Jaké jsou role učitele v e-learningu?

Autoři

  • Jiří Mareš mares@lfhk.cuni.cz

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2015.704

Abstrakt

Souhrn: Přehledová studie shrnuje dosavadní snahy o poznání různých rolí učitele v případech, kdy učitelovo vyučování a studentovo učení – alespoň z části – probíhá ve virtuálním prostředí. Cílem této studie je najít odpověď na dvě otázky: Mění role učitele v situacích e-learningu oproti tradiční výuce? Pokud ano, jakých hlavních podob učitelovy role nabývají? V první části studie je vysvětlen vztah mezi pojmy role - funkce – kompetence i používaná terminologie. Jádro studie tvoří tzv. systematický přehled prací publikovaných v letech 1995-2015. Vyhledávací strategie identifikovala 49 prací v angličtině a francouzštině a 11 prací v češtině. Podrobnější výklad o učitelových rolích je strukturován do čtyř oddílů: 1. teoreticky stanovené role, 2. role stanovené kvalitativními výzkumy, 3. role zjištěné kvantitativními výzkumy, 4. role identifikované smíšenými výzkumy. Závěry: Učitelova role je pojem multidimenzionální (má dimenzi pedagogickou, sociální, manažerskou, technologickou). Při e-learningu přibývá učitelských rolí, neboť kromě zvládnutí pedagogických rolí, musí učitel nově zvládnout role technické a technologické. Oproti tradiční výuce se role učitele v e-learningu posouvají k rolím typu: aktér změny, tvůrce pozitivního klimatu výuky, facilitátor učení, kouč, poradce, dokonce i spolustudující; do pozadí ustupuje dominantní role člověka řídícího průběh výuky; nově se objevují role projektanta, vývojáře, experta na technologie, technika reagujícího na technické problémy. Nelze ovšem zapomínat na skutečnost, že mnohé učitelovy role jsou kontextově podmíněné. Existuje též koncepční problém. Většina autorů ve svých úvahách postupuje tak, že ze znalosti výsledné podoby interakce učitel-studenti při e-learningu (jež je výsledkem určitých hardwarových a softwarových omezení) odvozují, které role za této konstelace může učitel plnit. Lze však postupovat i jinak: už ve chvíli, kdy projektujeme nový počítačový systém, který je určen pro vzdělávání lidí, bychom si měli předem stanovit, které role má plnit učitel a které role počítačový program.

Klíčová slova: učitel, sociální role, klasifikace rolí, distanční učení, e-learning, on-line učení, výzkum 

Reference

Alvarez, I., Guasch, T., & Espasa, A. (2009). University teacher roles and competencies in online learning environments: a theoretical analysis of teaching and learning practices. European Journal of Teacher Education, 32(3), 321–336.

http://dx.doi.org/10.1080/02619760802624104

Asterhan, C. S. (2011). Assessing e-moderation behavior from synchronous discussion protocols with a multi-dimensional methodology. Computers in Human Behavior, 27, 449–458.

http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2010.09.008

Ayachi-Ghanouchi, S., Cheniti-Belcadhi, L., & Lewis, R. (2013). Analysis and modeling of tutor functions. Computer Applications in Engineering Education, 21(4), 657–670.

http://dx.doi.org/10.1002/cae.20511

Aydin, C. H. (2005). Turkish mentors' perception of roles, competencies and resources for online teaching. Turkish Online Journal of Distance Education, 6(3), 1–19.

Badia, A., Garcia, C., & Meneses, J. (2014). Factors influencing university instructors' adoption of the conception of online teaching as a medium to promote learners' collaboration in virtual learning environments. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 141, 369–374.

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.065

Bailey, C. J., & Card, K. A. (2009). Effective pedagogical practices for online teaching: Perception of experienced instructors. Internet and Higher Education, 12(3), 152–155.

http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2009.08.002

Bawane, J., & Spector, J. (2009). Prioritization of online instructor roles: Implications for competency-based teacher education programs. Distance Education, 30(3), 383–397.

http://dx.doi.org/10.1080/01587910903236536

Bednaříková, I. (2012). Měnící se role vysokoškolského učitele v kontextu společenských změn. Aula, 20(1), 136–149.

