Trápení s užitečností pedagogického výzkumu: Jen ztraceni v překladu?

Autoři

  • Stanislav Štech

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1638

Klíčová slova:

-

Reference

CLoSE (2017). Výzkum CLoSE ukázal, že přidaná hodnota může být vysoká na gymnáziích, i na základních školách. Praha: Pedagogická fakulta UK. (Online). Dostupné z https://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/files/2017

Freeman, R., & Sturdy, S. (2014). Knowledge in Policy. Embodied, inscribed, enacted. University of Chicago Press.

https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgztx

https://doi.org/10.1332/policypress/9781447309987.003.0004

https://doi.org/10.1332/policypress/9781447309987.003.0011

https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgztx.16

Hammersley, M. (2001). Some questions about evidence-based practice in education. Annual Conference of the British Educational Research Association, University of Leeds, 13-15September, 2001. Dostupné z www.leeds.ac.uk

Hanushek, E., & Wössmann, L. (2006). Does educational tracking affect performance and inequality? Difference-in-differences evidence across countries. Economic Journal, 116(510), C63-C76.

https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01076.x

Lacinová. L. (2004). Příručky o výchově pro rodiče. Pedagogika, 54(4), 355-371.

Mareš, J. (2009). Edukace založená na důkazech: inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika, 59(3), 232-258.

Matějů, P., Straková, J. et al. (2006). Nerovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia.

Matějů, P., Straková, J., & Veselý, A. (2010). Nerovnosti ve vzdělávání: od měření k řešení. Praha: SLON.

Prokop, D., & Dvořák, Z. (2019). Analýza výzev vzdělávání v České republice. Nadační fond Eduzměna. (Online). Dostupné z https://eduzmena.cz

Průcha, J. (2020). Pedagogický výzkum a využití v praxi: téma pro diskusi. Pedagogika, 70(1), 00-00.

Salomon, G. C. (2000). Netradiční úvahy o podstatě a poslání současné pedagogické psychologie. Pedagogika, 50(2), 123-144.

van Belle, J. (2016). Early Childhood Education and Care (ECEC) and its long-term effects on educational and labour market outcomes. European Union. (Online). Dostupné z www.rand.org

https://doi.org/10.7249/RR1667

Weiss, C. H. (1979). The many meanings of research utilization. Public Administration Review, 39(5), 426-431.

https://doi.org/10.2307/3109916

Stahování

Publikováno

2020-04-02

Číslo

Sekce

Diskuse