Ethics – Morality – School

Autoři

  • Jiří Mareš
  • Zdeněk Beneš

Klíčová slova:

etika, morálka, škola

Reference

Beneš, Z. (2009). Řád humanitního myšlení - proč a k čemu je [The order of humanitarian thought - why and what it is about]. In Historik na Moravě. Prof. J. Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám [A Historian in Moravia. To Prof. J. Malíř, the chair of Matice moravská and the head of the Historical Institute of the Faculty of Arts, a gift from his colleagues, friends, and pupils for his sixtieth birthday] (pp. 53-64). Brno: Matice moravská.

Cach, J. (1991). Poznámky k přípravě kritické analýzy vývoje pedagogiky 1945-1990 [Notes on the preparation of critical analysis of the development of pedagogy, 1945-1990]. Pedagogika, 41(5/6), 677-691.

Dvořáková, V., & Smrčka, J. (2018). Lesk a bída vzdělávání. Vysoké školství jako zrcadlo české společnosti v časech volného trhu [The genteel poverty of education. Higher education as a mirror of Czech society in the era of the free market]. Praha: Universum.

Hejduk, T. (2019). Moral education in secondary schools: What, how, and why? Pedagogika, 69(4), 444-462.

Jameson, F. (2016). Postmodernismus, neboli kulturní logika pozdního kapitalismu [Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism]. Praha: Rybka.

Jančaříková, K. (2019). The activity "At the Swallow's Nest" and its use in developing environmental ethics in primary school pupils. Pedagogika, 69(4), 463-488.

Janoušek, J. (1994). Rozhovory s Janem Werichem [Conversations with Jan Werich]. 3rd ed. Praha: Mladá fronta.

Mareš, J. (2010). O vstupování na tenký led [About setting foot on thin ice]. Pedagogika, 60(2), 99-103.

Mareš, J. (2019). Ethical and moral aspects of school education: The situation in the Czech Republic. Pedagogika, 69(4), 401-443.

Nussbaumová, M. C. (2017). Ne pro zisk. Proč demokracie potřebuje humanitní vědy [Not for profit. Why democracy needs the humanities]. Praha: Filozofický ústav AV ČR.

Pečivová, V. (2019). Subjective responsibility of Spanish university teachers: A qualitative pilot study. Pedagogika, 69(4), 489-502.

Svatoš, T. (2010). Aby pedagogika byla vědou provázenou historickou sebereflexí [To make pedagogy a historical self-reflection guided by science]. Pedagogika, 60(1), 1-3.

Váchová, M. (2019). Development of a tool for determining moral distress among teachers in basic schools. Pedagogika, 69(4), 503-515.

Welsh, W. (1994). Naše postmoderní moderna [Our postmodern modern]. Praha: Zvon.

Zounek, J., Knotová, D., & Šimáně, M. (2017). Normální život v nenormální době: základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace [Normal life in abnormal times: Basic schools and their teachers (not only) in the period of normalization]. Praha: Wolters Kluwer.

Stahování

Publikováno

2020-02-23