Bednaříková, I. (2013). Tutor a jeho role v distančním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého.

Bennet, S., & Lockyer, L. (2004). Becoming an online teacher: Adapting to a changed environment for teaching and learning in higher education. Educational Media International, 41(3), 231–255.

http://dx.doi.org/10.1080/09523980410001680842

Berge, Z. L. (1995a). Facilitating computer conferencing: recommendations from the field. Educational Technology, 35(1), 22–30.

Berge, Z. L. (1995b). The role of the online instructor/facilitator. Dostupné z http://www.cordonline.net/mntutorial2/module_2/Reading%202-1%20instructor%20role.pdf

Borup, M., Graham, C. R., & Drysdale, J. S. (2014). The nature of teacher engagement at an online high school. British Journal of Educational Technology, 45(5), 793–806.

http://dx.doi.org/10.1111/bjet.12089

Bull, B. (2013). Eight roles of an effective online teacher. Faculty focus. Dostupné z http://www.facultyfocus.com/articles/online-education/eight-roles-of-an-effective-online-teacher/

Clark, D. (2002). The myths and realities of e-leaning. Dostupné z http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/elearning/myths.htm

Collins, M. P., & Berge, Z. L. (1997). Moderating online electronic discussion groups. Chicago: American Educational Research Association Conference, March, 14 p. Dostupné z http://emoderators.com/wp-content/uploads/aera97c.html

Collison, G., Elbaum, B., & Haavind, A. et al. (2000). Facilitation online learning. Effective strategies for moderators. Madison: Ackwood.

Cornelius, S., & Higgison, C. (2001). The tutor's role and effective strategies for online tutoring. In C. Higgison (Ed.), Online tutoring e-book (s. 2/1â2/51). Edinburgh: Heriot-Watt University.

Černá, M. (2005). ICT in teacher education: extending opportunities for professional learning. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Černochová, M. (2003). Příprava budoucích učitelů na e-instruction. Praha: AISIS.

De Laat, M., Lally, V., & Lipponen, L. et al. (2007). Online teaching in networked learning communities: A multi-method approach to studying the role of the teacher. Instructional Science, 35(3), 257–286.

http://dx.doi.org/10.1007/s11251-006-9007-0

Denis, B. (2003) Quels rôles et quelle formation pour les tuteurs intervenant dans des dispositifs de formation à distance? Distances et savoirs, 1(1), 19â46.

Denis, B., Watland, P., & Pirotte, S. et al. (2004). Roles and competencies of the e-tutor. Lancaster: Networked Learning Conference 2004. Dostupné z http://www.networkedlearningconference.org.uk/past/nlc2004/proceedings/symposia/symposium6/denis_et_al.htm

Díaz, L.nA., & Blázquez-Entonado, F. (2009). Are the functions of teachers in e-learning and face-to-face learning environments really different? Educational Technology and Society, 12(4), 331–343. Dostupné z http://eprints.whiterose.ac.uk/999/1/Maggie_MsP.html.

Easton, S. S. (2003). Clarifying the instructor's role in online distance learning. Communication Education, 52(2), 87–105.

http://dx.doi.org/10.1080/03634520302470

Frydrychová-Klímová, B. (2011). Successful e-learning tutoring. The Teacher: English Language Teaching, 77(3), 1â4. Dostupné z http://www.teacher.pl/artykuly-metodyczne/successful-elearning-tutoring/

Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). E-learning in the 21st century: A framework for research and practice. London: Routledge – Falmer.

http://dx.doi.org/10.4324/9780203166093

Garrot-Lavoué, E., George, S., & Prévôt, P. (2009). Rôles du tuteur. Le Mans: Conférence EIAH, Workshop "Instrumentation des activités du tuteur â Environnements de supervision, usages et ingénierie", 15â22. Dostupné z https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/652626/filename/EIAH_Garrot-Lavoue_final.pdf

Gold, S. (2001). A constructivist approach to online training for online teachers. Journal of Asynchronous Learning Networks, 5(1), 36â57.

