Revize kurikulárních dokumentů pro střední odborné školství

  • Olga Kofroňová
Klíčová slova: kurikulární dokumenty, rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy

Abstrakt

Příspěvek popisuje připravované revize kurikulárních dokumentů středního odborného školství: uvádí problémy, které byly identifikovány ve vztahu k naplňování jejich základních funkcí, a hlavní charakteristiky návrhu pojetí jejich revizí. Příspěvek dále představuje celkový rámec kurikulárních dokumentů i návrhy na flexibilní uspořádání školních vzdělávacích programů s využitím vzdělávacích modulů.

Reference

MŠMT (2014). Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Praha: MŠMT.

MŠMT (2015). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020. Praha: MŠMT.

MŠMT (2017). Návrhy opatření k omezení předčasných odchodů ze vzdělávání. Materiál pro poradu vedení MŠMT. Praha: MŠMT.

New Vision (2015). New Vision for Education - Unlocking the Potential of Technology. Worlds Economic Forum. (Online). Dostupné z https://www.bcg.com.

NÚV (2017). Připravujeme revize pro odborné vzdělávání. Zpravodaj Oborové skupiny, 15.

NÚV (2018). Zpravodaj o modernizaci odborného vzdělávání. Praha: NÚV.

Publikováno
2019-07-27