Zapojení studentů učitelství do práce s důkazy

Pohled školitelů na překážky a příležitosti

Autoři

  • Jonathan Firth
  • Saima Salehjee

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2023.3112

Klíčová slova:

vzdělávání, dezinformace, odborník z praxe, zapojení do výzkumu, praxe založená na důkazech, motivace

Abstrakt

Příští generace učitelů bude zodpovědná za rozvoj myšlení založeného na důkazech, za zapojení výzkumných důkazů do své praxe a za podporu kritického myšlení u studentů ve školách. V této souvislosti je užitečné zjistit více informací o tom, jak se studenti učitelství během své přípravy zabývají důkazy. Cílem této výzkumné studie bylo zjistit překážky, které studentům učitelství brání v zapojení do práce s důkazy, a způsoby, jak tyto překážky překonat, a to z pohledu vzdělavatelů učitelů, kteří s nimi pracují. Naše zjištění naznačují, že studenti jsou více motivováni k zapojení do výzkumu, pokud jej vnímají jako normu, tj. že se to v jejich práci očekává, a pokud je zapojení strukturováno způsobem, který uspokojuje jejich potřeby autonomie, kompetence a vztahovosti (Ryan & Deci, 2017). Také poukazují na roli povzbuzení prostřednictvím jednoduchých pobídek. Diskutujeme o tom, jak může podpora zapojení do výzkumu přispět k řešení současných i budoucích výzev ve vzdělávání, a navrhujeme pedagogiku založenou na důkazech jako cennou cestu vpřed. 

Reference

Beauvais, C. (2022). Fake news: Why do we believe it? Joint Bone Spine, 89(4), 105371.

https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2022.105371

PMid:35257865 PMCid:PMC9548403

Braun, V., & Clarke, V. (2022). Thematic analysis: A practical guide. Thousand Oaks: SAGE.

https://doi.org/10.53841/bpsqmip.2022.1.33.46

Bjork, E. L., & Bjork, R. A. (2023). Introducing desirable difficulties into practice and instruction: Obstacles and opportunities. In C. E. Overson, C. M. Hakala, L. L. Kordonowy, & V. A. Benassi (Eds.), In their own words (pp. 19-30). Society for the Teaching of Psychology.

Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience and school. Washington, D.C.: National Academy Press.

Byrne, D. (2021). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. Quality & Quantity, 1-22.

https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y

Carpenter, S. K., Cepeda, N. J., Rohrer, D., Kang, S. H., & Pashler, H. (2012). Using spacing to enhance diverse forms of learning: Review of recent research and implications for instruction. Educational Psychology Review, 24, 369-378.

https://doi.org/10.1007/s10648-012-9205-z

Čavojová, V., Secară, E. C., Jurkovič, M., & Šrol, J. (2019). Reception and willingness to share pseudo‐profound bullshit and their relation to other epistemically suspect beliefs and cognitive ability in Slovakia and Romania. Applied Cognitive Psychology, 33(2), 299-311.

https://doi.org/10.1002/acp.3486

Christie, D., & Menter, I. (2009). Research capacity building in teacher education: Scottish collaborative approaches. Journal of Education for Teaching, 35(4), 337-354.

https://doi.org/10.1080/02607470903220414

Ehrlinger, J., Johnson, K., Banner, M., Dunning, D., & Kruger, J. (2008). Why the unskilled are unaware: Further explorations of (absent) self-insight among the incompetent. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 105(1), 98-121.

https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2007.05.002

PMid:19568317 PMCid:PMC2702783

Firth, J. (2021). Teachers' beliefs about memory. Studia Psychologica, 63(2), 204-220.

https://doi.org/10.31577/sp.2021.02.821

Foot‐Seymour, V., Foot, J., & Wiseheart, M. (2019). Judging credibility: Can spaced lessons help students think more critically online? Applied Cognitive Psychology, 33(6), 1032-1043.

https://doi.org/10.1002/acp.3539

Goldacre, B. (2012). Bad pharma: How drug companies mislead doctors and harm patients. Glasgow: Fourth Estate.

Gray, D. E. (2004). Doing research in the real world. Thousand Oaks: SAGE.

