Projekt Komenský 2020

Autoři

  • Jan Hábl

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.1989

Klíčová slova:

Komenský, náprava věcí lidských, edukace, humanita

Abstrakt

Má lidstvo budoucnost? Směřujeme nezvratitelně do záhuby, nebo máme očekávat lepší zítřky? Jak na tom jsme? Rok 2020 poskytl příležitost promyslet vyhlídky lidstva, byl totiž rokem významného výročí. Když Jan Amos Komenský před 350 lety zemřel, zanechal po sobě své největší nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Dílo je to krásné, hluboké a rozsáhlé. Původní rukopis čítal nějakých 2000 stran textu. Překlad z latiny do češtiny byl rozvržen do tří svazků, každý přes pět set stran. Jedná se tedy o velkolepý projekt, unikátní myslitelský počin, literární poklad, jeden ze zdrojů evropského duchovního dědictví. Dodnes z něj čerpáme. Vždyť nejhlubší lidské otázky, které pojednával Komenský, řešíme i dnes. Co jsou to věci lidské, co je s nimi v nepořádku, a také otázka nejdůležitější – dají se nějak napravit, reformovat, polepšit? Projekt Komenský 2020 usiloval o popularizaci Komenského Porady i širšího humanitního odkazu.

Stahování

Publikováno

2021-07-30

Číslo

Sekce

Analytické zprávy