Participace žáků očima učitelů: případová studie školy s mnohaletou zkušeností

Autoři

  • Eliška Urbanová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2018.1194

Klíčová slova:

participace žáků, výchova k občanství, občanské vzdělávání, demokracie ve škole, postoj učitelů k participaci žáků, reforma školy, inovace ve vzdělávání.

Abstrakt

Abstrakt: České kurikulární dokumenty kladou na základní školy požadavek realizovat participaci žáků. Participace má dle výzkumů pozitivní přínos, avšak jen za předpokladu, že je realizována kvalitně. Pokud je zavedena pouze formálně a žáci nemají na dění ve škole skutečný vliv, může působit negativně. Klíčovou roli v tom, zda se participaci podaří realizovat kvalitně, hrají učitelé a jejich schopnost žáky k participaci vést. Rozvíjení participace však může být podle výzkumů spojeno s obavami učitelů o ztrátu autority. Cílem studie je proto odhalit, jak mohou učitelé participaci vnímat a co podle nich jejich postoj formovalo. Na základě pedagogy popsaných zkušeností článek nastiňuje, co může vedení školy udělat pro to, aby učitelé participaci nevnímali jako nepříjemnou povinnost, neboť právě to vede k formální realizaci participace. Metody: Výzkum byl realizován formou případové studie školy, která má s participací zkušenosti. Ve škole proběhly hloubkové rozhovory s deseti pedagogy a studium dokumentů. Výsledky: Ve škole převažuje pozitivní náhled pedagogů. Oceňují totiž, jaký vliv participace na děti má. Přesto si ale někdy na aktivity žáků stěžují, přičemž hlavní příčiny stížností jsou dvě. Jednak aktivity žáků někdy ruší pedagogy v jejich práci, jednak někteří pedagogové ve spojitosti s participací zažili i nepříjemné zkušenosti. Závěry: Řešení těchto neladů napomáhá vzájemný respekt mezi učiteli a ředitelem. Jako důležité se ukázalo také nalezení shody na cílech vzdělávání. Klíčové je však poskytnout pedagogům dostatek informací o tom, co mohou od žáků očekávat a jak mohou jejich aktivitu podpořit, aby se v situacích, kdy jsou žáci aktivní, cítili dobře a žáky od aktivity neodrazovali.

Klíčová slova: participace žáků, výchova k občanství, občanské vzdělávání, demokracie ve škole, postoj učitelů k participaci žáků, reforma školy, inovace ve vzdělávání.

Reference

Adamcová, L. (2002). Žákovská samospráva aneb Nic nového pod sluncem. Pedagogická orientace, 3, 76-80.

Alderson, P. (2000). School students' views on school councils and daily life at school. Children & Society, 14(2), 121-134.

https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0860(200004)14:2<121::AID-CHI588>3.3.CO;2-4

https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2000.tb00160.x

Biesta, G. J. J. (2011). Learning democracy in school and society: education, lifelong learning, and the politics of citizenship. Rotterdam: Sense Publishers.

https://doi.org/10.1007/978-94-6091-512-3

Bragg, S. (2007). It's not abyout systems, it's about relationships: Building and listening culture in a primary scholl. In D. Thiessen & A. Cook-Sather (Eds.), International handbook of student experience in elementary and secondary school. Dordrecht: Springer.

Bucvanová, E., & Protivínský, T. (2015). Žákovské parlamenty v České republice. Výzkumná zpráva. CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s. [online]. Dostupné z https://clanky.rvp.cz

Ceballos López, N., Susinos Rada, T., & Saiz Linares, Á. (2016). How can we improve through pupil participation? An infants school experience. Journal of Research in Special Educational Needs, 16, 583-586.

https://doi.org/10.1111/1471-3802.12189

Centrum občanského vzdělávání. (2018). Metodický portál Výchova k občanství [online]. Dostupné z www.vychovakobcanstvi.cz

Committee of Ministers. (2012). Recommendation CM/Rec (2012)2 of the Committee of Ministers to Member States on the participation of children and young people under the age of 18. Adopted by the Committee of Ministers on 28 March 2012.

