Možné přínosy neformálního vzdělávání založeného na systému hodnot

Autoři

  • Jiří Zajíc

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1674

Klíčová slova:

neformální vzdělávání a výchova, ucelený systém hodnot, účinná zpětná vazba, propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Abstrakt

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na jedinečné možnosti, které přináší oblast neformálního vzdělávání (a výchovy), a to zejména v té podobě, jakou nabízejí tradiční spolky dětí a mládeže. Vychází z všeobecně přijímané definice neformálního vzdělávání, což umožňuje poukázat na rozhodující principy: jde nejen o vzdělávání, ale podstatně i o výchovu, která stojí na hodnotovém základu a probíhá v dobrovolném rámci. V následující nejrozsáhlejší části bude řeč o komplexnosti výchovy a vzdělávání, mimořádně důležité vztahové rovině s výraznými rysy partnerství, dlouhodobosti, která umožňuje opravdové rozvíjení kompetencí – včetně těch, které patří ke klíčovým, výchově ke svobodě a zodpovědnosti, účinné zpětné vazbě i roli vzorů. V závěru v návaznosti na projekt Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového článek představí některé důležité výsledky i hlavní překážky pro možnost využití přínosu neformálního vzdělávání ve školství.

Klíčová slova: neformální vzdělávání a výchova, ucelený systém hodnot, účinná zpětná vazba, propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Reference

Bocan, M., Maříková, H., & Spálenský, A. (2011). Klíče pro život: Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let. Praha: NIDM. Dostupné z www.vyzkum-mladez.cz

České děti venku. (2016). Závěrečná zpráva z výzkumu. Nadace Proměny Karla Komárka. Dostupné z www.vyzkum-mladez.cz

Markovičová, A., & Polcr, P. (2008). Strategie osobnostního rozvoje. Metodická příručka k učebnici. 1. díl. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Dostupné z www.sor-cmg.cz

Matějček. Z. (2015). Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál.

Stahování

Publikováno

2020-10-04