Smysl má bránit jakékoliv vzdělávací obsahy

Autoři

  • Petr Urbánek

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.1024

Abstrakt

Reakce na diskusní příspěvek Zuzany Daniškové: Má význam brániť „neproduktívne“ vzdelávacie obsahy v dnešných časoch?

Reference

Bertrand, Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál.

Danišková, Z. (2017). Má význam brániť "neproduktívne" vzdelávacie obsahy v dnešných časoch? Pedagogika, 67(3), 295–305.

Furlong, J., Barton, L., Miles, S., & Whitty, G. (2000). Teacher education in transition: Reforming teacher professionalism? Milton Keynes: Open University Press.

Kaščák, O., & Pupala, B. (2011). Neoliberalizmus vo vzdelávaní: päť obrazov kritických analýz. Pedagogická orientace, 21(1), 5–34.

Urbánek, P. (2016). Akademický či kompetenční koncept vzdělávání učitelů. Nutná bipolarita? In M. Strouhal (Ed.), Učit se být učitelem. K vybraným problémům učitelského vzdělávání (s. 44–69). Praha: Karolinum.

Stahování

Publikováno

2017-12-23