Meziškolní mobilita žáků středních škol v České republice

Autoři

  • Dominik Dvořák
  • Jan Vyhnálek

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2018.856

Klíčová slova:

meziškolní mobilita, sekundární škola, administrativní data

Abstrakt

Představujeme pilotní údaje o přestupech českých žáků mezi středními školami. Vycházíme při tom z administrativních mikrodat – z jarního sběru údajů školní matriky v roce 2017. Analyzovali jsme 4533 případů přestupů. Agregovaná data ilustrujeme třemi případy řetězených přestupů. Výsledky ukazují, že 11,5 % přestupů směřovalo z maturitního na nematuritní obor, v opačném směru jen 3,2 %. Ostatní přestupy nevedly ke změně typu studia. Počet změn školy bez změny obce trvalého pobytu výrazně regionálně kolísá. Meziškolní mobilita by mohla být důležitým indikátorem upozorňujícím na rizikové žáky i školy. Metodologie analýzy administrativních dat má značný potenciál, ale současný systém sběru a správy dat v českém školství zaostává za vyspělými zeměmi.

Stahování

Publikováno

2019-07-27