Halamish, V. (2018). Pre-service and in-service teachers' metacognitive knowledge of learning strategies. Frontiers in Psychology, 9, 2152.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02152

PMid:30473672 PMCid:PMC6238295

Korthagen, F. A. J. (2010). How teacher education can make a difference. Journal of Education for Teaching, 36(4), 407-423.

https://doi.org/10.1080/02607476.2010.513854

Leat, D., Lofthouse, R., & Reid, A. (2014). Teachers' views: Perspectives on research engagement. Research and Teacher Education: The BERA-RSA Inquiry. http://www.bera.ac.uk/project/research-and-teacher-education

Levine, M., Prosser, A., Evans, D., & Reicher, S. (2005). Identity and emergency intervention: How social group membership and inclusiveness of group boundaries shape helping behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 31(4), 443-453.

https://doi.org/10.1177/0146167204271651

PMid:15743980

Lin, Y., Osman, M., & Ashcroft, R. (2017). Nudge: concept, effectiveness, and ethics. Basic and Applied Social Psychology, 39(6), 293-306.

https://doi.org/10.1080/01973533.2017.1356304

Lowden, K., Hall, S., Bravo, A., Orr, C. & Chapman, C. (2019). Scottish education system: Knowledge utilisation study. Edinburgh: Scottish Government.

Mols, F., Haslam, S. A., Jetten, J., & Steffens, N. K. (2015). Why a nudge is not enough: A social identity critique of governance by stealth. European Journal of Political Research, 54(1), 81-98.

https://doi.org/10.1111/1475-6765.12073

Monereo, C. F., & Badia, A. (2020). A dialogical self-approach to understanding teacher identity in times of educational innovations. Quaderns de Psicologia, 22(2), 0003.

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1572

Murphy, C., Neil, P., & Beggs, J. (2007). Primary science teacher confidence revisited: Ten years on. Education Research, 49(4), 415-430.

https://doi.org/10.1080/00131880701717289

Naidoo, K., & Naidoo, L. J. (2023). Designing teaching and reflection experiences to develop candidates' science teaching self-efficacy. Research in Science & Technological Education, 41(1), 211-231.

https://doi.org/10.1080/02635143.2021.1895098

Nelms, A. A., & Segura-Totten, M. (2019). Expert-novice comparison reveals pedagogical implications for students' analysis of primary literature. CBE-Life Sciences Education, 18(4), ar56.

https://doi.org/10.1187/cbe.18-05-0077

PMid:31675277 PMCid:PMC6829068

Pennycook, G., Binnendyk, J., & Rand, D. (in press). Overconfidently conspiratorial: Conspiracy believers are dispositionally overconfident and massively overestimate how much others agree with them.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publications.

https://doi.org/10.1521/978.14625/28806

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology, 61, 101860.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860

Sachs, J. (2016). Teacher professionalism: Why are we still talking about it? Teachers and Teaching, 22(4), 413-425.

https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1082732

Salehjee, S., & Cunningham, C. (2021). Developing an anti-racist approach to teaching. https://www.advance-he.ac.uk/sites/default/files/2021-10/5%20Developing%20an%20anti-racist%20approach%20to%20teaching.pdf

Salehjee, S., & Watts, M. (2020). Becoming scientific: Lifelong science learning. Cambridge Scholars Publishing.

Sharp, J., Hopkin, R., James, S., Peacock, G., Kelly, L., Davies, D., & Bowker, R. (2009). Teacher preparation and the national primary science curriculum: A twentieth‐anniversary perspective. Research Papers in Education, 24(3), 247-263.

https://doi.org/10.1080/02671520902725770

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

https://doi.org/10.2307/1175860

https://doi.org/10.3102/0013189X015002004

Skinner, B., Leavey, G., & Rothi, D. (2021). Managerialism and teacher professional identity: Impact on well-being among teachers in the UK. Educational Review, 73(1), 1-16.

https://doi.org/10.1080/00131911.2018.1556205

Soderstrom, N. C., & Bjork, R. A. (2015). Learning versus performance: An integrative review. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 176-199.

https://doi.org/10.1177/1745691615569000

PMid:25910388

Sunstein, C. R. (2014). Nudging: A very short guide. Journal of Consumer Policy, 37, 583-588.

https://doi.org/10.1007/s10603-014-9273-1

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. New Haven: Yale University Press.

Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford: Blackwell.

van Gestel, L. C., Adriaanse, M. A., & de Ridder, D. T. (2021). Who accepts nudges? Nudge acceptability from a self-regulation perspective. PLoS One, 16(12), e0260531.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260531

PMid:34860843 PMCid:PMC8641879

Watts, M. (2022). Science and anti-science. In J. Dillon & M. Watts (Eds.), Debates in science education (pp. 85-98). London: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781003137894-8

PMid:35197423

Wiliam, D. (2011). Embedded formative assessment. Bloomington: Solution Tree Press.

Wola, B. R., Rungkat, J. A., & Harindah, G. M. D. (2023). Science process skills of prospective science teachers' in practicum activity at the laboratory. Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, 9(1).

https://doi.org/10.21831/jipi.v9i1.52974

Stahování

Publikováno

2024-07-04