Mentalizace a možnosti jejího využití ve školách

Autoři

  • Magda Nišponská TUL

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2023.2641

Klíčová slova:

mentalization, epistemic trust, mental health, attachment, healthy schools

Abstrakt

V článku je nastíněn současný stav teoretických poznatků o metalizaci, která se jeví být nepostradatelnou pro efektivní působení v učitelské profesi. Mentalizace je funkcí, díky níž jedinec dokáže chápat a interpretovat vlastní chování i chování druhých lidí jako smysluplné, na základě vnímání záměrných mentálních stavů – potřeb, myšlenek, pocitů, přesvědčení a zdůvodnění. Jde o porozumění pozadí chování – tedy chápání mentálních stavů, které jedince vedly k určitému chování. Díky teorii mentalizace dnes dokážeme lépe a detailněji uvažovat a diskutovat o tom, co se děje mezi lidmi a v lidech, když spolu komunikují v rozmanitých sociálních kontextech, např. ve školním prostředí. Tyto dovednosti jsou pro učitele velmi přínosné, protože pracují s dětmi, jejichž mentalizační schopnosti se teprve zakládají. Zároveň se ve své praxi často setkávají i s dětmi, které přicházejí do školy s problémovým chováním, narušenou vztahovou vazbou a negativními vnitřními pracovními modely vztahů, což komplikuje rozvoj mentalizačních schopností. V tomto článku se budeme blíže zabývat tím, jak může být mentalizace prospěšná pro učitele a žáky a jak ji mohou učitelé využívat ve své práci. Článek zdůrazňuje význam mentalizace a vytváří rámec pro psychologické intervence ve školách zaměřené na zvýšení mentalizace učitelů, rodičů a žáků. Programy na podporu mentalizace ve školách mají prokazatelné výsledky na zvyšování resilience učitelů, na snižování projevu agrese a zlepšení akademického výkonu u žáků.

Reference

Adkins, T., Luyten, P., & Fonagy, P. (2018). Development and preliminary evaluation of family minds: A mentalization-based psychoeducation program for foster parents. Journal of Child and Family Studies, 27(8), 2519-2532.

https://doi.org/10.1007/s10826-018-1080-x

Asen, E., & Fonagy, P. (2021). Mentalization-based treatment with families. The Guilford Press.

https://doi.org/10.53841/bpscpr.2021.36.2.55

Bateman, A., & Fonagy, P. (2013). Mentalization-based treatment. Psychoanalytic Inquiry, 33(6), 595-613.

https://doi.org/10.1080/07351690.2013.835170

PMid:26157198 PMCid:PMC4467231

Bateman, A., & Fonagy, P. (2016). Mentalization-based treatment for personality disorders: A practical guide. Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/med:psych/9780199680375.001.0001

Bateman, A., & Fonagy, P. (2019). Handbook of mentalizing in mental health practice. 2nd ed. American Psychiatric Association.

Bo, S., Sharp, C., Fonagy, P., & Kongerslev, M. (2017). Hypermentalizing, attachment, and epistemic trust in adolescent BPD: Clinical illustrations. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 8(2), 172-182.

https://doi.org/10.1037/per0000161

PMid:26691672

Bowlby, J. (1984/2023). Vazba: Teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem [Binding: Quality theory of early mother-infant relationships]. Portál.

Cooper, A., & Redfern, S. (2015). Reflective parenting: A guide to understanding what's going on in your child's mind. Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315764108

Csibra, G., & Gergely, G. (2009). Natural pedagogy. Trends in Cognitive Sciences, 13(4), 148-153.

https://doi.org/10.1016/j.tics.2009.01.005

PMid:19285912

Drozek, R. P., & Unruh, B. T. (2020). Mentalization-based treatment for pathological narcissism. Journal of Personality Disorders, 34(Suppl.), 177-203.

https://doi.org/10.1521/pedi.2020.34.supp.177

PMid:32186985

Egyed, K., Kiraly, I., & Gergely, G. (2013). Communicating shared knowledge in infancy. Psychological Science, 24(7), 1348-1353.

https://doi.org/10.1177/0956797612471952

PMid:23719664

Fearon, R. M., & Belsky, J. (2004). Attachment and attention: Protection in relation to gender and cumulative social-contextual adversity. Child Development, 75(6), 1677-1693.

https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2004.00809.x

PMid:15566372

Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. Other Press.

