Kolesárová, K. (2016). Životní styl v informační společnosti. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského.

Autoři

  • Radomír Havlík

Abstrakt

Vědecká monografe Karolíny Kolesárové se zabývá velmi aktuálním tématem komputerizace české populace a průnikem informačních technologií do diferencované strukturace životních stylů. Práci pokládám za velmi zajímavou a inspirativní pro všechny, kteří se zabývají právě problematikou formování životního stylu v prostředí všudypřítomných prostředků moderní komunikace s jejími stimulujícími, pozitivními, rozpornými a někdy i devastujícími účinky.

Stahování

Publikováno

2017-04-12

Číslo

Sekce

Recenze