Čejková, I. (2018). Žákovské hodnocení výuky na gymnáziu: výpovědi sexty A. Pedagogická orientace, 28(3), 408-434.

https://doi.org/10.5817/PedOr2018-3-408

Dassonneville, R., Quintelier, E., Hooghe, M., & Claes, E. (2012). The relation between civic education and political attitudes and behavior: A two-year panel study among Belgian late adolescents. Applied Developmental Science, 16(3), 140-150.

https://doi.org/10.1080/10888691.2012.695265

Dewey, J. (2011). Democracy and education. La Vergne, TN: Simon & Brown.

Dürr, K. (2005). The school: A democratic learning community. The all-European study on pupils' participation in school. Landeszentrale für politische Bildung: Baden-Württemberg.

Fassinger, P. A. (1996). Professors' and students' perceptions of why students participate in class. Teaching Sociology, 24(1), 25-33.

https://doi.org/10.2307/1318895

Fielding, M. (2001). Students as radical agents of change. Journal of Educational Change, 2, 123-141.

https://doi.org/10.1023/A:1017949213447

Flutter, J. (2007). Teacher development and pupil voice. Curriculum Journal, 18(3), 343-354.

https://doi.org/10.1080/09585170701589983

Froněk, J., Bucvanová, E. & Karafiát, K. (2013). Žákovský parlament na prvním stupni. Pomocník pro koordinátora parlamentu. Praha: Gemini.

Fullan, M. G. (1993). Why teachers must become change agents. Educational Leadership, 50(6), 1-13.

Fullan, M. G. (2000). The three stories of education reform. Phi Delta Kappan, 581-584.

Fullan, M. G., & Hargreaves, A. (1991). What's worth fighting for: Working together for your school. Ontario, CAN: Ontario Public Schools Teachers' Federation.

Hammersley, M. (1974). The organisation of pupil participation. Sociological Review, 22(3), 355-368.

https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1974.tb00258.x

Hart, R. A. (1992). Children's participation: from tokenism to citizenship. Innocenti essay. Florence: UNICEF International Child Development Centre.

Hazlbauer, T., Petrovská, K., & Hotový, F. (2012). Žákovský parlament I. Jak začít s parlamentem, aby brzy neskončil. Praha: Gemini.

Helus, Z. (2001). Čtyři teze k tématu "změna školy". Pedagogika, 60(1), 25-41.

Hulme, M., McKinney, S., Hall, S., & Cross., B. (2011). Pupil participation in Scottish schools: How far have we come? Improving Schools, 14(2), 130-144.

https://doi.org/10.1177/1365480211406880

Jeřábek, J., & Tupý, J. (2013). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013): úplné znění upraveného RVP ZV. Dostupné z www.nuv.cz

John-Akinola, Y. O., & Nic-Gabhainn, S. (2014). Children's participation in school: a cross-sectional study of the relationship between school environments, participation and health and well-being outcomes. BMC Public Health, 14(1), 964.

https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-964

Knock, G. H. (1970). Preparing the academic community for new forms of student participation [online]. Miami University, Oxford, Ohio: American Coll. Personnel Association.

Kvale, S. (1996). InterViews: an introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks: SAGE.

Kymlicka, W. (2001). Politics in the vernacular. Nationalism, multiculturalism, and citizenship. Oxford, New York: Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/0199240981.001.0001

Levin, B. (1994). Improving education productivity through a focus on learners. Paper presented at The Annual meeting of the American educational research Association. New Orleans, LA, April 4-8, 1994.

