Zkoumání struktur ve výukové komunikaci: historie a současnost

Autoři

  • Jiří Mareš Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2016.289

Abstrakt

Abstrakt: Metodologicko-přehledová studie se zajímá o strukturní pohled na komunikaci ve škole. Nejde primárně o studium komunikačních sítí mezi účastníky komunikace, nýbrž o strukturní složky verbální komunikace samotné. Klíčová pozornost je věnována struktuře IRF (iniciace-replika-zpětná vazba) a struktuře IRE (iniciace-replika-evaluace). Výklad postupně odpovídá na tyto otázky: Kteří badatelé strukturu IRF/IRE poprvé identifikovali a v jakém kontextu? Za jakých podmínek a z jaké perspektivy byla tato struktura identifikována? Přišli jiní badatelé s úpravami této struktury? Jaké jsou názory odborné komunity na výzkumné využití této struktury? Které další komunikační struktury byly později ve výukové komunikaci identifikovány? Závěru studie nabízí doporučení, jak nově koncipovat zkoumání průběhu a výsledků výukové komunikace na českých základních a středních školách.

Klíčová slova: výuka, výuková komunikace, interakce učitel-žáci, pedagogický výzkum, komunikační struktury, struktura IRF/IRE

Reference

*Alexander, R. (2004). Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk. Cambridge: Dialogos.

Bártková, H. (1981). Mikroanalýza vyučovacího procesu – aplikace metody A. A. Bellacka. In J. Mareš (Ed.), Interakce učitel–žáci a učitel–studenti (130–135). Hradec Králové: Pedagogická fakulta a Odbor školství Východočeského KNV.

*Bellack, A., Kliebard, H., Hyman, R., & Smith, F. (1966). The language of the classroom. New York: Teachers College Press.

*Bonacina-Pugh, F. (2013). Multilingual label quests: A practice for the asymmetrical" multilingual classroom. Linguistics and Education, 24(2), 142–164.

http://dx.doi.org/10.1016/j.linged.2012.12.006

*Burton, D. (1981). Analysing spoken discourse. In M. Coulthard & M. Montgomery (Eds.), Studies in discourse analysis (61–81). London: Routledge & Kegan.

*Cazden, C. (1988). Classroom discourse. The language of teaching and learning. Portsmouth: Heineman.

*Cazden, C., & Beck, S. W. (2003). Classroom discourse. In A. C. Graesser, M. A. Gernsbacher & S. R. Goldman (Eds.), Handbook of discourse processes (165–197). Mahwah: Erlbaum.

*Coulthard, R. M., & Brazil, D. (1981). Exchange structure. In M. Coulthard & M. Montgomery (Eds.), Studies in discourse analysis (82–106). London: Routledge & Kegan.

*Dijk, T. A. van (1983). Discourse analysis: Its development and application to the structure of news. Journal of Communication, 33(2), 20–43.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-2466.1983.tb02386.x

*Dinsmore, D. (1985). Waiting for Godot in the EFL classroom. ELT Journal, 39(4), 225–234.

http://dx.doi.org/10.1093/elt/39.4.225

Dobrý, L., Svatoň, V., Šafaříková, J., & Marvanová, Z. (1997). Analýza didaktické interakce v tělesné výchově. Praha: Karolinum.

*Drageset, O. K. (2015). Different types of student comments in the mathematics classroom. Journal of Mathematical Behavior, 38(1), 29–40.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jmathb.2015.01.003

*Edwards, A. D., & Furlong, V. J. (1978). The language of teaching. Meaning in classroom interaction. London: Heinemann.

*Flanders, N. A. (1970). Analyzing teaching behavior. Reading and London: Addison-Wesley.

*Fountain, S. (2009). Effective social studies classroom discussion – Unit 2: Why the IRE model of questioning is ineffective? In KNILT – Knowledge Network for Innovations in Learning and Teaching. (Studijní materiály). Washington: SUNY – University at Albany. Dostupné z http://tccl.rit.albany.edu/knilt/index.php/Why_the_IRE_Model_of_Questioning_is_Ineffective

Gavora, P. (1987). Pravidlá komunikácie učiteľ – žiaci na základnej škole. Pedagogika, 37(2), 177–189.

