Archeologické dědictví – základ evropské kulturní paměti

Metody interpretace archeologických expozic žákům mladšího a staršího školního věku

Autoři

  • Denisa Brejchová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1670

Klíčová slova:

-

Abstrakt

Díky odvěké touze lidí shromažďovat a uchovávat nejrůznější předměty existují v současnosti na světě desítky tisíc muzeí s miliony sbírkových předmětů. Muzea jsou místa veřejná, místa pro veřejnost přímo určená, místa ve velké míře také placená z veřejných zdrojů, tedy místa, která ovlivňují společnost a zároveň jsou jí ovlivňována.

Reference

Dějepis. (2013). Dějepis 6 pro základní školy a víceletá gymnázia. 2. vyd. Plzeň: Fraus.

ICOM (2006). Profesní etický kodex Mezinárodní rady muzeí. Paříž: ICOM.

Jůva, V. et al. (2014). Základy muzejní pedagogiky. Studijní texty. Moravské zemské muzeum Brno.

Smetánka, Z. (2000). Archeologie a experiment. Miroslavu Buchvaldkovi k životnímu jubileu. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 22(4), 2-5.

Šobáňová, P. (2012). Muzejní edukace. Univerzita Palackého v Olomouci.

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Žalman, J. (2017). Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví. Praha: Národní muzeum.

Stahování

Publikováno

2020-10-07

Číslo

Sekce

Příklad inspirativní praxe