Vzdělávání waldorfských učitelů – historické aspekty a aktuální diskuse

Autoři

  • Tomáš Zdražil
  • Dušan Pleštil

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1568

Klíčová slova:

waldorfská, pedagogika, vzdělávání, historie

Abstrakt

Následující příspěvek se věnuje problematice vzdělávání učitelů waldorfských škol. V první části je věnována pozornost historickému vývoji vzdělávání antroposofi cky smýšlejících učitelů a v druhé části se článek zabývá cíli a aspekty učitelské přípravy pro rozvoj žáka v duchu idejí svobodných waldorfských škol.

Reference

Mildeová, J., & Váňa, Z. (1990). Waldorf-Initiativen in der ČSFR. Erziehungskunst, 54(11), 954-957.

Prameny waldorfské pedagogiky. Téma: Trojčlennost. (2019). Semily: Akademie waldorfské pedagogiky.

Steiner, R. (1992). Theosofie. Úvod do nadsmyslového poznáni světa a určení člověka. Praha: Baltazar.

Steiner, R. (1993). Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy. 2. vyd. Praha: Asociace waldorfské pedagogiky.

Steiner, R. (1998). Erziehung und Unterricht auf Grundlage wirklicher Menschenerkenntnis. In Rudolf Steiner Gesammtausgabe (297a, s. 166). Dornach: Rudolf Steiner Verlag.

Stahování

Publikováno

2019-12-08