Systémy odborného vzdělávání v zahraničí

  • Jan Průcha

Abstrakt

Text je zaměřen na u nás dosud opomíjenou problematiku komparace zahraničních systémů odborného školství a profesní přípravy v úrovni středního (vyššího sekundárního) vzdělávání. Je uvedena typologie systémů, které jsou velmi odlišné – od švédského modelu se silným zastoupením jednotného vzdělávání až po výrazně diferencovaný německý model duálního odborného vzdělávání. Je popsán také systém odborného vzdělávání a vzrůstající podpora učňovské profesní přípravy v USA. Autor stati apeluje na to, aby se v ČR věnovala větší pozornost výzkumu odborného školství a odborného vzdělávání.

Reference

Hippach-Scheinder, U., & Huismann, A. (2016). Vocational education and training in Europe - Germany. Cedefop ReferNet VET in Europe reports.

Ježková, V., Dvořák, D., Greger, D., & Daun, H. (2011). Školní vzdělávání ve Švédsku. Praha: Karolinum.

Olinsky, B., & Ayres, S. (2013). Training for success: A policy to expand apprenticeships in the United States. Washington, DC: Center for American Progress.

Průcha, J. (2017). Vzdělávací systémy v zahraničí. Encyklopedický přehled školství v 30 zemích Evropy, Japonsku, Kanadě, USA. Praha: Wolters Kluwer.

Průcha, J. (2019). Odborné školství a odborné vzdělávání. Fungování systému, problémy praxe a výzkum.Praha: Wolters Kluwer.

Rauner, F., & Maclean, R. (Eds.). (2009). Handbook of technical and vocational education and training research. New York: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8347-1

Taylor, A., & Mills, D. (2015). Vocational education in Canada. Oxford University Press.

Vocational education and training in Sweden. Short description. (2009). Luxembourg: Publications Office of the European Union

Publikováno
2019-07-27