Fonagy, P., & Target, M. (2003). Psychoanalytic theories: Perspectives from developmental psychopathology. Whurr Publishers.

Fonagy, P., Twemlow, S. W., Vernberg, E. M., Sacco, F. C., & Little, T. D. (2005). Creating a peaceful school learning environment: The impact of an antibullying program on educational attainment in elementary schools. Medical Science Monitor, 11(7), 317-325.

Fonagy, P., Twemlow, S. W., Vernberg, E. M., Nelson, J. M., Dill, E. J., Little, T. D., & Sargent, J. A. (2009). A cluster randomized controlled trial of child-focused psychiatric consultation and a school systems-focused intervention to reduce aggression. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(5), 607-616.

https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2008.02025.x

PMid:19207633

Fonagy, P., & Allison, E. (2012). What is mentalization? The concept and its foundations in developmental research. In N. Midgley & I. Vrouva (Eds.), Minding the child: Mentalization-based interventions with children, young people and their families (pp. 11-34). Routledge/Taylor & Francis Group.

Fonagy, P., & Allison, E. (2014). The role of mentalizing and epistemic trust in the therapeutic relationship. Psychotherapy, 51(3), 372-380.

https://doi.org/10.1037/a0036505

PMid:24773092

Fonagy, P., Luyten, P., Allison, E., & Campbell, C. (2017). What we have changed our minds about: Part 2. Borderline personality disorder, epistemic trust and the developmental significance of social communication. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 4(9).

https://doi.org/10.1186/s40479-017-0062-8

https://doi.org/10.1186/s40479-017-0061-9

PMid:28413687 PMCid:PMC5389119

Hanson, J., van den Bos, W., Roeber, B., Rudolph, K., Davidson, R., & Pollak, S.

(2017). Early adversity and learning: Implications for typical and atypical behavioral development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(7), 770-778.

https://doi.org/10.1111/jcpp.12694

PMid:28158896 PMCid:PMC5474156

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses related to achievement. Routledge.

Luyten, P., Campbell, C., Allison, E., & Fonagy, P. (2020a). The mentalizing approach to psychopathology: State of the art and future directions. Annual Review of Clinical Psychology, 16(1), 297-325.

https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-071919-015355

PMid:32023093

Luyten, P., Campbell, C., & Fonagy, P. (2020b). Borderline personality disorder, complex trauma, and problems with self and identity: A social-communicative approach. Journal of Personality, 88(1), 88-105.

https://doi.org/10.1111/jopy.12483

PMid:31066053

Luyten, P., Malcorps, S., & Fonagy, P. (2021). Adolescent brain development and the development of mentalizing. In T. Rossouw, M. Wiwe, & I. Vrouva (Eds.), Mentalization-based treatment for adolescents: A clinician's guide. Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780429323928-2-4

Midgley, N., Ensink, K., Linqvist, K., Malberg, N., & Muller, N. (2017). The development of mentalizing. In Mentalization-Based Treatment for Children: A Time-Limited Approach (pp. 15-38). American Psychological Association.

https://doi.org/10.1037/0000028-000

Moilanen, K. L., Shaw, D. S., & Maxwell, K. L. (2010). Developmental cascades: Externalizing, internalizing, and academic competence from middle childhood to early adolescence. Development and Psychopathology, 22(3), 635-653.

https://doi.org/10.1017/S0954579410000337

PMid:20576184 PMCid:PMC3168570

Nišponská, M. (2023). Význam mentalizace pro osobnostní růst pedagoga [The importance of mentalization for the personal growth of the teacher]. In D. Kasperová (Ed.), Neformální vzdělávání [Non-formal education] (pp. 29-43). TUL.

