Specifické otázky implementace intervenčních programů pro podporu rozvoje pregramotnostních dovedností

Autoři

  • Petra Šedinová
  • Gabriela Málková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1676

Klíčová slova:

alfabetický princip, intervenční programy, fonematické uvědomování, znalost písmen, předškolní věk

Abstrakt

Tato studie shrnuje poznatky z výzkumu intervenčních programů cílených na rozvoj pregramotnostních dovedností (fonematického uvědomování a znalosti písmen) dětí v předškolním věku a to s důrazem na popis různých forem realizace a implementace těchto programů. Představujeme koncepční a teoretická východiska pro tvorbu pregramotnostně orientovaných programů a následně demonstrujeme variabilitu forem, v jakých jsou tyto programy konstruovány pro užití v praxi a implementovány pro potřeby zvolených cílových skupin. Otázkám implementace věnujeme zvláštní pozornost, jelikož představují cenné opory pro případné zhodnocení v kontextu pedagogicko- psychologické a speciálně pedagogické praxe. Zvlášť prezentujeme přehled poznatků z mezinárodního výzkumu a z výzkumu v českém a slovenském prostředí. V návaznosti na analýzu stávajícího rozsahu poznatků a zkušeností z výzkumu v domácím kontextu také prezentujeme podobu nově vznikajícího metodického materiálu pro práci poradenských pracovníků, případně pedagogů v mateřských školách.

Reference

Allen, G. (2011). Early intervention: The next steps, an independent report to Her Majesty's government by Graham Allen MP. The Stationery Office.

Allen, M. M. (2013). Intervention efficacy and intensity for children with speech sound disorder. Journal of Speech, Language, & Hearing Research, 56(3):865-877.

https://doi.org/10.1044/1092-4388(2012/11-0076)

Baker, E., & McLeod, S. (2011). Evidence-based practice for children with speech sound disorders: Part 1 narrative review. Language, Speech, & Hearing Services in Schools, 42(2):102-139.

https://doi.org/10.1044/0161-1461(2010/09-0075)

Blachman, B. A., Ball, E. W., Black, R., & Tangel, D. M. (2000). Road to the code: A phonological awareness program for young children. Baltimore: Paul H. Brookes.

Borstrøm, I., & Petersen, D. K. (1996). På vej til den første læsning. Fonologisk opmærksomhed [On the way to the first reading. Phonological awareness]. Copenhagen: Alinea.

Bus, A. G., & Van Ijzendoorn, M. H. (1999). Phonological awareness and early reading: A meta-analysis of experimental training studies. Journal of Educational Psychology, 91(3), 403-414.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.91.3.403

Byrne, B., & Fielding-Barnsley, R. (1991). Evaluation of a program to teach phonemic awareness to young children. Journal of Educational Psychology, 83(4), 451-455.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.83.4.451

Byrne, B., & Fielding-Barnsley, R. (1993). Evaluation of a program to teach phonemic awareness to young children: A 1-year follow-up. Journal of Educational Psychology, 85(1), 104-111.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.85.1.104

Byrne, B., Fielding-Barnsley, R., & Ashley, L. (2000). Effects of preschool phoneme identity training after six years: Outcome level distinguished from rate of response. Journal of Educational Psychology, 92(4), 659-667.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.4.659

Callaghan, G., & Madelaine, A. (2012). Levelling the playing field for kindergarten entry: Research implications for preschool early literacy instruction. Australasian Journal of Early Childhood, 37(1), 13-23.

https://doi.org/10.1177/183693911203700103

Caravolas, M., Lervåg, A., Mousikou, P., Efrim, C., Litavský, M., Onochie-Quintanilla, E., ... & Seidlová-Málková, G. (2012). Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological Science, 23(6), 678-686.

https://doi.org/10.1177/0956797611434536

PMid:22555967 PMCid:PMC3724272

Caravolas, M., Lervåg, A., Defior, S., Seidlová Málková, G., & Hulme, C. (2013). Different patterns, but equivalent predictors, of growth in reading in consistent and inconsistent orthographies. Psychological Science, 24(8), 1398-1407.

https://doi.org/10.1177/0956797612473122

PMid:23744876

Caravolas, M., Lervåg, A., Mikulajová, M., Defior, S., Seidlová-Málková, G., & Hulme, C. (2019). A cross-linguistic, longitudinal study of the foundations of decoding and reading comprehension ability. Scientific Studies of Reading, 23(5), 386-402.

https://doi.org/10.1080/10888438.2019.1580284

Caravolas, M., & Volín, J. (2005). Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků ZŠ: příručka. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

Connor, C. M., Morrison, F. J., & Katch, L. E. (2004). Beyond the reading wars: Exploring the effect of child-instruction interactions on growth in early reading. Scientific Studies of Reading, 8(4), 305-336.

