Mezi výzkumem a praxí: Pasteurův kvadrant jako příležitost ke změně

Autoři

  • Michaela Spurná

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1637

Klíčová slova:

-

Reference

Biesta, G. (2010). Why 'what works' still won't work: From evidence-based education to value-based education. Studies in Philosophy and Education, 29(5), 491-503.

https://doi.org/10.1007/s11217-010-9191-x

Brown, C. (2012). Strategies for facilitating knowledge adoption: How researchers can better influence education policy. Journal of Educational and Social Research, 2(3), 53-66.

Burkhardt, H., & Schoenfeld, A. H. (2003). Improving educational research: Toward a more useful, more influential, and better-funded enterprise. Educational Researcher, 32(9), 3-14.

https://doi.org/10.3102/0013189X032009003

Dagenais, C., Lysenko, L., Abrami, P. C., Bernard, R. M., Ramde, J., & Janosz, M. (2012). Use of research-based information by school practitioners and determinants of use: A review of empirical research. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 8(3), 285-309.

https://doi.org/10.1332/174426412X654031

Danilov, M. A. (1972). Obecná metodologie vědy a speciální metodologie pedagogiky v jejich vzájemných vztazích. Pedagogika, 22(5), 539-555.

Fullan, M. (2010). Positive pressure. In A. Hargreaves, A. Lieberman, M. Fullan & D. Hopkins, Second international handbook of educational change. Dordrecht: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-90-481-2660-6_7

Gavora, P. (2007). Vedci a učitelia - vztah dvoch diskurzívnych komunít. Pedagogická revue, 59(2), 115-130.

Hammersley, M. (2001). Some questions about evidence-based practice in education. (Online). Dostupné z www.leeds.ac.uk

Hammersley, M. (2013). The myth of research-based policy and practice. London: Sage.

https://doi.org/10.4135/9781473957626

Hargreaves, D. H. (1996). Teaching as a research-based profession: Possibilities and prospects. London: Teacher Training Agency.

Janík, T. (2010). Stav a výhledy českého pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 20(2), 5-22.

Knecht, P. (2014). O strašáku excelentního publikování a predátorských časopisech. Universitas, 47(3), 3-8.

Mareš, J. (2009). Edukace založená na důkazech: inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika, 59(3), 232-258.

Maňák, J. (2011). K problému teorie a praxe v pedagogice. Pedagogická orientace, 21(3), 257-271.

Metodika 17+. (2017). Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. Praha: Úřad vlády České republiky. Dostupné z https://www.vyzkum.cz

NFER. (2017). The National Foundation for Educational Research. (Online). Dostupné z www.nfer.ac.uk/research/evidence-informed-education/

Ostinelli, G. (2016). The many forms of research-informed practice: A framework for mapping diversity. European Journal of Teacher Edcation, 39(5), 534-549.

https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1252913

Ozturk, M. A. (2010). An exploratory study on measuring educator's attitudes toward educational research. Educational Research and Reviews, 5(12), 758-769.

Ozturk, M. A. (2011). Confirmatory factor analysis of the educators' attitudes toward educational research scale. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(2), 737-748.

Průcha, J. (1985). Pedagogický výzkum a pedagogická praxe (Aspekt využitelnosti vědeckých informací). Pedagogika, 35(1), 77-89.

Průcha, J. (1993). Stav a úkoly pedagogického výzkumu v České republice. Pedagogika, 63(4), 371-378.

Průcha, J. (1996). Pedagogická evaluace. Brno: Masarykova univerzita.

Průcha, J. (2009). Využitelnost pedagogického výzkumu. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 824-828). Praha: Portál.

Průcha, J. (2013). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Shaffer, W., D., & Squire, K. D. (2006). The pasteurization of education. In S. Y. Tettegah & R. C. Hunter (Eds.), Technology and education: Issues in administration, policy, and applications in K12 schools (sv. 8, s. 43-55). London: Elsevier.

https://doi.org/10.1016/S1479-3660(05)08004-2

Simmons, P. E., Brunkhorst, H., Lunetta, V., Penick, J., Peterson, J., Pietrucha, B., & Staver, J. (2005). Developing a research agenda in science education. Journal of Science Education and Technology, 14(2), 239-252.

https://doi.org/10.1007/s10956-005-4424-4

Smith, G. J., Schmidt, M. M., Edelen-Smith, P. J., & Cook, B. G. (2013). Pasteur's quadrant as the bridge linking rigor with relevance. Exceptional Children, 79(2), 147-161.

https://doi.org/10.1177/001440291307900202

Spurná, M. (2019). Transfer poznatků z pedagogického výzkumu mezi akademiky a učiteli. (Disertační práce). Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

Spurná, M. (2013). Pedagogický výzkum očima učitelů základních a středních škol aneb Postoje učitelů k pedagogickému výzkumu. (Magisterská práce). Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

Stokes, D. E. (1997). Pasteur's quadrant: Basic science and technological innovation. Washington, D. C.: Brookings Institution Press.

Štech, S. (2009). Edukace založená na důkazech (Magická víra v pedagogickou účinnost?). In V. Šuťáková & J. Ferencová (Eds.), Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov (s. 160-163). Prešov: Prešovská univerzita.

Tierney, W. G., & Holley, K. A. (2008). Inside Pasteur's quadrant: Knowledge production in a profession. Educational Studies, 34(4), 289-297.

https://doi.org/10.1080/03055690802034468

Trna, J. (2011). Konstrukční výzkum (design-based research) v přírodovědných didaktikách. Scientia in educatione, 2(1), 3-14.

https://doi.org/10.14712/18047106.11

Tushman, M., & O'Reilly III, C. (2007). Research and relevance: Implications of Pasteur's quadrant for doctoral programs and faculty development. Academy of Management Journal, 50(4), 769-774.

https://doi.org/10.5465/amj.2007.26279169

Višňovský, E., Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Pedagogický dualizmus teoretického a praktického: historické pozadie a súčasné ilúzie. Pedagogická orientace, 22(3), 305-335.

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-305

Ziman, J. (2003). Akademická a post-akademická věda. Vesmír, 82(1), 47-51.

Stahování

Publikováno

2020-04-02

Číslo

Sekce

Diskuse