Gavora, P. (1989). Príspevok k poznaniu dialógu učiteľa so žiakmi. Referát na seminári Ústredného ústavu pre vzdelávanie učiteľov v Piešťanoch, 9.–12. 10. 1989.

*Greyling, W. J. (1995). Sinclair and Coulthard revisited: Global- and local-allocational turn-taking mechanisms in the language classroom. In L. F. Bouton (Ed.), Pragmatics and language learning (19–46), sv. 6.

Hrdina, Ľ. (1992). Dialóg a jeho účinnosť vo vyučovacom procese. Pedagogika, 42(1), 103–112.

Hübelová, D., Janík, T., & Najvar, P. (2008). Pohledy na výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie zeměpisu. Orbis Scholae, 2(1), 53–72.

*Jacknick, C. M. (2011). But this is writing": Post-expansion in student initiated sequences. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 5(1), 39–54.

Janík, T., Janíková, M., Najvar, P. et al. (2008). Pohledy na výuku fyziky na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie. Orbis Scholae, 2(1), 29–52.

Janíková, M., Janík, T., Mužík, V. et al. (2008). CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis Scholae, 2(1), 93–114.

Janíková, M. (2009). Interakce a komunikace ve výuce: výzkumné oblasti, přístupy a metody. In M. Janíková & K. Vlčková (Eds.), Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (45–61). Brno: Paido.

Janíková, M. (2011). Interakce a komunikace učitelů tělesné výchovy. Brno: Paido.

Janoušek, J. (1968). Sociální komunikace. Praha: Svoboda.

Janoušek, J. (2007). Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada.

PMCid:PMC2013713

Janoušek, J. (2015). Psychologické základy verbální komunikace. Praha: Grada.

*Kovalainen, M., & Kumpulainen, K. (2005). The discursive practice of participation in an elementary classroom community. Instructional Science, 33, 213–250.

http://dx.doi.org/10.1007/s11251-005-2810-1

Lamser, V. (1969). Komunikace a společnost. Praha: Academia.

*Lehesvuori, S., Viiri, J., Rasku-Puttonen, H. et al. (2013). Visualizing communication structures in science classrooms: Tracing cumulativity in teacher-led whole class discussions. Journal of Research in Science Teaching, 50(8), 912–939.

http://dx.doi.org/10.1002/tea.21100

Lehesvuori, S., & Viiri, J. (2015). Od teorie k praxi: od plánování dialogického vyučování k jeho reflexi. Studia paedagogica, 20(2), 10–31.

http://dx.doi.org/10.5817/SP2015-2-2

*Li, H. (2013). Student initiative and missed learning opportunities in an IRF sequence: A single case analysis. L2 Journal, 5(2), 68–92.

*Lier, L. van (1996). Interaction in the language curriculum: awareness, autonomy and authenticity. London: Longman.

*Long, M. H. (1975). Group work and communicative competence in the ESOL classroom. In M. K. Burt & H. C. Dulay (Eds.), On TESOL'75: New directions in second language learning, teaching and bilingual education (211–233). Washington: TESOL.

*Luk, J. (2004). The dynamics of classroom small talk. Issues in Applied Linguistics, 14(2), 115–132.

Makovská, Z. (2011). Žákovské strategie při hledání odpovědi na otázky učitele. Studia paedagogica, 16(1), 47–70.

Mareš, J. (1974). Analiz dejateľnosti učitelja s pomoščju elektronno-vyčisliteľnoj mašiny. Sovremennaja vysšaja škola, 8(4), 155–174.

Mareš, J. (1990). Zamyšlení nad čs. výzkumy pedagogické interakce a komunikace. In Súčasný stav a perspektívy pedagogického výskumu (85–104). Bratislava: Ústav experimentálnej pedagogiky SAV.

Mareš, J. (2009). Posledních dvacet let výzkumů pedagogické interakce a komunikace v ČR (1989–2009). In J. Doležalová, P. Štindl & J. Loudová (Eds), Pedagogická komunikace v didaktických, sociálních a filozofických souvislostech (9–29). Hradec Králové: Gaudeamus.

