Psychologie v přípravě budoucích učitelů: diskurzy studijních textů vybraných psychologických předmětů

Autoři

  • Kateřina Juklová Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika
  • Jindra Vondroušová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2018.1205

Klíčová slova:

výuka psychologie, budoucí učitel, pojetí přípravy, role, repertoár, žánr, diskurz, diskurzivní analýza, kvantitativní obsahová analýza, analýza latentních tříd, učebnice, studijní text, odborný text, metodický text.

Abstrakt

Abstrakt: Příspěvek se zabývá otázkou aktuální role psychologie v přípravě budoucích učitelů, která je nahlížena prostřednictvím diskurzu studijních textů doporučovaných v rámci studia dvou psychologických předmětů − psychologie sociální a psychologie pedagogické. Studie využila smíšeného výzkumného přístupu a kombinovala metodu diskurzivní analýzy s obsahovou kvantitativní analýzou a analýzou latentních tříd. Nominace studijních textů do analýzy proběhla na základě aktuálních sylabů učitelských studií pro 2. stupeň základních škol všech pedagogických fakult v České republice. Celkový počet analyzovaných jednotek čítal 113 studijních textů. Metodou diskurzivní analýzy bylo identifikováno pět kvalitativně odlišných repertoárových konstrukcí, které se v diskurzu studijních textů zařazených do studia příslušných disciplín uplatňují. Obsahová kvantitativní analýza přinesla porovnání četností a proporcí ve využívání těchto konstrukcí v celkovém rozsahu i s ohledem na příslušný předmět. Získané výsledky jsou interpretovány s ohledem na širší aktuální kontext profesní přípravy učitelů a diskutována jsou rovněž omezení studie.

Klíčová slova: výuka psychologie, budoucí učitel, pojetí přípravy, role, repertoár, žánr, diskurz, diskurzivní analýza, kvantitativní obsahová analýza, analýza latentních tříd, učebnice, studijní text, odborný text, metodický text.

Biografie autora

Kateřina Juklová, Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika

Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a psychologie

e-mail: katerina.juklova@uhk.cz

Jindra Vondroušová

PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a psychologie

e-mail: jindra.vondrousova@uhk.cz

Stahování

Publikováno

2019-06-28

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná