Ze světa neformálního vzdělávání

Autoři

  • Iva Vachková
  • Jiří Kohout

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1855

Klíčová slova:

-

Abstrakt

T oto monotematické číslo časopisu Pedagogika se zabývá neformálním vzděláváním. Chápání tohoto typu vzdělávání v něm se opírá o defi nici neformálního učení uvedenou v úředním věstníku Evropské unie v rámci Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení. Z tohoto důvodu do čísla nezahrnujeme tzv. stínové vzdělávání a nezařadili jsme rovněž texty spadající přímo do informální oblasti.

Reference

Stahování

Publikováno

2020-10-04