Záměrná výuka kolokací – intervenční studie u českých studentů anglického jazyka se středně pokročilou úrovní

Autoři

  • Petra Kacafírková
  • Klára Špačková
  • Hana Valentová
  • Petra Topková
  • Anna Kucharská

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2023.2918

Klíčová slova:

výuková intervence, kolokace, záměrné učení, výuka cizího jazyka, úzkost, motivace, strategie učení, lexikální přístup, individuální rozdíly

Abstrakt

Znalost kolokací je prokazatelně nedostatečná i u středně pokročilých a pokročilých studentů angličtiny jako cizího jazyka, z čehož vyplývá, že těmto lexikálním prvkům není ve výuce věnována dostatečná pozornost. K řešení tohoto problému jsme navrhli dvanáctitýdenní výukovou intervenci, v níž byli účastníci (39 studentů Univerzity Karlovy) rozděleni do dvou skupin: experimentální skupiny s intenzivním explicitním zaměřením na kolokace (20) a kontrolní skupiny bez zaměření na kolokace (19). Studenti byli rozděleni tak, aby byly skupiny srovnatelné z hlediska proměnných, které nejvíce ovlivňují proces učení, a to cizojazyčných schopností, úzkosti,
motivace a strategií učení. Výsledky ukázaly, že experimentální skupina dosáhla výrazně vyšších skórů v oblasti znalosti kolokací. V porozumění významům slov nebyl mezi skupinami zjištěn žádný významný rozdíl. Záměrná výuka kolokací se systematickým opakováním a procvičováním se tak ukázala být efektivnější než výuka zaměřená na význam jednotlivých slov.

Biografie autora

Petra Kacafírková

PedF UK

Reference

● Allan, D. (2004). Oxford Placement Tests. Oxford: OUP.

● Boers, F., & Lindstromberg, S. (2009). Optimizing a lexical approach to instructed second language acquisition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

● Boers, F., & Lindstromberg, S. (2012). Experimental and intervention studies formulaic sequences in a second language. Annual Review of Applied Linguistics 32, 83-110.

● Boers, F., Dang, T., & Strong, B. (2017). Comparing the effectiveness of phrase-focused exercises: A partial replication of Boers, Demecheleer, Coxhead, and Webb (2014). Language Teaching Research, 21(3). 362-380. doi:10.1177/1362168816651464

● Boers, F., Eyckmans, J., Kappel, J., Stengers, H., & Demecheleer, M. (2006). Formulaic sequences and perceived oral proficiency: Putting a lexical approach to the test. Language Teaching Research, 10(3), 245-261.

https://doi.org/10.1017/S0267190512000050

● Carroll, J. B. (1981). Twenty-five years of research on foreign language aptitude. In K. C. Diller (Ed.), Individual differences and universals in language learning aptitude (pp. 83-118). Rowley, MA: Newbury House.

● Carroll, J. B. (1990). Cognitive Abilities in Foreign Language Aptitude: Then and Now. In T. H. Parry, & C. W. Stansfield (Eds.), Language Aptitude Reconsidered (pp. 17-35). NJ: Prentice Hall Regents.

● Carroll, J. B., & Sapon, S. M. (1959). Modern language aptitude test. (MLAT). New York: Psychological Corporation.

● Cimlerová, P., Pokorná, D. Chalupová, E. et al. (2007). Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob. Praha: IPPP.

● Cohen, A. D., Oxford, R. L., & Chi, J. C. (2002) Learning Style Survey: Minneapolis: Centre for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota.

● Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). The five-factor model of personality and its relevance to personality disorders. Journal of Personality Disorders, 6(4), 343-359. https://doi.org/10.1521/pedi.1992.6.4.343

● Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

● Cowie, A. P. (1981). The treatment of collocations and idioms in learners' dictionaries. Applied Linguistics, 2(3), 223-235.

● Debabi, M., & Guerroudj, N. (2018). The Lexical Approach in Action: Evidence of Collocational Accuracy and the Idiom Principle in the Writing of EFL Intermediate Students. Arab World English Journal, 9(3), 176-187. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol9no3.12

● Dellar, H., & Walkley, A. (2016). Outcomes: Upper intermediate, student’s book (2nd Ed.). Andover: National Geographic Learning, Cengage Learning.

● Durrant, P., & Schmitt, N. (2009). To what extent do native and non-native writers make use of collocations? International Journal of Applied Linguistics in Language Teaching, 47. 157-177.

Ehrman, M., & Oxford, R. (1990). Adult Language Learning Styles and Strategies in an Intensive Training Setting. The Modern Language Journal, 74(3), 311-327. https://doi.org/10.2307/327627

● Gardner, R. C. (2001). Integrative Motivation and Second Language Acquisition. In Z. Dornyei & R. Schmidt (Eds.), Motivation and Second Language Acquisition. Honolulu: Publishing Company, Ltd.

