Analýza sebeposuzovacích dotazníků zjišťujících epistemická přesvědčení žáků druhého stupně ZŠ ve vyučovacím předmětu dějepis

Autoři

  • Jaroslav Říčan
  • Ondřej Pešout

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2022.2266

Klíčová slova:

epistemická přesvědčení, didaktika dějepisu, druhý stupeň ZŠ, konfirmační faktorová analýza

Abstrakt

Výzkum v oblasti epistemických přesvědčení v rámci vyučovacích předmětů vycházejících ze sociálních disciplín nabývá v České republice na významu. Současná literatura dokládá vazbu mezi epistemickými přesvědčeními a rozmanitými aspekty učení zahrnujícími akademickou výkonnost a porozumění čtenému. Předkládaná studie je zaměřena na zjišťování epistemických přesvědčení žáků 2. stupně ZŠ v doméně historie. V úvodu je čtenář seznámen s výzkumem v této oblasti od počátku 50. let 20. století s akcentem na modely epistemických přesvědčení a způsoby měření. Cílem empirické části práce bylo zjistit vlastnosti čtyř adaptovaných sebeposuzovacích dotazníků zaměřených na epistemická přesvědčení žáků druhého stupně v doméně historie. V prvním kroku byly vybrané sebeposuzovací dotazníky přeloženy způsobem doporučovaným při kroskulturních výzkumech s následnou dvoukolovou realizací kognitivních interview. Hlavní studie proběhla v květnu a červnu roku 2021 na vzorku N = 303 žáků sedmých, osmých a devátých tříd. Konfirmační faktorová analýza následovaná korelační analýzou demonstrovaly rozmanité stupně podpory pro vybrané dimenze sebeposuzovacího dotazníku EOCQ, pro škálu zaměřenou na ocenění procesu integrace a pro škálu zaměřenou na ocenění významu metodologických procedur při generování historické znalosti. Porozumění čtenému pozitivně korelovalo s epistemickými dimenzemi zaměřenými na ocenění odůvodňování znalosti na základě více zdrojů, na ocenění procesu integrace a významu metodologických procedur. Hodnocení z předmětů dějepis a český jazyk a literatura neprokázalo konzistentní vazby s dimenzemi epistemických přesvědčení. V závěru jsou navrhována praktická a metodologická doporučení při užití sebeposuzovacích dotazníků v kontextu běžné třídní praxe.

Reference

Bartels, J. M., & Magun-Jackson, S. (2009). Approach-avoidance motivation and metacognitive self-regulation: The role of need for achievement and fear of failure. Learning and Individual Differences, 19(4), 459-463.

https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.03.008

Barzilai, S., & Ka'adan, I. (2017). Learning to integrate divergent information sources: The interplay of epistemic cognition and epistemic metacognition. Metacognition Learning, 12, 193-232.

https://doi.org/10.1007/s11409-016-9165-7

Barzilai, S., & Weinstock, M. (2015). Measuring epistemic thinking within and across topics: A scenario-based approach. Contemporary Educational Psychology, 42, 141-158.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2015.06.006

Belland, R. B., Gu, J., Kim, J. N., Turner, J. D., & Weiss, M. D. (2019). Exploring epistemological approaches and beliefs of middle school students in problem-based learning. The Journal of Educational Research, 112(6), 643-655.

https://doi.org/10.1080/00220671.2019.1650701

Bendixen, L. D., Schraw, G., & Dunkle, M. E. (1998). Epistemic beliefs and moral reasoning. Journal of Psychology, 132, 187-200.

https://doi.org/10.1080/00223989809599158

Bråten, I., Britt, M. A., Strømsø, H. I., & Rouet, J.-F. (2011). The role of epistemic beliefs in the comprehension of multiple expository texts: Toward an integrated model. Educational Psychologist, 46(1), 48-70.

https://doi.org/10.1080/00461520.2011.538647

Bråten, I., Ferguson, L. E., Strømsø, H. I., & Anmarkrud, Ø. (2013). Justification beliefs and multiple-documents comprehension. European Journal of Psychology of Education, 28, 879-902.