https://doi.org/10.1207/s1532799xssr0804_1

Ehri, L. C., Nunes, S. R., Stahl, S. A., & Willows, D. M. (2001). Systematic phonics instruction helps students learn to read: Evidence from the National Reading Panel's meta-analysis. Review of Educational Research, 71(3), 393-447.

https://doi.org/10.3102/00346543071003393

Elbaum, B., Vaughn, S., Tejero Hughes, M., & Watson Moody, S. (2000). How effective are one-to-one tutoring programs in reading for elementary students at risk for reading failure? A meta-analysis of the intervention research. Journal of Educational Psychology, 92(4), 605-619.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.4.605

Elbro, C., & Petersen, D. K. (2004). Long-term effects of phoneme awareness and letter sound training: An intervention study with children at risk for dyslexia. Journal of Educational Psychology, 96(4), 660-670.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.4.660

Gersten, R., Compton, D., Connor, C. M., Dimino, J., Santoro, L., Linan-Thompson, S., & Tilly, W. D. (2009). Assisting students struggling with reading: Response to intervention and multilevel intervention in the primary grades. A practice guide. NCEE 2009-4045. Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Dostupné z http://ies.ed.gov/ncee/wwc/publications/practiceguides/.

Hatcher, P. J., Duff, F. J., & Hulme, C. (2014). Sound Linkage: An integrated programme for overcoming reading difficulties. John Wiley & Sons.

Hindson, B., Byrne, B., Fielding-Barnsley, R., Newman, C., Hine, D. W., & Shankweiler, D. (2005). Assessment and early instruction of preschool children at risk for reading disability. Journal of Educational Psychology, 97(4), 687-704.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.97.4.687

Hulme, C., Caravolas, M., Málková, G., & Brigstocke, S. (2005). Phoneme isolation ability is not simply a consequence of letter-sound knowledge. Cognition, 97(1), 1-11.

https://doi.org/10.1016/j.cognition.2005.01.002

PMid:16139583

Kirby, J. R., Georgiou, G. K., Martinussen, R., & Parrila, R. (2010). Naming speed and reading: From prediction to instruction. Reading Research Quarterly, 45(3), 341-362.

https://doi.org/10.1598/RRQ.45.3.4

Kyle, F., Kujala, J., Richardson, U., Lyytinen, H., & Goswami, U. (2013). Assessing the effectiveness of two theoretically motivated computer-assisted reading interventions in the United Kingdom: GG Rime and GG Phoneme. Reading Research Quarterly, 48(1),61-76.

https://doi.org/10.1002/rrq.038

Kucharská, A. (2014). Riziko dyslexie. Pregramotnostní dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Lyytinen, H., Erskine, J., Tolvanen, A., Torppa, M., Poikkeus, A. M., & Lyytinen, P. (2006). Trajectories of reading development: A follow-up from birth to school age of children with and without risk for dyslexia. Merrill-Palmer Quarterly, 52(3), 514-546.

https://doi.org/10.1353/mpq.2006.0031

Markussen-Brown, J., Juhl, C. B., Piasta, S. B., Bleses, D., Højen, A., & Justice, L. M. (2017). The effects of language-and literacy-focused professional development on early educators and children: A best-evidence meta-analysis. Early Childhood Research Quarterly, 38, 97-115.

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2016.07.002

McGinty, A. S., Breit-Smith, A., Fan, X., Justice, L. M., & Kaderavek, J. N. (2011). Does intensity matter? Preschoolers' print knowledge development within a classroom-based intervention. Early Childhood Research Quarterly, 26(3), 255-267.

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2011.02.002

McTigue, E. M., Solheim, O. J., Zimmer, W. K., & Uppstad, P. H. (2020). Critically reviewing GraphoGame Across the world: Recommendations and cautions for research and implementation of computer‐assisted instruction for word‐reading acquisition. Reading Research Quarterly, 55(1), 45-73.

https://doi.org/10.1002/rrq.256

Mikulajová, M., Nováková Schöffelová, M., Tokárová, O., & Dostálová, A. (2016). Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Předgrafémová a grafémová etapa. Praha: Centrum ROZUM.

Mikulajová, M., & Dostálová, A. (2004). V krajině hlásek a slov. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Bratislava: Dialóg.

Moll, K., Ramus, F., Bartling, J., Bruder, J., Kunze, S., Neuhoff, N., ... & Tóth, D. (2014). Cognitive mechanisms underlying reading and spelling development in five European orthographies. Learning & Instruction, 29, 65-77.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2013.09.003

Mönkkönen, A., Bach, S., Brem, S., Erskine, J., Kujala, J., Willems, G., & Richardson, U. (2014). Technology-enhanced training of basic decoding skills in preschool age children. V přípravě.