Goodyear, P., & Dimitriadis, Y. (2013). In medias res: reframing design for learning. Research in Learning Technology, Supplement, 21, 1â13.

http://dx.doi.org/10.3402/rlt.v21i0.19909

Goodyear, P., Saimon, G., & Spector, J. M. et al. (2001). Competences for online teaching: A special report. Educational Technology, Research and Development, 49(1), 65â72.

http://dx.doi.org/10.1007/BF02504508

Goold, A., Coldwell, J., & Craig, A. (2010). An examination of the role of the e-tutor. Australasian Journal of Educational Technology, 26(5), 704â716.

Guasch, T., Alvarez, I., & Espasa, A. (2010a). Roles and domains to teach in online learning environments: educational ICT competency framework for university teachers. In U. D. Ehlers & D. Schneckenberg (Eds.), Changing cultures in higher education (s. 339â353). Berlin-Heidelberg: Springer.

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-03582-1_25

Guasch, T., Alvarez, I., & Espasa, A. (2010b). University teacher competencies in a virtual teaching/learning environment: Analysis of a teacher training experience. Teaching and Teacher Education, 26(2), 199–206.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.018

Harasim, L. M., Hiltz, S. R., & Teles, L. (2001). Learning networks: A field guide to teaching and learning on-line. Cambridge: MIT Press.

Hartl, P., & Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.

Heckman, R., & Annabi, H. (2005). A content analytic comparison of learning processes in online and face-to-face case study discussions. Journal of Computer-Mediated Communication, 10(2).

http://dx.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2005.tb00244.x

Heuer, B. P., & King, K. P. (2004). Leading the band: The role of the instructor in online learning for educators. Journal of Interactive Online Learning, 3(1), 1â11.

Higgison, C. C. (Ed.) (2001). Online tutoring e-Book. Edinburgh: Heriot-Watt University.

Hung, M. L., & Chou, C. H. (2015). Students' perceptions of instructors' roles in blended and online learning environments: A comparative study. Computers and Education, 81, 315â325.

http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2014.10.022

Kohutová, L. (2008). A new role of an English teacher: an e-tutor. (Diplomová práce). Brno: Pedagogická fakulta MU.

Koch, L. F. (2014). The nursing educator's role in e-learning: A literature review. Nurse Education Today, 34(11), 1382–1387.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2014.04.002

Kramarski, B., & Michalsky, T. (2010). Preparing preservice teachers for self-regulated learning in the context of technological pedagogical content knowledge. Learning and Instruction, 20(5), 434â447.

http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2009.05.003

Květoň, K. (2007). Základy e-learningu. Ostrava: Pedagogická fakulta OU. Dostupné z http://cit.osu.cz/dokumenty/elearning_kkveton.pdf

Love, K., & Simpson, A. (2005). Online discussion in schools: Towards a pedagogical framework. International Journal of Educational Research, 43(7/8), 446–463.

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2006.07.009

Mama, M., & Hennessy, S. (2013). Developing a typology of teacher beliefs and practices concerning classroom use of ICT. Computers and Education, 68, 380–387.

http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2013.05.022

Maor, D. (2003). The teacher's role in developing interaction and reflection in an online learning community. Education Media International, 40(1/2), 127â138.

http://dx.doi.org/10.1080/0952398032000092170

Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427â454.

http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

Mareš, J. (2014). Jaká je role učitele v e-learningu? In J. Kapounová & K. Kostolányová (Eds.), Information and communication technology in education (s. 9â18). Ostrava: University of Ostrava.