https://doi.org/10.1007/s10212-012-0145-2

Bråten, I., Ferguson, L. E., Strømsø, H. I., & Anmarkrud, Ø. (2014). Students working with multiple conflicting documents on a scientific issue: Relations between epistemic cognition while reading and sourcing and argumentation in essays. British Journal of Educational Psychology, 84(1), 58-85.

https://doi.org/10.1111/bjep.12005

PMid:24547754

Bråten, I., & Strømsø, H. I. (2010). Effects of task instruction and personal epistemology on the understanding of multiple texts about climate change. Discourse Processes, 47(1), 1-31.

https://doi.org/10.1080/01638530902959646

Britt, M. A., & Aglinskas, C. (2002). Improving students' ability to identify and use source information. Cognition & Instruction, 20(4), 485-522.

https://doi.org/10.1207/S1532690XCI2004_2

Britt, M. A., Perfetti, C. A., Sandak, R., & Rouet, J.-F. (1999). Content integration and source separation in learning from multiple texts. In S. R. Goldman, A. C. Graesser & P. van den Broek (Eds.), Narrative comprehension, causality, and coherence: Essays in honor of Tom Trabasso (pp. 209-233). Erlbaum.

Buehl, M. M. (2003). At the crossroads of epistemology and motivation: Modeling the relations between students' domain-specific epistemological beliefs, achievement motivation, and task performance. (Dissertation thesis). Retrieved from http://drum.lib.umd.edu/handle/1903/317.

Buehl, M. M., & Alexander, P. A. (2006). Examining the dual nature of epistemological beliefs. International Journal of Educational Research, 45(1-2), 28-42.

https://doi.org/10.1016/j.ijer.2006.08.007

Cam, A., Topcu, M. S., Sulun, Y., Guven, G., & Arabacioglu, S. (2012). Translation and validation of the Epistemic Belief Inventory with Turkish pre-service teachers. Educational Research and Evaluation, 18(5), 441-458.

https://doi.org/10.1080/13803611.2012.689726

Chinn, A. C., Buckland, A. L., & Samarapungavan, A. (2011). Expanding the dimensions of epistemic cognition: Arguments from philosophy and psychology. Educational Psychologist, 46(3), 141-167.

https://doi.org/10.1080/00461520.2011.587722

Chinn, C. A., & Rinehart, R. W. (2016). Epistemic cognition and philosophy: Developing a new framework for epistemic cognition. In. J. A. Greene, W. A. Sandoval, & I. Bråten (Eds.), Handbook of epistemic cognition (pp. 460-478). Routledge.

Chráska, M. (2002). Didaktické testy ve školní praxi [Didactic tests in school practice]. Paido.

Committee on the Study of History (1969). The Amherst Project. Final report. Hampshire College. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED066378.pdf.

Conley, A. M., Pintrich, P. R., Vekiri, I., & Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in elementary science students. Contemporary Educational Psychology, 29, 186-204.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2004.01.004

Corbett, A., & Trask, H. (2000). Instructional interventions in computer-based tutoring: differential impact on learning time and accuracy. In Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems (pp. 97-104). ACM.

https://doi.org/10.1145/332040.332412

Davoodi, T., Cui, Y. K., Clegg, J. M., et al. (2020). Epistemic justifications for belief in the unobservable: The impact of minority status. Cognition, 200, article no. 104273.

https://doi.org/10.1016/j.cognition.2020.104273

PMid:32388141

Deng, F., Chen, D., Tsai, C., & Chai, C. (2011). Students' views of the nature of science: A critical review of the research. Science Education, 95(6), 961-999.

https://doi.org/10.1002/sce.20460

Ferguson, L. E., & Bråten, I. (2013). Student profiles of knowledge and epistemic beliefs: Changes and relations to multiple-text comprehension. Learning & Instruction, 25, 49-61.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2012.11.003

