Rabušicová, M., Brücknerová, L., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná, K., & Vařejková, Z. (2016). Mezigenerační učení – Teorie, výzkum, praxe. Brno: Munipress. 294 s.

Autoři

  • Jan Průcha Dalibor Kučera, Psychological Section, Department of Pedagogy and Psychology, Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice

Abstrakt

Tato kniha je dokladem toho, jak pedagogická teorie a výzkum rozšiřují své bádání do oblastí, jež se v tradičním pojetí pedagogiky nacházejí mimo zájem odborníků. Ještě před nedávnou dobou se téma mezigeneračního učení vůbec neobjevovalo v pedagogickém myšlení, ačkoli samotný jev je v edukační realitě bohatě zastoupen. Zásluhou prof. M. Rabušicové bylo toto téma uvedeno do české pedagogiky – vlastně i andragogilky a sociologie vzdělávání – již v předchozí publikaci O mezigeneračním učení (Rabušicová, Kamanová & Pevná, 2011). O jakou problematiku vlastně jde?

Stahování

Publikováno

2017-08-16

Číslo

Sekce

Recenze