O reduktivnosti a pomalosti v pedagogickém výzkumu

Autoři

  • Klára Šeďová ksedova@phil.muni.cz
  • Roman Švaříček svaricek@phil.muni.cz
  • Zuzana Šalamounová salamounova@phil.muni.cz

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2016.330

Abstrakt

Tento text je reakcí na diskusní příspěvek Jiřího Mareše věnovaný rozboru námi realizovaného výzkumného projektu, který v roce 2012 kulminoval publikací monografie Komunikace ve školní třídě (Šeďová, Švaříček & Šalamounová, 2012). Nešlo o výzkum komunikačních struktur – jak sugeruje název předchozího příspěvku –, nýbrž o obecněji zaměřené etnografické (tedy popisné) šetření zaměřené na to, jak probíhá komunikace mezi učiteli a žáky na druhém stupni základní školy, a to ve vybraných předmětech humanitního typu.
Jiří Mareš vznáší vůči našemu výzkumu mnoho kritických připomínek a klade řadu otázek. Pokusíme se je utřídit do několika problémových okruhů, jimž se budeme dále věnovat. Uvádí, že: 1. výzkum měl metodologické nedostatky v oblasti sběru dat; 2. v analýze jsme se přehnaně koncentrovali na IRF strukturu, která je navíc podána zjednodušujícím způsobem; 3. nezkoumali jsme mnohé významné otázky, které s výukovou komunikací souvisejí.

Reference

Disman, M. (2011). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

Howe, C., & Abedin, M. (2013). Classroom dialogue: a systematic review across four decades of research. Cambridge Journal of Education, 43(3), 325–356.

http://dx.doi.org/10.1080/0305764X.2013.786024

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663.

http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Lojdová, K. (2015). Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě. Orbis Scholae, 9(1), 103–117.

http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2015.74

Lojdová, K., & Lukas, J. (2015). Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice. Studia paedagogica, 20(3), 113–130.

http://dx.doi.org/10.5817/SP2015-3-7

Majcík, M. (2015). Bloková výuka nadaných žáků. Studia paedagogica, 20(2), 135–150.

http://dx.doi.org/10.5817/SP2015-2-8

Mehan, H. (1979). Learning lessons. Social organisation in the classroom. Cambridge: Harvard University Press.

http://dx.doi.org/10.4159/harvard.9780674420106

Minaříková, E., Píšová, M., Janík, T., & Uličná, K. (2015). Video clubs: EFL teachers' selective attention before and after. Orbis Scholae, 9(2), 55–75.

Rampton, B. (2006). Language in late modernity. Interaction in an urban school. Cambridge: Cambridge University Press.

http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511486722

Sinclair, J. M., & Coulthard, M. (1975). Towards an analysis of discourse: the English used by teachers and pupils. London: Oxford University Press.

Slavík, J., Janík, T., Jarníková, J., & Tupý, J. (2014). Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická orientace, 24(5), 721–752.

http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-5-721

Šeďová, K., Sedláček, M., & Švaříček, R. (2016). Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, 57, 14â25.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2016.03.005

Šeďová, K., Švaříček, R., Makovská, Z., & Zounek, J. (2011). Dialogické struktury na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 61(1), 13–33.

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2014). On the way to dialogic teaching: Action research as a means to change classroom discourse. Studia paedagogica, 19(4), 9â43.

http://dx.doi.org/10.5817/SP2014-4-2

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

Šmardová, A. (2016). Neverbální chování učitelů ve vyučovacích hodinách. Studia paedagogica, 21(1).

http://dx.doi.org/10.5817/SP2016-1-7

Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Šalamounová, Z., Kohoutek, T., Bradová, J., & Ježek, S. (2015). Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Munipress.

http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015

Stahování

Publikováno

2016-07-21

Číslo

Sekce

Diskuse