Ferguson, L. E., Bråten, I., & Strømsø, H. I. (2012). Epistemic cognition when students read multiple documents containing conflicting scientific evidence: A think-aloud study. Learning & Instruction, 22, 103-120.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2011.08.002

Ferguson, L. E., Bråten, I., Strømsø, H. I., & Anmarkrud, Ø. (2013). Epistemic beliefs and comprehension in the context of reading multiple documents: Examining the role of conflict. International Journal of Educational Research, 62, 100-114.

https://doi.org/10.1016/j.ijer.2013.07.001

Feucht, F. (2017). The epistemic beliefs of fourth graders about the verification of second-hand knowledge and its knowledge sources. Journal of Education and Human Development, 6(1), 7-26.

https://doi.org/10.15640/jehd.v6n1a2

Foster, S. J., & Yaeger, E. A. (1999). Analysis of pupils' responses revealed that many 12-year-olds were capable of abstract historical reasoning. Journal of Curriculum and Supervision, 14(4), 286-317.

Freedman, E. B. (2015). "What happened needs to be told": Fostering critical historical reasoning in the classroom. Cognition & Instruction, 33(4), 357-398.

https://doi.org/10.1080/07370008.2015.1101465

Greene, J. A., Azevedo, R., & Torney-Purta, J. (2008). Modeling epistemic and ontological cognition: Philosophical perspectives and methodological directions. Educational Psychologist, 43(3), 142-160.

https://doi.org/10.1080/00461520802178458

Greene, J. A., Torney-Purta, J., & Azevedo, R. (2010). Empirical evidence regarding relations among a model of epistemic and ontological cognition, academic performance, and educational level. Journal of Educational Psychology, 102(1), 234-255.

https://doi.org/10.1037/a0017998

Greene, J. A., & Yu, S. B. (2014). Modeling and measuring epistemic cognition: A qualitative re-investigation. Contemporary Educational Psychology, 39, 12-28.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2013.10.002

Greene, J. A., Sandoval, W. A., & Bråten, I. (2016). An introduction to epistemic cognition. In J. A. Greene, W. A. Sandoval, & I. Bråten (Eds.), Handbook of epistemic cognition (pp. 1-15). Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315795225

Greene, J. A., Cartiff, B. M., & Duke, R. F. (2018). A meta-analytic review of the relationship between epistemic cognition and academic achivement. Journal of Educational Psychology, 110(8), 1084-1111.

https://doi.org/10.1037/edu0000263

Hamamura, T., Heine, S. J., & Paulhus, D. L. (2008). Cultural differences in response styles: The role of dialectical thinking. Personality and Individual Differences, 44(4), 932-942.

https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.10.034

Hofer, B. K. (2000). Dimensionality and disciplinary differences in personal epistemology. Contemporary Educational Psychology, 25, 378-405.

https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1026

PMid:11001783

Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: implications for learning and teaching. Educational Psychology Review, 13(4), 353-383.

https://doi.org/10.1023/A:1011965830686

Hofer, B. K. (2004). Epistemological understanding as a metacognitive process: Thinking aloud during online searching. Educational Psychologist, 39(1), 43-55.

https://doi.org/10.1207/s15326985ep3901_5

Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67, 88-140.

https://doi.org/10.3102/00346543067001088

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.

https://doi.org/10.1080/10705519909540118

Iordanou, K., Muis, K. R., & Kendeou, P. (2019). Epistemic perspective and online epistemic processing of evidence: Developmental and domain differences. The Journal of Experimental Education, 87(4), 531-551.

https://doi.org/10.1080/00220973.2018.1482857

Juklová, K. (2020). Osobní epistemologie budoucího učitele: Predikce a podpora studijních procesů a výsledků [The future teacher's personal epistemology: Predicting and supporting learning processes and outcomes]. Grada.

