Obsah vzdělávání a kurikulum v péči oborových didaktik

Autoři

  • Tomáš Janík
  • Jan Slavík
  • Iva Stuchlíková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2023.3051

Reference

Bernstein, B. (1999) Vertical and horizontal discourse: An essay. British Journal of Sociology of Education, 20(2), 157-173.

https://doi.org/10.1080/01425699995380

Brockmayerová-Fenclová, J., Čapek, J., & Kotásek, J. (2000). Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny. Pedagogika, 50(1), 23-37.

Bromme, R. (1995). What exactly is 'pedagogical content knowledge'? - Critical remarks regarding a fruitful research program. In S. Hopmann & K. Riquarts (Eds.), Didaktik and/or Curriculum. IPN.

Deng, Z. (2007). Transforming the subject matter: Examining the intellectual roots of pedagogical content knowledge. Curriculum Inquiry, 37(3), 279-295.

https://doi.org/10.1111/j.1467-873X.2007.00386.x

Deng., Z. (2021). Powerful knowledge, transformations and didaktik/curriculum thinking. British Educational Research Journal, 47(6), 1652-1674.

https://doi.org/10.1002/berj.3748

Dewey, J (1897/1972). The psychological aspect of the school curriculum. In J. A. Boydston & F. Bowers (Eds.), The early works of John Dewey 1882-1898: Vol. 5. 1895-1898. Southern Illinois University Press.

Gericke, N., Hudson, B., Olin-Scheller, C., & Stolare, M. (2018). Powerful knowledge, transformations and the need for empirical studies across school subjects. London Review of Education, 16(3), 428-444.

https://doi.org/10.18546/LRE.16.3.06

Gudmundsdottir, S., Reinhartsen, A., & Nordtømme, N. P. (1995). Etwas Kluges, Entscheidendes und Unsichtbares: Über das Wesen des pädagogischen Wissens über die Unterrichtsinhalte. Zeitschrift für Pädagogik, 33, 163-174.

Jáč, M., Kopecká, J., Morris, M., & Vránová, O. (2019). Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie. Univerzita Palackého v Olomouci.

https://doi.org/10.5507/pdf.19.24456331

Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. et al. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Národní ústav pro vzdělávání.

https://doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-61

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V. et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Masarykova univerzita.

Janík, T., Slavík, J., Češková, T. et al. (2022). Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0241-2022

Kansanen, P. (2002). Didactics and its relation to educational psychology: Problem in translating a key concept across research communities. International Review of Education, 48(6), 427-441.

https://doi.org/10.1023/A:1021388816547

Kuřina, F. (2005). Co je to vlastně didaktika? Pedagogika, 55(3), s. 264-267.

Pupala, B. (2009). Revízia didaktického myslenia: Komentár k monotematickému číslu. Pedagogika, 59(1), 215-220.

Slavík, J. (2003). Lesk a bída oborových didaktik. Úvodník. Pedagogika, 53(2), 137-141.

Slavík, J., & Janík, T. (2005). Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika, 55(4), 336-354.

Slavík, J., & Janík, T. (2006). Teorie, výzkum a tvorba školy. Pedagogika, 56(2), 168-177.

Slavík, J., & Janík, T. (2007). Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika, 57(3), 263-274.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017a). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

Slavík, J., Stará, J., Uličná, K. et al. (2017b). Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017

Slavík, J., Štech, S., & Uličná, K. (2017). Ohlédnutí za vývojem přístupů k obsahu vzdělávání, učivu a kurikulu po roce 1989. Pedagogika, 67(3), 191-202.

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.1038

Škoda, J., & Doulík, P. (2006). Výzkum dětských pojetí vybraných přírodovědných fenoménů z učiva fyziky a chemie na základní škole. Pedagogika, 56(3), 231-243.

Štěpáník, S. (2020). Výuka češtiny mezi tradicí a inovací. Academia.

Stahování

Publikováno

2023-09-20