Professional development for inquiry-based science teaching and learning. Cham: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-91406-0

Vácha, Z., & Ditrich, T. (2016). Efektivita badatelsky orientovaného vyučování na primárním stupni základních škol v přírodovědném vzdělávání v České republice s využitím prostředí školních zahrad. Scientia in Educatione, 7(1), 65-79.

https://doi.org/10.14712/18047106.293

Wiliam, D., & Leahy, S. (2016). Zavádění formativního hodnocení - praktické techniky pro základní a střední školy. Praha: EDUkační LABoratoř.

Žlábková, I., Petr, J., Stuchlíková, I., Rokos, L., & Hošpesová, A. (2020). Development of teachers' perspective on formative peer assessment. International Journal of Science Education (online).

https://doi.org/10.1080/09500693.2020.1713418

Stahování

Publikováno

2021-04-08 - Aktualizováno dne 2021-04-08

Verze

Číslo

Sekce

Studie – teoretická