Disciplinary changes in science education in Hungary in the era of the Stalinist dictatorship

Autoři

  • Imre Garai Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika
  • András Németh

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.1021

Abstrakt

Abstract: In our paper we intend to summarize the main results of our research about the structural and disciplinary changes in Hungarian higher education in the early part of the 1950s. In the first part of our paper we point out the basic elements of the theoretical background to the research. Stichweh’s notion of disciplines, Bourdieu’s theory of ‘scientific fields’, and Voegelin’s concept of ‘political religion’ made it possible to describe and analyze the complex phenomena involved in the socialist transformation of Hungarian higher education. Then, in the second part of the paper, we analyze the main data gained from archival research into the structural changes in higher education institutions by using the theoretical notions mentioned above. As a result of our research, we are able to determine some peculiarities of the socialist higher education policy and socialist educational discipline.
Keywords: socialist notion of discipline, scientific field, Sovietization of higher education, Soviet influence in Central-Eastern Europe

Reference

Balogh L. L. (2011). Totalitarizmus és politikai vallások. Kommentár, 6(1). Retrieved April 15, 2016 from http://kommentar.info.hu/iras/2011_1/totalitarizmus_es_politikai_vallasok

Baska, G. (2015). Rituális elemek a Rákosi-korszak pedagógiai sajtójának propaganda szövegeiben. In G. Baska & J. Hegedűs (Eds.), Égi iskolák, földi műhelyek (pp. 344–358). Budapest: ELTE PPK.

Becker, T. (1989). Academic tribes and territories. Intellectual enquiry and the cultures of disciplines. Buckingham: The Society for Research into Higher Education – Open University Press.

Bihari, M. (2005). Magyar politika 1944–2004. Politikai és hatalmi viszonyok. Budapest: Osiris Kiadó.

Bourdieu, P. (2002). A gyakorlati észjárás. Budapest: Napvilág Kiadó.

Bourdieu, P. (2005). A tudomány tudománya és a reflexivitás. Budapest: Gondolat Kiadó.

Drewek, P., & Lüth, C. (Eds.). (1998). History of educational studies. Gent: C.S.H.P.

Garai, I. (2016). A magyar felsőoktatás strukturális átalakítási és államosítási kísérletei az 1949–1953 közötti időszakban. In A. Németh, I. Garai, & Z. A. Szabó (Eds.), Neveléstudomány és pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában (pp. 119–160). Budapest: Gondolat Kiadó.

Gentile, E. (2000). Die Sakralisierung der Politik – Einige Definitionen, Interpretationen und Reflexionen. In H. Maier (Ed.), Wege in die Gewalt – Die modernen politischen Religionen (pp. 166–182). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.

Gentile, E. (2001). Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi. Roma: Laterza.

Golnhofer, E. (2006). Rendszerváltások a tudomány legitimációjában. In É. Szabolcs (Ed.), Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon (pp. 9–28). Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.

Harting, A. S. (2008). Verheißung und Erlösung. Religion und ihre weltlichen Ersatzbildungen in Politik und Wissenschaft. Wien: Passagen.

Horn, K.-P. (2003). Erziehungswissenschaft in Deutschland im 20. Jahrhundert. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Horn, K-P., Németh, A., Pukánszky, B., & Tenorth, H.-E. (Eds.). (2001). Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa. Aufklärerische Traditionen – deutscher Einfluß – nationale Eigenständigkeit. Budapest: Osiris Kiadó.

Kalmár, M. (2014). Történeti galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945 –1990. Budapest: Osiris Kiadó.

McClelland, C. E. (1991). The German experience of professionalization. Modern learned professions and their organizations from the early nineteenth century to the Hitler era. Cambridge – New York – Sydney: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511528910

Németh, A. (2016). A neveléstudomány diszciplína jellemzőinek változásai a sztálini diktatúra időszakában. In A. Németh, I. Garai, & Z. A. Szabó (Eds.), Neveléstudomány és pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában (pp. 7–118). Budapest: Gondolat Kiadó.

Schriewer, J., Keiner, E., & Charle, C. (1993). (Eds.). Sozialer Raum und akademische Kulturen. Frankfurt am Main: Lang-Internationalen Verlag der Wissenschaften.

Stichweh, R. (1994). Wissenschaft, Universität, Professionen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Tóth, T. (2001). A napóleoni egyetemtől a humboldti egyetemig. In T. Tóth (Ed.), Az európai egyetem funkcióváltozásai. Felsőoktatási tanulmányok (pp. 95–124). Budapest: Professzorok Háza.

Voegelin, E. (1938/1993). Die politischen Religionen. Wien: Bermann-Fischer.

Stahování

Publikováno

2018-01-15