Jak dvě anglické základní školy podporují wellbeing

Autoři

  • Jane Jones

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1654

Abstrakt

Článek pojednává o tom, jak dvě anglické základní školy podporují wellbeing dětí mladšího školního věku a jejich učitelů. Není již pravidlem, že by se o wellbeingu hovořilo pouze ve spojitosti s dospělými jedinci. Aktuálně narůstá zájem o děti, které bývají také vystavovány značnému stresu. V současné době žijeme ve světě obav a tlaku, často vycházejících ze zpráv a sociálních médií, které mají dopad na život dětí. Školy ve Velké Británii mívají dobrý pastorální řád a jako základní princip přijaly požadavek zajistit wellbeing svých žáků a učitelů. Personální, sociální, zdravotní a ekonomická (PSHE) národní opatření pro školy v Anglii, která popisuji, konkretizují požadavky na podporu fyzické a duševní pohody žáků. Na pozadí této politiky jsem se rozhodla sledovat život na dvou školách a na základě rozhovorů s řediteli a třídními učiteli těchto škol jsem se snažila odhalit, jaká opatření přijaly tyto školy pro podporu wellbeingu. Výzkumná otázka zní jednoduše: „Jak tyto školy chápou o wellbeing dětí a jejich učitelů a jak o něj usilují?“ Školy byly vybrány, protože se kontextově velmi lišily, ale v komunitě byly dobře známy excelentní pastorální prací a zajištěním PSHE opatření. Zjištění ukazují, že ve zkoumaných školách je wellbeing snadno identifikovatelný jako „předmět“ v kurikulu primárního vzdělávání a že je zakotven v kultuře školy a napříč kurikulem. Zjištění také zdůrazňují důležitost učitele, který je v každodenním kontaktu s žáky a má proto vynikající pozici pro pozorování, poznávání a porozumění každému dítěti. Učitelé zdůraznili potřebu pomoci dětem budovat odolnost a sebedůvěru, které jim umožní využívat příležitosti a konstruktivně se vypořádávat s výzvami při životních rozhodnutích. Dospěla jsem k závěru, že celá kultura školy založená na wellbeingu je základem pro stanovení podmínek, za kterých se děti mohou učit a rozvíjet svůj wellbeing ve škole i v širší komunitě.

Klíčová slova: wellbeing, duševní zdraví, primární kurikulum, hlas žáků, kultura školy

Reference

Axford, N. (2009). Child well-being through different lenses: Why concept matters. Child and Family Social Work, 14, 372-383.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2009.00611.x

Barblett, L., & Maloney, C. (2010). Complexities of assessing social and emotional competence and wellbeing in young children. Australasian Journal of Early Childhood, 35(2), 13-18.

https://doi.org/10.1177/183693911003500203

Ben-Arieh, A., & Frønes, I. (2011). Taxonomy for child well-being indicators: A framework for analysis of the wellbeing of children. Childhood, 18(4), 460-476.

https://doi.org/10.1177/0907568211398159

Blaxter, L., Hughes, C., & Tight, M. (2010). How to research. Maidenhead: McGraw Hill.

Bradshaw, J., & Richardson, D. (2009). An index of child well-being in Europe. Child Indicators Research, 2(3), 319-351.

https://doi.org/10.1007/s12187-009-9037-7

Bradshaw, J., Keung, A., Rees, G., & Goswami, H. (2011). Children's subjective wellbeing: International comparative perspectives. Children and Youth Services Review, 33(4), 548-556.

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.05.010

Cummins, R. (2010). Subjective wellbeing, homeostatically protected mood and depression: A synthesis. Journal of Happiness Studies, 11, 1-17.

https://doi.org/10.1007/s10902-009-9167-0

Department for Education. (2016). Mental Health and behaviour in schools. Departmental advice for school staff. London: DfE.

Dodge, R., Daly, A. P., Huyton, J., & Sanders, L. D. (2012). The challenge of defining wellbeing. International Journal of Wellbeing, 2(3), 222-235.

https://doi.org/10.5502/ijw.v2i3.4

https://doi.org/10.5502/ijw.v2.i3.4

Ereaut, G., & Whiting, R. (2008). What do we mean by 'wellbeing'? And why might it matter? DCSF Research Report DCSF-RW073.

European Commission. (2011). Well-being. Aggregate report. September 2011. Eurobarometer qualitative studies. Brussels: European Commission.