Mullen, R., & Schooling, T. (2010). The National Outcomes Measurement System for pediatric speech-language pathology. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 41(1), 44-60.

https://doi.org/10.1044/0161-1461(2009/08-0051)

Nováková, I., Nováková Schöffelová, M., Mikulajová, M. (2020). Když dítě vidí, co má slyšet. Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Nováková Schöffelová, M. (2019). Příprava dětí s dysfázií na čtení a psaní. Listy klinické logopedie, 3(1), 18-24.

https://doi.org/10.36833/lkl.2019.005

Petrák, F., & Malý, R. (2012). Kamarádi z abecedy. Host: Praha.

Richardson, U., & Lyytinen, H. (2014). The GraphoGame method: The theoretical and methodological background of the technology-enhanced learning environment for learning to read. Human Technology, 10(1), 39-60.

https://doi.org/10.17011/ht/urn.201405281859

Richterová, E. (2019). Počáteční vývoj čtenářských dovedností u dětí s vývojovou dysfázií. (Dizertační práce). Pedagogická fakulta UK.

Segers, E., & Verhoeven, L. (2004). Computer-supported phonological awareness intervention for kindergarten children with specific language impairment. Language, Speech, & Hearing Services in Schools, 35(3), 229-239.

https://doi.org/10.1044/0161-1461(2004/022)

Seidlová Málková, G., & Caravolas, M. (2010). Phoneme training and its impact on letter learning. Seventeenth Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading, Berlin, 7.-10. 7.

Seidlová Málková, G. (2014). Vývoj fonologických schopností. In F. Smolík & G. Seidlová Málková, Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada.

Seidlová Málková, G. (2015). Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen. Praha: Togga.

Seidlová Málková, G. (2016). Intervence v oblasti vývoje raných gramotnostních dovedností - přehled poznatků. E-Psychologie, 10(4), 65-75.

Seidlová Málková, G., & Caravolas, M. (2016). The development of phoneme awareness and letter-sound knowledge: A training study of Czech preschool children. In M.-F. Morin, D. Alamargot & C. Gonçalves (Eds.), Perspectives actuelles sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture (s. 31-56) [Contributions about learning to read and write]. Éditions de l'Université de Sherbrooke.

https://doi.org/10.17118/11143/10227

Suggate, S. P. (2016). A meta-analysis of the long-term effects of phonemic awareness, phonics, fluency, and reading comprehension interventions. Journal of Learning Disabilities, 49(1), 77-96.

https://doi.org/10.1177/0022219414528540

PMid:24704662

Šedinová, P., & Seidlová Málková, G. (2017). Studie přínosů intervenčního programu pro systematickou podporu rozvoje pročtenářských dovedností v předškolním věku. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 1(2), 43-64.

Tokárová, O. (2015). Elkoninova metoda ranej gramotnosti a jej efektivita. (Dizertační práce). Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.

Tokárová, O., & Mikulajová, M. (2012). Čítanie podľa Eľkonina - charakteristika prístupu a opis metódy. Pedagogika, 62(1-2), 34-44.

Troia, G. A. (1999). Phonological awareness intervention research: A critical review of the experimental methodology. Reading Research Quarterly, 34(1), 28-52.

https://doi.org/10.1598/RRQ.34.1.3

Tyler, A. A., Osterhouse, H., Wickham, K., Mcnutt, R., & Shao, Y. (2014). Effects of explicit teacher-implemented phoneme awareness instruction in 4-year-olds. Clinical Linguistics & Phonetics, 28(7-8), 493-507.

https://doi.org/10.3109/02699206.2014.927004

PMid:25000374

van Bysterveldt, A. K., Gillon, G., & Foster-Cohen, S. (2010). Integrated speech and phonological awareness intervention for pre-school children with Down syndrome. International Journal of Language & Communication Disorders, 45(3), 320-335.

https://doi.org/10.3109/13682820903003514

PMid:20131959

van Otterloo, S. G., & van der Leij, A. (2009). Dutch home-based pre-reading intervention with children at familial risk of dyslexia. Annals of Dyslexia, 59(2), 169-195.

https://doi.org/10.1007/s11881-009-0030-0

PMid:19898941 PMCid:PMC2791835

Verhoeven, L., & Van Leeuwe, J. (2008). Prediction of the development of reading

comprehension: A longitudinal study. Applied Cognitive Psychology, 22(3), 407-423.

Warren, S. F., Fey, M. E., & Yoder, P. J. (2007). Differential treatment intensity research: A missing link to creating optimally effective communication interventions. Mental Retardation & Developmental Disabilities Research Reviews, 13(1), 70-77.

https://doi.org/10.1002/mrdd.20139

PMid:17326112

Stahování

Publikováno

2021-04-08 - Aktualizováno dne 2021-04-08

Verze

Číslo

Sekce

Studie – přehledová