Meziškolní mobilita žáků středních škol v České republice

  • Dominik Dvořák
  • Jan Vyhnálek
Klíčová slova: meziškolní mobilita, sekundární škola, administrativní data

Abstrakt

Představujeme pilotní údaje o přestupech českých žáků mezi středními školami. Vycházíme při tom z administrativních mikrodat – z jarního sběru údajů školní matriky v roce 2017. Analyzovali jsme 4533 případů přestupů. Agregovaná data ilustrujeme třemi případy řetězených přestupů. Výsledky ukazují, že 11,5 % přestupů směřovalo z maturitního na nematuritní obor, v opačném směru jen 3,2 %. Ostatní přestupy nevedly ke změně typu studia. Počet změn školy bez změny obce trvalého pobytu výrazně regionálně kolísá. Meziškolní mobilita by mohla být důležitým indikátorem upozorňujícím na rizikové žáky i školy. Metodologie analýzy administrativních dat má značný potenciál, ale současný systém sběru a správy dat v českém školství zaostává za vyspělými zeměmi.

Reference

Backes, S., & Hadjar, A. (2017). Educational trajectories through secondary education in Luxembourg: How does permeability affect educational inequalities? Revue Suisse des Sciences de l'Education, 39(3), 437-460.

Bereményi, B. Á., & Carrasco, S. (2018). Caught in the triangle of mobility: social, residential and pupil mobility. British Journal of Sociology of Education, 39(1), 32-46.

https://doi.org/10.1080/01425692.2017.1302316

Blažek, R., & Příhodová, S. (2016). Mezinárodní šetření PISA 2015: Národní zpráva − přírodovědná gramotnost. Praha: ČŠI.

CEDEFOP. (2012). Permeable education and training systems: reducing barriers and increasing opportunity. Briefing Note No. 9072. Thessaloniki: CEDEFOP.

Cordes, S. A., Schwartz, A. E., Stiefel, L., & Zabel, J. (2016). Is neighbourhood destiny? Exploring the link between neighbourhood mobility and student outcomes. Urban Studies, 53(2), 400−417.

https://doi.org/10.1177/0042098014563469

Demie, F., Lewis, K., & Taplin, A. (2005). Pupil mobility in schools and implications for raising achievement. Educational Studies, 31(2), 131−147.

https://doi.org/10.1080/03055690500095480

Dobson, J. (2008). Pupil mobility, choice and the secondary school market: assumptions and realities. Educational Review, 60(3), 299−314.

https://doi.org/10.1080/00131910802195893

Dvořák, D., & Straková, J. (2016). Konkurence mezi školami a výsledky žáků v České republice: pohled zblízka na šetření PISA 2012. Pedagogika, 66(2), 206-229.

https://doi.org/10.14712/23362189.2015.740

Elder, G. H., Jr. (1996). Human lives in changing societies: Life course and developmental insights. In R. B. Cairns, G. H. Elder, Jr., & E. Jane Costello (Eds.), Developmental science (s. 31−62). New York: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511571114.004

Finn, J. D. (1993). School engagement & students at risk. Washington: U.S. Dept. of Education, Office of Educational Research and Improvement, National Center for Education Statistics.

Friedman, M., & Friedman, R. (1990). Free to choose: A personal statement. San Diego: Houghton Mifflin Harcourt.

Gasper, J., DeLuca, S., & Estacion, A. (2012). Switching schools: Revisiting the relationship between school mobility and high school dropout. American Educational Research Journal, 49(3), 487-519.

https://doi.org/10.3102/0002831211415250

Gibbons, S., & Telhaj, S. (2011). Pupil mobility and school disruption. Journal of Public Economics, 95(9−10), 1156−1167.

https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2011.03.004

Hattie, J. (2009). Visible learning. London: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203887332

Hendl, J. (2012). Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

Hendl, J., & Remr, J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál.

Hlaďo, P. (2010a). Dynamika rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze. Studia paedagogica, 15(2), 87-104.

Hlaďo, P. (2010b). Vliv sociálního okolí na kariérové rozhodování žáků při přechodu do vyššího sekundárního vzdělávání. Pedagogická orientace, 20(3), 66-81.

Hlaďo, P., & Drahoňovská, P. (2012). Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Hlaďo, P., & Šlapalová, K. (2018). Důvody žáků středních škol pro opakovaný přestup na jinou školu. Výzkumná zpráva pro Jihomoravský kraj. Brno: FF MU.

Jacob, M., & Tieben, N. (2009). Social selectivity of track mobility in secondary schools. European Societies, 11(5), 747-773.

https://doi.org/10.1080/14616690802588066

Kerbow, D. (1996). Patterns of urban student mobility and local school reform. Journal of Education for Students Placed at Risk, 1(2), 147-169.

https://doi.org/10.1207/s15327671espr0102_5

Kertesi, G., & Kézdi, G. (2011). The Roma/non-Roma test score gap in Hungary. American Economic Review, 101(3), 519-525.

https://doi.org/10.1257/aer.101.3.519

Kubáň, M. (2016). Otevřená data v České republice a v zahraničí. Předneseno na Semináři ÚV ČR. Dostupné z https://opendata.gov.cz.

Mehana, M., & Reynolds, A. J. (2004). School mobility and achievement: a meta-analysis. Children and Youth Services Review, 26(1), 93−119.

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2003.11.004

Millová, K. (2009). Analýza některých současných teorií celoživotního vývoje. E-psychologie, 3(4), 45-54.

Oates, T. (2017). A Cambridge approach to improving education. Using international insights to manage complexity. Cambridge: Cambridge Assessment.

OECD. (2016). Research ethics and new forms of data for social and economic research. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 34. Paris: OECD Publishing.

Poupeau, F., François, J.-Ch., & Elodie, C. (2007). Making the right move: how families are using transfers to adapt to socio‐spatial differentiation of schools in the greater Paris region. Journal of Education Policy, 22(1), 31-47.

https://doi.org/10.1080/02680930601065858

Rumberger, R. W. (2003). The causes and consequences of student mobility. Journal of Negro Education, 72(1), 6−21.

https://doi.org/10.2307/3211287

Rumberger, R. W., & Larson, K. A. (1998). Student mobility and the increased risk of high school dropout. American Journal of Education, 107(1), 1-35.

https://doi.org/10.1086/444201

Scharle, Á. (2018). The legal and technical solutions for administrative data access in Hungary. Vystoupení na semináři Hidden treasure for policy research: Administrative micro data. CERGE-EI, Praha.

Srholec, M. (2016). Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum a vývoj ve firmách. (Online). Dostupné z https://idea.cerge-ei.cz.

Suchomel, P. (2017). Hlavní závěry z výběrového zjišťování výsledků žáků 5. a 9. ročníků ZŠ ve školním roce 2016/2017. Informační bulletin ČŠI. (Online). Dostupné z www.csicr.cz.

Trhlíková, J. (2012). Předčasné odchody ze vzdělávání na středních školách. Kvalitativní analýza rozhovorů s experty a příklady dobrých praxí. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Vyhnálek, J. (2016). Meziškolní mobilita: přehledová studie výzkumných témat. Orbis Scholae, 10(1), 63-96.

https://doi.org/10.14712/23363177.2016.14

Welsh, R. O. (2017). School hopscotch: A comprehensive review of K-12 student mobility in the United States. Review of Educational Research, 87(3), 475-511.

https://doi.org/10.3102/0034654316672068

Publikováno
2019-07-27