Levin, B. (2000). Putting students at the centre in education reform. Journal of Educational Change, 1, 155-172.

https://doi.org/10.1023/A:1010024225888

Lodge, C. (2005). From hearing voices to engaging in dialogue: Problematizing student participation in school improvement. Journal of Educational Change, 6(2), 125-146.

https://doi.org/10.1007/s10833-005-1299-3

Mager, U., & Nowak, P. (2012). Review: Effects of student participation in decision making at school. A systematic review and synthesis of empirical research. Educational Research Review, 738-761.

https://doi.org/10.1016/j.edurev.2011.11.001

Mitra, D. (2007). Student voice in school reform: From listening to leadership. In D. Thiessen & A. Cook-Sather (Eds.), International handbook of student experience in elementary and secondary school. Dordrecht: Springer.

Niia, A., Almqvist, L., Brunnberg, E., & Granlund, M. (2015). Student participation and parental involvement in relation to academic achievement. Scandinavian Journal of Educational Research, 59(3), 297-315.

https://doi.org/10.1080/00313831.2014.904421

Peterson, K. D., & Brietzke, R. (1994). Building collaborative cultures: Seeking ways to reshape urban schools. Urban monograph series. Oak Brook: North Central Regional Educational Lab.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Portál: Praha.

Rodríguez, M., Kohen, R., Delval, J., & Messina, C. (2016). From democratic school to civic and political participation. Cultura y Educación, 28(1), 99-129.

https://doi.org/10.1080/11356405.2015.1120449

de Róiste, A., Kelly, C., Molcho, M., Gavin, A., & Gabhainn, S. N. (2012). Is school participation good for children? Associations with health and wellbeing. Health Education, 112(2), 88-104.

https://doi.org/10.1108/09654281211203394

Rubin, H. J., & Rubin, I. (2005). Qualitative interviewing: the art of hearing data. Thousand Oaks: SAGE.

https://doi.org/10.4135/9781452226651

Rudduck, J. (2007). Student voice, student engagement, and school reform. In D. Thiessen & A. Cook-Sather (Eds.), International handbook of student experience in elementary and secondary school. Dordrecht: Springer.

Shier, H. (2001). Pathways to participation: openings, opportunities and obligations. Children and Society, 15, 107-111.

https://doi.org/10.1002/chi.617

Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D., & Losito, B. (2010). ICCS 2009 International Report: Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower secondary school students in 38 countries. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Soukup, P. (Ed.). (2010). Národní zpráva z Mezinárodní studie občanské výchovy. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks: SAGE.

Straková, J., Spilková, V., Simonová, J., Friedleandaerová, H., & Hanzák, T. (2013). Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání. Orbis scholae, 7(1), 79−100.

https://doi.org/10.14712/23363177.2015.27

Šeďová, K., Sucháček, P., & Majcík, M. (2015). Kdopak to mluví? Participace žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 65(2), 143-162.

Šeďová, K., & Sedláček, M. (2015). Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu. Studia paedagogica, 20(2), 33-57.

https://doi.org/10.5817/SP2015-2-3

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2010). Angažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogická orientace, 20(3), 24-48.

Švaříček, R., & Šeďová, K. (Eds.). (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Tematická zpráva - Participace žáků a studentů na fungování a rozvoji školy. (2017). Praha: Česká školní inspekce.

Thiessen, D., & Cook-Sather, A. (Eds.). (2007). International handbook of student experience in elementary and secondary school. Dordrecht: Springer

https://doi.org/10.1007/1-4020-3367-2

Vidláková, J. (2011). Hlas žáků jako součást jejich participace na životě školy. Disertační práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

Warren, E. M. (2010). Civil society and democracy. In M. Edwards (Ed.), The Oxford handbook of civil society (377-390). Oxford: Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195398571.003.0030

Yin, R. K. (2014). Case study research: design and methods. 5. vyd. Los Angeles: SAGE.

https://doi.org/10.4135/9781473915480.n38

https://doi.org/10.4135/9781473915480.n48

Stahování

Publikováno

2019-06-28

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná