Vol 69 No 2 (2019): Odborné školství a odborné vzdělávání: Současné teorie a výzkumy