● Gardner, R. C. (2004). Attitude/Motivation Test Battery: International AMTB Research Project (English Version). [Online]. Available from: http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/englishamtb.pdf [Accessed: 4 December 2019].

● Granger, S. (1998). Prefabricated Patterns in Advanced EFL Writing: Collocations and Formulae. In: Cowie, A. P. (Ed.), Phraseology: Theory, Analysis, and Applications. Oxford: Oxford University Press, 145-160.

● Gyllstad, H. (2007). Testing English Collocations: Developing Receptive Tests for Use with Advanced Swedish Learners. Lund: Lund University.

● Horwitz, E., Horwitz, M., & Cope, J. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132. doi:10.2307/327317

● Hřebíčková, M. (2004). NEO—PI—R. NEO osobnostní inventář (podle NEO-PI-R PT Costy a RR McCraee). První české vydání Testcentrum, Praha.

● Laufer, B., & Waldman, T. (2011). Verb-Noun Collocations in Second Language Writing: A Corpus Analysis of Learners’ English. Language Learning, 61(2), 647-672. https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2010.00621.x

● Lewis, M. (1993). The Lexical Approach: the state of ELT and a way forward. Hove: Language Teaching Publications.

● Lewis, M. (1997). Implementing the Lexical Approach: putting theory into practice. Hove: Language Teaching Publications.

● Lewis, M. (2000). Teaching collocation: further developments in the lexical approach. Hove: Language Teaching Publications.

● Nation, I. S. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press.

● Nattinger, J., & Decarrico, J. (1992). Lexical Phrases and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

● Nesselhauf, N. (2005). Collocations in a learner corpus (Vol. 14). Amsterdam: John Benjamins.

● Ördem, E., & Paker, T. (2016). Retention and use of lexical collocations (verb + noun and adjective + noun) by applying lexical approach in a reading course. European Journal of Foreign Language Teaching, 1(1), 144-160. doi:http://dx.doi.org/10.46827/ejfl.v0i0.384

● Pawley, A., & Syder, F. H. (1983). Two puzzles for linguistic theory: nativelike selection and nativelike fluency. In: Richards, J. C. & Schmidt, R. W. (Eds.), Language and communication. London: Longman, 191-226.

● Pellicer-Sánchez, A. (2017). Learning L2 collocations incidentally from reading. Language Teaching Research, 21(3), 381-402.

● Perez, M. M. (2020). Incidental vocabulary learning through viewing video: The role of vocabulary knowledge and working memory. Studies in Second Language Acquisition, 42(4), 749-773.

● Peters, E. (2016). The learning burden of collocations: The role of interlexical and intralexical factors. Language Teaching Research, 20(1). 113-138.

● Scovel, T. (1978). The effect of affect on foreign language learning: A review of the anxiety research. Language Learning, 28(1), 129-142.

● Selivan, L. (2018). Lexical grammar: activities for teaching chunks and exploring patterns (Cambridge Handbooks for Language Teachers). Cambridge: Cambridge University Press.

● Sinclair, J., & Sinclair, L. (1991). Corpus, concordance, collocation. Oxford: Oxford University Press.

● Skehan, P. (1998). A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press.

● Szudarski, P. (2017). Learning and Teaching L2 Collocations: Insights from Research. TESL Canada Journal, 34(3), 205-216.

● Teng, (Mark) Feng. (2019). The effects of video caption types and advance organizers on incidental L2 collocation learning. Computers & Education, 142.

● Toomer, M., & Elgort, I. (2019). The development of implicit and explicit knowledge of collocations: A conceptual replication and extension of Sonbul and Schmitt (2013). Language Learning, 69(2), 405-439.

● University of Oxford (2017). Oxford University Modern Languages Admissions Test. https://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/field/field_ document/MLAT_2017.pdf

● Van Vu, D., & Peters, E. (2021). Incidental learning of collocations from meaningful input: A longitudinal study into three reading modes and factors that affect learning. Studies in Second Language Acquisition, 1-23. https://doi.org/10.1017/S0272263121000462

● Vlčková, K., & Přikrylová, J. (2011). Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky (manuál k nástroji). [Foreign Language Learning Strategies. Questionnaire for pupils and teachers (manual)]. Praha: Národní ústav vzdělávání.

● Webb, S., & Nation, P. (2017). How Vocabulary is Learned. Oxford: Oxford University Press.

● Wood, D. (2002). Formulaic language acquisition and production: Implications for teaching. TESL Canada Journal, 01-15.

● Zaabalawi, R. S., & Gould, A. M. (2017). English collocations: A novel approach to teaching the language’s last bastion. Ampersand, 4, 21-29.

Stahování

Publikováno

2023-08-08