Pedagogický výzkum a využití v praxi – téma pro diskusi

Autoři

  • Jan Průcha

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1584

Klíčová slova:

-

Reference

Hendrick, C., & MacPherson, R. (2019). Co funguje ve třídě? Most mezi výzkumem a praxí. Praha: Euromedia Group.

Chráska, M. (1996). Které vědomosti a dovednosti z pedagogiky považují učitelé za důležité? Pedagogika, 46(3), 256-264.

Pelikán, J. (2012). Státní vzdělávací politika jako významný problém českého školství. Pedagogická orientace, 22(4), 581-595.

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-4-581

Průcha, J. (2005). Český pedagogický výzkum: problém využitelnosti produktů. In J. Vašťátková (ed.), Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání. Sborník z XIII. konference ČAPV (s. 11-16). Olomouc: Univerzita Palackého.

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

Šimoník, O. (1994). Začínající učitel. Brno: Masarykova univerzita.

Urbánek, P. (2012). Editorial: Mimoběžky. Pedagogická orientace, 22(4), 473-474.

Stahování

Publikováno

2020-04-02

Číslo

Sekce

Diskuse