Nolte, T., Bolling, D., Hudac, C., Fonagy, P., Mayes, L., & Pelphrey, K. (2013). Brain mechanisms underlying the impact of attachment-related stress on social cognition. Frontiers in Human Neuroscience, 7(816).

https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00816

PMid:24348364 PMCid:PMC3841757

Oerlemans, A. M., Wardenaar, K. J., Raven, D., Hartman, C. A., & Ormel, J. (2020). The association of developmental trajectories of adolescent mental health with early-adult functioning. Plos One, 15(6).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233648

PMid:32520969 PMCid:PMC7286481

Prabu, P. S. (2015). A study on academic stress among higher secondary students. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 4(10), 63-68.

Rossouw, T., Wiwe, M., & Vrouva, I. (Eds.). (2021). Mentalization-based treatment for adolescents: A practical treatment guide. Routledge.

Schäfer, J. Ö., Naumann, E., Holmes, E. A., Tuschen-Caffier, B., & Samson, A. C. (2017). Emotion regulation strategies in depressive and anxiety symptoms in youth: A meta-analytic review. Journal of Youth and Adolescence, 46(2), 261-276.

https://doi.org/10.1007/s10964-016-0585-0

PMid:27734198

Schwarzer, N., Nolte, T., Fonagy, P., Griem, J., Kieschke, U., & Gingelmaier, S. (2021). The relationship between global distress, mentalizing and well-being in a German teacher sample. Current Psychology, 42(2), 1239-1248.

https://doi.org/10.1007/s12144-021-01467-3

Seligman, M. (2014). Vzkvétání: Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody Flourishing: New insights into the nature of happiness and mental well-being. Jan Melvil.

Sharp, C., Ha, C., Carbone, C., Kim, S., Perry, K., Williams, L., & Fonagy, P. (2013). Hypermentalizing in adolescent inpatients: Treatment effects and association with borderline traits. Journal of Personality Disorders, 27(1), 3-18.

https://doi.org/10.1521/pedi.2013.27.1.3

PMid:23342954

Siegel, D. J. (2021). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are. 2nd ed. Guilford Press.

Sorgenfrei, M., Gross, J., Smith, J., Liverpool, S., Motiani, S., Mulcahy, J., & Clarke, A. (2022). Classroom wellbeing toolkit Simple ways to support secondary students' mental health. Retrieved from www.AnnaFreud.org/classroom-wellbeing-toolkit.

Sperber, D., Clément, F., Heintz, C., Mascaro, O., Mercier, H., Origi, G., & Wilson, D. (2010). Epistemic vigilance. Mind & Language, 25(4), 359-393.

https://doi.org/10.1111/j.1468-0017.2010.01394.x

Strathearn, L. (2011), Maternal neglect: Oxytocin, dopamine and the neurobiology of attachment. Journal of Neuroendocrinology, 23(11), 1054-1065.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2826.2011.02228.x

PMid:21951160 PMCid:PMC3319675

Tomasello, M. (2019). Becoming human: A theory of ontogeny. Belknap Press of Harvard University Press.

https://doi.org/10.2307/j.ctv24tr9w1

https://doi.org/10.4159/9780674988651

Twemlow, S., Fonagy, P., & Sacco, F. (2005a). A developmental approach to mentalizing communities: I. A model for social change. Bulletin of the Menninger Clinic, 69(4), 265-281.

https://doi.org/10.1521/bumc.2005.69.4.265

PMid:16370789

Twemlow, S., Fonagy, P., & Sacco, F. (2005b). A developmental approach to mentalizing communities: II. The peaceful schools experiment. Bulletin of the Menninger Clinic, 69(4), 282-304.

https://doi.org/10.1521/bumc.2005.69.4.282

PMid:16370790

Twemlow, S. W., & Sacco, F. C. (2013). How and why does bystanding have such a startling impact on the architecture of school bullying and violence? International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 10(3), 289-306.

https://doi.org/10.1002/aps.1372

Twemlow, S., Fonagy, P., Campbell, C., & Sacco, F.C. (2017). Attachment and mentalization efforts to promote creative learning in kindergarten through fifth grade elementary school students with broad extension to all grades and some organizations. Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London.

Stahování

Publikováno

2023-08-08