Mareš, J. (2013). Přehledové studie, jejich typologie a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427â454.

http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

*Marzban, A., Yaqubi, B., & Qalandari, K. (2010). IRF and ISRF sequences and their anti-pedagogical value. Journal of Applied Linguistics, 3(2), 121–144.

*Mayer, S. J. (2012). Classroom discourse and democracy: Making meaning together. New York: Peter Lang.

*Mehan, H. (1979). Learning lessons. Social organization in the classroom. Cambridge: Harvard University Press.

http://dx.doi.org/10.4159/harvard.9780674420106

*Mehan, H., & Cazden, C. B. (2013). The study of classroom discourse: Early history and current developments. San Francisco: AERA Annual Conference, April 27 – May 1; 1–46. Dostupné z eds198hs.weebly.com/.../mehan-cazdenaera2013.do.

*Mercer, N. (1992). Talk for teaching and learning. In K. Norman (Ed.), Thinking voices: The work of the National Oracy Project (s. 215–223). London: Hodder & Stoughton.

*Mercer, N., & Dawes, L. (2014). The study of talk between teachers and students, from the 1970s until the 2010s. Oxford Review of Education, 40(4), 430–445.

http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2014.934087

*Mercer, N., Dawes, L., & Staarman, J. K. (2009). Dialogic teaching in the primary science classroom. Language and Education, 23(4), 353–369.

http://dx.doi.org/10.1080/09500780902954273

Molinari, L., & Mameli, C. (2015). Triadické interakce ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, 20(3), 7–19.

http://dx.doi.org/10.5817/SP2015-3-2

*Mortimer, E. F., & Scott, P. (2003). Meaning making in science classrooms. Berkshire: Open University Press.

Mužík, V., Šafaříková, J., & Süss. V. et al. (2013). Cesty ke zkoumání výuky tělesné výchovy: význam Analýzy didaktické interakce (ADI) a její modifikace (MADI). Pedagogická orientace, 23(2), 195–223.

http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-2-195

Najvar, P., Najvarová, V., Soběslavská, V. et al. (2008). CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis Scholae, 2(1), 73–91.

*Nassaji, H., & Wells, G. (2000). What´s the use of triadic dialogue"? An integration of teacher-student interaction. Applied Linguistics, 21(3), 376–406.

http://dx.doi.org/10.1093/applin/21.3.376

*Nathan, M. J., Eilam, B., & Kim, S. (2007). To disagree, we must also agree: How intersubjectivity structures and perpetuates discourse in a mathematics classroom. Journal of the Learning Sciences, 16(4), 525–565.

http://dx.doi.org/10.1080/10508400701525238

*Netz, H. (2014). Disagreement patterns in gifted classes. Journal of Pragmatics, 61(1), 142–160.

http://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2013.09.007

*Newman, D., Griffin, P., & Coyle, M. (1989). The construction zone: Working for cognitive change in school. Cambridge: Cambridge University Press.

*Nystrand, M. (1997). Opening dialogue. Understanding the dynamics of language and learning in the English classroom. New York: Teachers College Press.

*Pehmer, A. K., Gröschner, A., & Seidel, T. (2015). Fostering and scaffolding student engagement in productive classroom discourse: Teachers' practice changes and reflections in light of teacher professional development. Learning, Culture and Social Interaction, 7(1), 12–27.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lcsi.2015.05.001

*Polman, J. L. (2004). Dialogic activity structures for project-based learning environments. Cognition and Instruction, 22(4), 431–466.

http://dx.doi.org/10.1207/s1532690Xci2204_3

Průcha, J. (1971). Jazyk a verbální komunikace jako činitelé výchovně vzdělávacího procesu. Pedagogika, 21(6), 867–882.

*Raine, P. (2010). An application of the Sinclair and Coulthard (1975) method of discourse analysis. (Studentská práce). Birmingham: University of Birmingham. Dostupné z http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/cels/essays/csdp/rainesinc-coul.pdf

*Rascu-Puttonen, H., Lerkkanen, M. K., & Poikkeus, A. M. et al. (2012). Dialogical patterns of interaction in pre-school classrooms. International Journal of Educational Research, 53, 138–149.