Mazzolini, M., & Maddison, S. (2003). Sage, guide or ghost? The effect of instructor intervention on student participation in online discussion forums. Computers and Education, 40(3), 237–253.

http://dx.doi.org/10.1016/S0360-1315(02)00129-X

McPherson, M., & Nunes, M. B. (2004). The role of tutors as an integral part of online learning support. Oldenburg: Third European Distance and E-Learning Network Research Workshop. Dostupné z http://www.eurodl.org/materials/contrib/2004/Maggie_MsP.html

Mu-oz-Carril, P. C., González-Sanmamed, M., & Hernández-Sellés, N. (2013). Pedagogical roles and competencies of university teachers practicing in the e-learning environment. International Review of Research in Open and Distance Learning, 14(3), 462â487.

Nissen, E. (2009). Quels rôles le tuteur joue-t-il en distantiel et en présentiel? Analyse des interactions verbales d'une formation hybride. In C. Develotte, F. Mangenot & E. Nissen (Eds.), Actes du colloque Epal (s. 1â15). Grenoble: Université Stendhal. Dostupné z http://epal.u-grenoble3.fr/dossier/06_act/pdf/epal2009-nissen.pdf

Ocak, M. A. (2011). Why are faculty members not teaching blended courses? Insights from faculty members. Computers and Education, 56(3), 689–699.

http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2010.10.011

Petrusek, M. (Ed.) (1996). Velký sociologický slovník. II. díl. Praha: Karolinum.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. 7. vyd. Praha: Portál.

Rohlíková, L. (2005). Role vysokoškolského učitele v distančním vzdělávání. (Rigorózní práce). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Salmon, G. (2011). E-moderating and learning online. New York: Routledge.

Shaikh, Z. A., & Khoja, S. A. (2012). Role of teacher in personal learning environments. Digital Education Review, 21(1), 22â32. Dostupné z http://greav.ub.edu/der

Schiaffino, S., Garcia, P., & Amandi, A. (2008). eTeacher: Providing personalized assistance to e-learning students. Computers and Education, 51(4), 1744–1754.

http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2008.05.008

Strijbos, J. W., & De Laat, M. F. (2010). Developing the role concept for computer-supported collaborative learning: An explorative synthesis. Computers in Human Behavior, 26, 495–505.

http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2009.08.014; http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2009.08.006

Vančová, S. (2007). Teacher in e-learning. (Diplomová práce). Praha: Filozofická fakulta UK.

Varvel, V. E. (2007). Master online teacher competencies. Online Journal of Distance Learning Administration, 10(1), 1â41. Dostupné z http://www.westga.edu/~distance/ojdla/spring101/varvel101.htm

Wiesenberg, F., & Hutton, S. (1996). Teaching a graduate program using computer-mediated conferencing software: Distance education futures. Journal of Distance Education, 11(1), 83–100. Dostupné z http://www.ijede.ca/index.php/jde/article/view/246/455

Williams, P. (2000). Making informed decisions about staffing and training: roles and competencies for distance education programs in higher education. Callaway: Conference of Distance Learning Administration, 1â6. Dostupné z http://www.westga.edu/~distance/williams32.html

Williams, P. (2003). Roles and competencies for distance education programs in higher education institutions. American Journal of Distance Education, 17(1), 45–57.

http://dx.doi.org/10.1207/S15389286AJDE1701_4

Xie, J., & Zhang, G. (2012). ELT teachers' role within e-learning and communicative teaching from students' perceptions. Creative Education, 3(Suppl.), 158â161.

http://dx.doi.org/10.4236/ce.2012.37B041

Yu, C. P., & Chang, C. Y. (2011). Using grounded theory to redefine the role of teacher and student in the e-learning environment. Management Information System Review, 16(2), 1â32.

Zounek, J. (2009). E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita.

Zounek, J., & Šeďová, K. (2009). Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido.

Stahování

Publikováno

2016-06-23

Číslo

Sekce

Studie – přehledová