„Už to dál nešlo“ – meziškolní mobilita ve středním odborném vzdělávání zpětným pohledem žáků

Autoři

  • Petr Hlaďo
  • Klára Šlapalová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2018.852

Klíčová slova:

meziškolní mobilita, non-normativní přestup, reaktivní změna školy, střední odborné vzdělávání

Abstrakt

Aktuálním problémem ve středním odborném školství je narůstající meziškolní mobilita žáků. Cílem studie je proto zjistit příčiny vedoucí k reaktivním non-normativním přestupům žáků na jinou střední školu, dále identifi kovat strategie žáků a jejich dopady na meziškolní mobilitu. Metody: Zvolen byl kvalitativní přístup s využitím metody ohniskových skupin a polostrukturovaných rozhovorů. Sběr dat proběhl v říjnu 2017 a respondenty bylo 31 žáků, kteří
v průběhu svého středoškolského vzdělávání alespoň jedenkrát změnili školu z jiného důvodu, než je změna bydliště. Výsledky: Ve studii je zachycena a objasněna meziškolní mobilita žáků jako vývojový proces, jehož kořeny mohou u některých žáků zasahovat až do kariérového rozhodování na základní škole, dále byly popsány dvě kategorie možných příčin meziškolní mobility a především odkryty neefektivní žákovské strategie, které mohou vést k reaktivním non-normativním přestupům na jinou střední školu. V závěru jsou nastíněna doporučení pro pedagogickou praxi.

Reference

ČŠI. (2016). Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2015/2016. Výroční zpráva České školní inspekce. Praha: Česká školní inspekce.

Dobson, J. (2008). Pupil mobility, choice and the secondary school market: Assumptions and realities. Educational Review, 60(3), 299-314.

https://doi.org/10.1080/00131910802195893

Dupere, V., Archambault, I., Leventhal, T., Dion, E., & Anderson, S. (2015). School mobility and school-age children's social adjustment. Developmental Psychology, 51(2), 197-210.

https://doi.org/10.1037/a0038480

Dvořák, D., & Vyhnálek, J. (2018). Student trajectories in a stratified system: Quantitative study of post-socialist secondary schooling. (Online). Dostupné z https://eera-ecer.de.

Dvořák, D., & Vyhnálek, J. (2019). Meziškolní mobilita žáků středních škol v České republice. Pedagogika, 69(1), 131-146.

Dvořák, D., Vyhnálek, J., & Starý, K. (2016). Tranzice a transfer ve vzdělávací dráze: Longitudinální studie rizikového žáka. Studia paedagogica, 21(3), 9-39.

https://doi.org/10.5817/SP2016-3-2

Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59(2), 117-142.

https://doi.org/10.3102/00346543032002117

https://doi.org/10.3102/00346543059002117

Gasper, J., DeLuca, S., & Estacion, A. (2010). Coming and going: Explaining the effects of residential and school mobility on adolescent delinquency. Social Science Research, 39(3), 459-476.

https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2009.08.009

Gasper, J., DeLuca, S., & Estacion, A. (2012). Switching schools: Revisiting the relationship between school mobility and high school dropout. American Educational Research Journal, 49(3), 487-519.

https://doi.org/10.3102/0002831211415250

Gati, I., Krausz, M., & Osipow, S. H. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision making. Journal of Counseling Psychology, 43(4), 510-526.

https://doi.org/10.1037/0022-0167.43.4.510

Gibbons, S., & Telhaj, S. (2011). Pupil mobility and school disruption. Journal of Public Economics, 95(9-10), 1156-1167.

https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2011.03.004

Grigg, J. (2012). School enrollment changes and student achievement growth: A case study in educational disruption and continuity. Sociology of Education, 85(4), 388-404.

https://doi.org/10.1177/0038040712441374

Hanushek, E. A., Kain, J. F., & Rivkin, S. G. (2004). Disruption versus tiebout improvement: The costs and benefits of switching schools. Journal of Public Economics, 88(9-10), 1721-1746.

https://doi.org/10.1016/S0047-2727(03)00063-X

Haveman, R., Wolfe, B., & Spaulding, J. (1991). Childhood events and circumstances influencing high school completion. Demography, 28(1), 133-157.

https://doi.org/10.2307/2061340

Haynie, D. L., & South, S. J. (2005). Residential mobility and adolescent violence. Social Forces, 84(1), 361-374.

https://doi.org/10.1353/sof.2005.0104

Hlaďo, P. (2012). Informační zdroje, informace a jejich efektivita při rozhodování žáků středních škol o další vzdělávací a profesní dráze. Liefelong Learning - celoživotní vzdělávání, 2(2), 19-39.

Hlaďo, P., & Ježek, S. (2018). Measurement of career-specific parental behaviors perceived by Czech adolescents. Studia paedagogica, 23(2), 101-135.

https://doi.org/10.5817/SP2018-2-7

Chamoutová, D., Vojtěch, J., & Chomová, P. (2017). Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol. Praha: NÚV.

Lee, V. E., & Burkham, D. T. (1992). Transferring high schools: An alternative to dropping out? American Journal of Education, 100(4), 420-453.

https://doi.org/10.1086/444024

Lepeňová, D., & Hargašová, M. (2012). Kariéra v meniacom sa svete: Kariérová výchova a kariérové poradenstvo pre žiakov. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry: The paradigm revolution. London: Sage.

https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8

Mehana, M., & Reynolds, A. J. (2004). School mobility and achievement: A meta-analysis. Children and Youth Services Review, 26(1), 93-119.

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2003.11.004

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks: Sage.

Patton, W., & McMahon, M. (2014). Career development and system theory: Connecting theory and practice (3. vyd.). Rotterdam: Sense.

https://doi.org/10.1007/978-94-6209-635-6

Pelikán, J. (2011). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.

Poblete, G. Z., & Madsen, C. M. (2013). ¿Por qué los estudiantes se cambian de escuela? Análisis desde las decisiones familiares. Perfiles Educativos, 35(140), 48-62.

https://doi.org/10.1016/S0185-2698(13)71821-X

Pribesh, S., & Downey, D. B. (1999). Why are residential and school moves associated with poor school performance? Demography, 36(4), 521−534.

https://doi.org/10.2307/2648088

Rumberger, R. W. (2003). The causes and consequences of student mobility. Journal of Negro Education, 72(1), 6-21.

https://doi.org/10.2307/3211287

Rumberger, R. W., Larson, K. A., Ream, R. K., & Palardy, G. J. (1999). The educational consequences of mobility for California students and schools. Berkeley, CA: Policy Analysis for California Education.

Sharkey, P., & Sampson, R. J. (2010). Destination effects: Residential mobility and trajectories of adolescent violence in a stratified metropolis. Criminology, 48(3), 639-681.

https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2010.00198.x

Strauss, A. L., & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

Švaříček, R. (2005). Je zakotvená teorie teorií? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity U 10 (s. 133-145). Brno: Masarykova univerzita.

Temple, J. A., & Reynolds, A. J. (1999). School mobility and achievement: Longitudinal findings from an urban cohort. Journal of School Psychology, 37(4), 355−377.

https://doi.org/10.1016/S0022-4405(99)00026-6

Vyhnálek, J. (2016). Meziškolní mobilita: přehledová studie výzkumných témat. Orbis scholae, 10(1), 63-96.

https://doi.org/10.14712/23363177.2016.14

Stahování

Publikováno

2019-07-27