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2012.03.004

Samuhelová, M. (1988). Štruktúry v pedagogickej komunikácii. In P. Gavora et al. Pedagogická komunikácia v základnej škole (s. 55–75). Bratislava: Veda.

*Scott, P. (1998). Teacher talk and meaning making in science classrooms: A Vygotskian analysis and review. Studies in Science Education, 32(1), 45–80.

http://dx.doi.org/10.1080/03057269808560127

*Seedhouse, P. (2004). The interactional architecture of the language classroom: A conversation analysis perspective. Malden: Blackwell.

*Shepherd, M. A. (2014). The discursive construction of knowledge and equity in classroom interactions. Linguistics and Education, 28(1), 79–91.

http://dx.doi.org/10.1016/j.linged.2014.08.006

*Schegloff, E. A. (2007). Sequence organization in interaction. A primer of conversation Analysis (vol. 1). Cambridge: Cambridge University Press.

http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511791208

*Sinclair, J. M., & Coulthard, R. M. (1975). Towards an analysis of discourse. The English used by teachers and pupils. London: Oxford University Press.

Slavík, J., & Šmidtová, Š. (2001). Analýza komunikace ve výuce výtvarné výchovy (srovnání výzkumů z let 1989–1992 a 1999–2000). In H. Lukášová-Kantorková & P. Květoň (Eds.), Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum (384–389). Ostrava: Pedagogická fakulta OU.

Stolinská, D. (2012). Interakce učitel-žák v proměnách primárního vzdělávání. (Doktorská disertace). Olomouc: Pedagogická fakulta UP.

Svatoš, T. (1993). Snímání a záznam verbální komunikace ve školní třídě. Pedagogika, 43(2), 165–172.

Šalamounová, Z. (2012). Tvůrčí psaní jako nástroj rozvoje tvůrčího myšlení v literární výchově. (Diplomová práce). Brno: Filozofická fakulta MU.

Šeďová, K. (2005). Podoby pedagogické komunikace v české škole: intencionální a iluzivní dialog. Pedagogika, 55(4), 368–381.

Šeďová, K. (2011). Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, 16(1), 89–118.

Šeďová, K., & Sedláček, M. (2015). Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu. Studia paedagogica, 20(2), 33–58.

http://dx.doi.org/10.5817/SP2015-2-3

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2010). Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 15(2), 61–86.

Šeďová, K., Švaříček, R., Makovská, Z., & Zounek, J. (2011). Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 61(1), 13–33.

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

Švaříček, R. (2011). Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 16(1), 9–46.

Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2011). Struktura a obsah výukové komunikace mezi učitelem a žáky. In T. Janík, P. Knecht & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 46–51). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/svariceksalamounova.pdf

http://dx.doi.org/10.5817/pdf.p210-capv-2012-73

*Thornborrow, J. (2002). Power talk: Language and interaction in institutional discourse. Harlow: Pearson Education.

PMid:11850816

Tollingerová, D. (1971). Bellackova metoda mikroanalýzy a její formální zápis. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 6(3), 241–259.

Tůma, F. (2014). Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research. Pedagogická orientace, 24(6), 878–902.

http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-6-878

*Walsh, S. (2006). Investigating classroom discourse. Abingdon: Routledge.

*Waring, H. Z. (2009). Moving out of IRF (initiation-response-feedback): A single case analysis. Language Learning, 59(4), 796–824.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9922.2009.00526.x

*Wells, G. (1993). Reevaluating the IRF sequence: A proposal for the articulation of theories of activity and discourse for the analysis of teaching and learning in the classroom. Linguistics and Education, 5(1), 1–37.

http://dx.doi.org/10.1016/S0898-5898(05)80001-4

*Wells, G. et al. (2006). Coding scheme for the analysis of classroom discourse. (Vytvořeno v rámci projektu DICEP – Developing Inquiring Communities in Education). Dostupné z http://people.ucsc.edu/~gwells/Files/Courses_Folder/documents/CodingManual.pdf

*Yan, Y, & Yuayuan, C. (2012). A study of EFL classroom discourse from the perspectives of both DA and CA. Higher Education of Social Science, 3(1), 17–23.

Stahování

Publikováno

2016-07-21

Číslo

Sekce

Studie