European Commission. (2008). Child poverty and well-being in the EU: Current status and way forward. Brussels: European Commission.

Fattore, T., Mason, J., & Watson, E. (2007). Children's conceptualisations of their well-being. Social Indicators Research, 80(1), 5-29.

https://doi.org/10.1007/s11205-006-9019-9

Ferguson, K. M. (2006). Social capital and children's wellbeing: A critical synthesis of the international social capital literature. International Journal of Social Welfare, 15, 2-18.

https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2006.00575.x

Gutman, L. M., & Feinstein, L. (2008). Determinants of aspirations. London: Centre for the Wider Benefits of Learning.

Jones, J. (2017). The role of the form tutor. In J. Dillon & M. Maguire (Eds), Becoming a teacher. Maidenhead: McGraw Hill.

Kern, M. L., Waters, L., Adler, A., & Mathew, M. (2014). Assessing employee wellbeing in schools using a multifaceted approach: Associations with physical health, life satisfaction and professional thriving. Psychology, 5, 500-513.

https://doi.org/10.4236/psych.2014.56060

Kvale, S. (2007). Doing interviews. London: SAGE.

https://doi.org/10.4135/9781849208963

Lash, D., & Belfiore, G. (2017). Five essentials in building social capital. Report 4 of the MyWays study success series. Columbus, Ohio: NGLC.

Layard, R., & Dunn, J. (2009). A good childhood: Searching for values in a competitive age. London: The Children's Society.

Li, Q. (2008). Cyberbullying in high schools: A study of students' behaviours and beliefs about this new phenomenon. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 19(4), 372-392.

https://doi.org/10.1080/10926771003788979

Mason, J. (2001). Researching your own practice: The discipline of noticing. London: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203471876

Morrow, V., & Mayall, B. (2009). What is wrong with children's well-being in the UK? Questions of meaning and measurement. Journal of Social Welfare and Family Law, 31(3), 217-229.

https://doi.org/10.1080/09649060903354522

OECD (2019). What do we know about children and technology? Paris: OECD.

Office of National Statistics (2020). Estimates for income inequalities, UK: Financial year ending 2019. London: Gov UK.

Pedace, L. (2008). Child wellbeing in England, Scotland and Wales: Comparisons and variations. Research paper. London: Family and Parenting Institute.

PSHE Association (2020). Programmes of study for PSHE key stages 1-5. London: PSHE Association.

Pollard, E. L., & Lee, P. D. (2003). Child well-being: A systematic review of the literature. Social Indicators Research, 61(1), 59-78.

https://doi.org/10.1023/A:1021284215801

Punch, K. F., & Onacea, A. (2014). Introduction to research methods in education. London: SAGE.

Redmond, G. (2008). Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich countries. Innocenti Report Card 7. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre. Available from: http://www.unicefirc.org/publications/pdf/rc7_eng.pdf

Rees, G., Bradshaw, J., Goswami, H., & Keung, A. (2009). Understanding Children's well-being: A national survey of young people's well-being. London: The Children's Society.

Shariff, S., & Hoff, D. (2009). Cyber bullying: Clarifying legal boundaries for school supervision in cyberspace. International Journal of Cyber Criminology, 1(1), 76-118.

Shatkin, J., & Belfer, M. (2008). Child and adolescent mental health policy worldwide. Board of International Affairs of the Royal College of Psychiatrists, 5(4), 81-84.

https://doi.org/10.1192/S174936760000223X

Sterling, S., & Emery, H. (2016). A whole-school framework for emotional well-being and mental health. London: National Children's Bureau.

Stratham, J., & Chase, E. (2010). Childhood wellbeing. A brief overview. Loughborough: Childhood Wellbeing Research Centre.

Steger, M. F. (2017). Meaning in life and wellbeing. In M. Slade, L. Oades & A. Jarden (Eds.), Wellbeing, recovery and mental health. Cambridge: Cambridge University Press.

Tomlinson, M., Walker, R., & Williams, G. (2008). The relationship between poverty and childhood well-being in Great Britain. Barnet Papers in Social Research, 3, 1-29.

United Nations (1989). Convention on the rights of the child. New York: UN Human Rights.

White, S. (2005). But what is wellbeing? A framework for analysis in social and development policy and practice. University of Bath.

World Health Organisation (2017). Mental health incorporating wellbeing. New York: WHO.

Stahování

Publikováno

2020-12-30