Kainulainen, M., Puurtinen, M., & Chinn, C. A. (2019). Historians and conceptual change in history itself: The domain as a unit of analysis. International Journal of Educational Research, 98, 245-256.

https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.09.001

Karabenick, S. A., Woolley, M. E., Friedel, J. M., et al. (2007). Cognitive processing of self-report items in educational research: Do they think what we mean? Educational Psychologist, 42(3), 139-151.

https://doi.org/10.1080/00461520701416231

Kašpar, O. (1992). Zámořské objevy 15. a 16. století a jejich ohlas v českých zemích [Overseas discoveries of the 15th and 16th centuries and their response in the Czech lands]. Kora.

Kienhues, D., Ferguson, L., & Stahl, E. (2016). Diverging information and epistemic change. In J. A. Greene, W. A. Sandoval, & I. Bråten (Eds.), Handbook of epistemic cognition (pp. 318-330). Routledge.

Kitchener, K. S., & King, P. M. (1981). Reflective judgment: Concepts of justification and their relationship to age and education. Journal of Applied Developmental Psychology, 2(2), 89-116.

https://doi.org/10.1016/0193-3973(81)90032-0

Klassen, M. R., Bong, M., Usher, L. E., et al. (2009). Exploring the validity of a teachers' self-efficacy scale in five countries. Contemporary Educational Psychology, 34, 67-76.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2008.08.001

Kuhn, D., Cheney, R., & Weinstock, M. (2000). The development of epistemological understanding. Cognitive Development, 15(3), 309-328.

https://doi.org/10.1016/S0885-2014(00)00030-7

Kuhn, D., & Weinstock, M. (2002). What is epistemological thinking and why does it matter? In B. K. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing (pp. 121-144). Erlbaum.

Lee, P. J. (2005). Putting principles into practice: Understanding history. In J. D. Bransford & M. S. Donovan (Eds.), How students learn: History, math and science in the classroom (pp. 29-78). National Academy Press.

Lee, P. J., & Ashby, R. (2000). Progression in historical understanding among students ages 7-14. In P. N. Stearns, P. Seixas, & S. S. Wineburg (Eds.), Knowing, teaching and learning history: National and international perspectives (pp. 199-222). New York University Press.

Lee, P., & Shemilt, D. (2003). A scaffold not a cage: Progression and progression models in history. Teaching History, 113, 13-24.

Li, C.-H. (2015). Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. Behavior Research Methods, 48, 936-949.

https://doi.org/10.3758/s13428-015-0619-7

PMid:26174714

Louca, L., Elby, A., Hammer, D., & Kagey, T. (2004). Epistemological resources: Applying a new epistemological framework to science instruction. Educational Psychologist, 39, 57-68.

https://doi.org/10.1207/s15326985ep3901_6

Maggioni, L. (2010). Studying epistemic cognition in the history classroom: Cases of teaching and learning to think historically. (Dissertation thesis). University of Maryland.

Maggioni, L., Alexander, P., & VanSledright, B. (2004). At a crossroads? The development of epistemological beliefs and historical thinking. European Journal of School Psychology, 2(1-2), 169-197.

Maggioni, L., VanSledright, B., & Alexander, P. A. (2009). Walking on the borders: A measure of epistemic cognition in history. The Journal of Experimental Education, 77(3), 187-214.

https://doi.org/10.3200/JEXE.77.3.187-214

Mason, L., Boldrin, A. & Ariasi, N. (2010). Epistemic metacognition in context: Evaluating and learning online information. Metacognition and Learning, 5, 67-90.

https://doi.org/10.1007/s11409-009-9048-2

McCrum, E. (2013). History teachers thinking about the nature of their subject. Teaching and Teacher Education, 35(1), 73-80.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.05.004

McLeod, D. B. (1992). Research on affect in mathematics education: a reconceptualization. In D. A. Grouws (Ed.), NCTM handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 575-596). Macmillan.

Muis, K. R., Bendixen, L. D., & Haerle, F. C. (2006). Domain-generality and domain-specificity in personal epistemology research: Philosophical and empirical reflections in the development of a theoretical framework. Educational Psychology Review, 18, 3-54.

https://doi.org/10.1007/s10648-006-9003-6

Muis, K. R., Trevors, G., & Chevrier, M. (2016). Epistemic climate for epistemic change. In J. A. Greene, W. A. Sandoval, & I. Bråten (Eds.), Handbook of epistemic cognition (pp. 331-358). Routledge.

Murphy, P. K. (2003). The philosophy in thee: Tracing philosophical influences in educational psychology. Educational Psychologist, 38(3), 137-145.

https://doi.org/10.1207/S15326985EP3803_3

Murphy, P. K., & Mason, L. (2006) Changing knowledge and changing beliefs. In P. A. Alexander & P. Winne (Eds.), Handbook of educational psychology (pp. 305-326). 2nd ed. Erlbaum.

Murphy, P. K., Alexander, P. A., Greene, J. A., & Edwards, M. N. (2007). Epistemological threads in the fabric of conceptual change research. In S. Vosniadou, A. Baltas, & X. Vamvakoussi (Eds.), Reframing the conceptual change approach in learning and instruction (pp. 105-122). Elsevier.

Perfetti, C. A., Rouet, J.-F., & Britt, M. A. (1999). Toward a theory of documents representation. In H. van Oostendorp & S. Goldman (Eds.), The construction of mental representation during reading (pp. 99-122). Erlbaum.

Perry, W. G. (1970). Forms of intellectual and ethical development in the college years: A scheme. Holt.

Pirttilä-Backman, A. M., & Kajanne, A. (2001). The development of implicit epistemologies during early and middle adulthood. Journal of Adult Development, 8(2), 81-97.

https://doi.org/10.1023/A:1026441801408

Puustinen, M., & Khawaja, A. (2020). Envisaging the alternatives: from knowledge of the powerful to powerful knowledge in history classrooms. Journal of Curriculum Studies, 1703273, 1-16.

https://doi.org/10.1080/00220272.2019.1703273

Reisman, A., Brimsek, E., & Hollywood, C. (2019). Assessment of Historical Analysis and Argumentation (AHAA): A new measure of document-based historical thinking. Cognition & Instruction, 37(4), 534-561.

https://doi.org/10.1080/07370008.2019.1632861

Říčan, J., & Pešout, O. (2021). The effect of metacognition-based history instruction on middle school pupils' reading comprehension. International Congress of Psychology (ICP 2021) in Prague.

Říčan, J., Pešout, O., & Zábranský, V. (2022). Nástroj zjišťující epistemická přesvědčení učitelů v kontextu výuky historie. Pedagogika, 72(1), 47-76.

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.1960

Seixas, P. (1996). Conceptualizing the growth of historical understanding. In D. R. Olson & N. Torrance (Eds.), The handbook of education and human development: New models of learning, teaching and schooling (pp. 765-783). Blackwell.

Seixas, D. P., & Morton, T. (2013). The big six historical thinking concepts. Nelson College Indigenous.

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82, 498-504.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.3.498

Schommer-Aikins, M. (2004). Explaining the epistemological belief system: Introducing the embedded systemic model and coordinated research approach. Educational Psychologist, 39(1), 19-29.

https://doi.org/10.1207/s15326985ep3901_3

Schraw, G. (2013). Conceptual integration and measurement of epistemological and ontological beliefs in educational research. ISRN Education. Retrieved from https://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/327680/.

https://doi.org/10.1155/2013/327680

Shreiner, T. L. (2014). Using historical knowledge to reason about contemporary political issues: An expert-novice study. Cognition & Instruction, 32(4), 313-352.

https://doi.org/10.1080/07370008.2014.948680

Sinatra, G. M., Kienhues, D., & Hofer, B. K. (2014). Addressing challenges to public understanding of science: Epistemic cognition, motivated reasoning, and conceptual change. Educational Psychologist, 49, 123-138.

https://doi.org/10.1080/00461520.2014.916216

Smith, M. D. (2017). Cognitive validity: Can multiple-choice items tap historical thinking processes? American Educational Research Journal, 54(6), 1256-1287.

https://doi.org/10.3102/0002831217717949

Sosu, E. M., & Gray, D. S. (2012). Investigating change in epistemic beliefs: An evaluation of the impact of student teachers' beliefs on instructional preference and teaching competence. International Journal of Educational Research, 53, 80-92.

https://doi.org/10.1016/j.ijer.2012.02.002

Stahl, E., & Bromme, R. (2007). CAEB: an instrument for measuring connotative aspects of epistemological beliefs. Learning & Instruction, 17(6), 773-785.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2007.09.016

Stoel, G., Logtenberg, A., Wansink, B., et al. (2017). Measuring epistemological beliefs in history education: An exploration of naïve and nuanced beliefs. International Journal of Educational Research, 83, 120-134.

https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.03.003

Strom, K., Haas, E., Danzig, A., Martinez, E., & McConnell, K. (2018). Preparing educational leaders to think differently in polarized, post-truth times. The Educational Forum, 82, 259-277.

https://doi.org/10.1080/00131725.2018.1458361

Trevors, G. J., Kendeou, P., Bråten, I., & Braasch, J. L. G. (2017). Adolescents' epistemic profiles in the service of knowledge revision. Contemporary Educational Psychology, 49, 107-120.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2017.01.005

VanSledright, B. A. (2002). Fifth graders investigating history in the classroom: Results from a researcher-practitioner design experiment. Elementary School Journal, 103(2), 131-160.

https://doi.org/10.1086/499720

VanSledright, B. A. (2011). The challenge of rethinking history education: On practices, theories, and policy. Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203844847

VanSledright, B. A., & Limón, M. (2006). Learning and teaching in social studies: Cognitive research on history and geography. In P. Alexander & P. Winne (Eds.), The handbook of educational psychology (pp. 545-570). 2nd ed. Erlbaum.

VanSledright, B. A., & Maggioni, L. (2016). Epistemic cognition in history. In J. A. Greene,

W. A. Sandoval, & I. Bråten (Eds.), Handbook of epistemic cognition (pp. 128-146). Routledge.

VanSledright, B. A., & Reddy, K. (2014). Changing epistemic beliefs? An exploratory study of cognition among prospective history teachers. Revista Tempo e Argumento, 6(11), 28-68.

https://doi.org/10.5965/2175180306112014028

Wiley, J., Goldman, S. R., Graesser, A. C., et al. (2009). Source evaluation, comprehension, and learning in internet science inquiry tasks. American Educational Research Journal, 46(4), 1060-1106.

https://doi.org/10.3102/0002831209333183

Wiley, J., Griffin, T. D., Steffens, B., & Anne Britt, M. (2020). Epistemic beliefs about the value of integrating information across multiple documents in history. Learning & Instruction, 65, 101266.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2019.101266

Wineburg, S. S. (1991). Historical problem solving: A study of the cognitive processes used in the evaluation of documentary and pictorial evidence. Journal of Educational Psychology, 83, 73-87.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.83.1.73

Wineburg, S. S. (2001). Historical thinking and other unnatural acts. Temple University Press.

Woolley, M. E., Bowen, G. L., & Bowen, N. K. (2004). Cognitive pretesting and the developmental validity of child self-report instruments: Theory and applications. Research on Social Work Practice, 14, 191-200.

https://doi.org/10.1177/1049731503257882

PMid:21709820 PMCid:PMC3119888

Xia, Y., & Yang, Y. (2019). RMSEA, CFI, and TLI in structural equation modeling with ordered categorical data: The story they tell depends on the estimation methods. Behavior Research Methods, 51, 409-428.

https://doi.org/10.3758/s13428-018-1055-2

PMid:29869222

Zohar, A., & David, A. B. (2008). Explicit teaching of meta-strategic knowledge in authentic classroom situations. Metacognition & Learning, 3(1), 59-82.

https://doi.org/10.1007/s11409-007-9019-4

Stahování

Publikováno

2023-08-08