Péče o děti do tří let pohledem matek na pozadí mezinárodního kontextu

Autoři

  • Lucie Grůzová
  • Zora Syslová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1725

Abstrakt

Předložená studie přináší do odborného diskurzu pohled na institucionální péči a vzdělávání dětí do tří let. Autorky v úvodu přibližují kontext péče o děti ve věku do tří let v České republice a komparují jej se situací v zemích Evropské unie. Jádrem příspěvku se stal pohled rodičů na zařízení pro děti do tří let v České republice. Kvalitativní sonda odpovídá na otázku „Jak rodiče vnímají zařízení pro děti do tří let?“. Hloubkové rozhovory odkryly širokou škálu motivů oslovených matek, které rozhodují o umístění dítěte do tří let do institucionální péče. V konečném důsledku se však podřizují potřebám potomků. Situace u sledovaného vzorku je v mnoha ohledech srovnatelná se zahraničními studiemi, přestože situace těchto služeb v České republice je specifická svým historickým vývojem. 

Klíčová slova: péče a vzdělávání dětí do tří let, zařízení péče o děti do tří let v České republice, rodinná politika, rodiče

Reference

Del Boca, D., Pasqua, S., & Pronzato, C. (2006). The impact of institutions on motherhood and work. ISER Working Paper 2006-55. Colchester: University of Essex.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2008). Strategies of qualitative inquiry. 3rd ed. Los Angeles, CA: SAGE.

https://doi.org/10.1177/1077800408322684

Duncan, S., Edwards, R., Alldred, P., & Reynolds, T. (2004). Mothers and childcare: policies, values and theories. Children and Society, 18(4), 245-265.

https://doi.org/10.1002/chi.800

European Commission (2008). Mothers face shortage of childcare services, says EU report. European Commission News. Available from http://ec.europa.eu

European Commission (2013). Childcare: Commission calls on member states to do more. Available from https://ec.europa.eu

European Commission (2016). Provision of quality early childcare services. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Available from https://ec.europa.eu

European Commission/EACEA/Eurydice (2019). Key data on early childhood education and care in Europe - 2019 edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Available from https://eacea.ec.europa.eu/national-policies

Gamble, W. C., Ewing, A. R., & Wilhelm, M. S. (2009). Motheral perceptions of characteristics of non-motheral child care: Belief dimensions, family and child correlates. Journal of Child and Family Studies, 18, 70-82.

https://doi.org/10.1007/s10826-008-9208-z

Gray, A. (2005). The Changing Availibility of Grandmothers as Caregivers and Its Implications for Childcare policy in the UK. Journal of Social Policy, 34(4), 557-577.

https://doi.org/10.1017/S0047279405009153

Grůzová, L., & Syslová, Z. (2015) A two-year-old child in preschool education. Brno: Masaryk University.

Hamplová, D. (2014). Hlídání vnoučat českými prarodiči v mezinárodním srovnání [Taking care of grandchildren: An international comparison]. Data a výzkum - SDA Info, 8(1), 25-40.

https://doi.org/10.13060/23362391.2014.8.1.111

Hašková, H., Mudrák, J., & Saxonberg, S. (2013). Péče o nejmenší: Boření mýtů [Caring for the little ones: Debunking myths]. Praha: SLON.

Hašková, H., & Uhde, Z. (Eds.). (2009). Women and social citizenship in Czech society: Continuity and change. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic.

Hoem, J. M. (2005). Why does Sweden have such high fertility? Demographic Research, 13(22), 559-572.

https://doi.org/10.4054/DemRes.2005.13.22

Höhne, S., & Kuchařová, V. (2016). Rodinná politika a formální a neformální péče o předškolní děti ve vybraných státech Evropy [Family policy and formal and informal care for preschool-age children in selected European countries]. Politická ekonomie 64(7): 867-890.

Kaga, Y., Bennett, J., & Moss, P. (2010). Caring and learning together: A cross-national study on the integration of early childhood care and education within education. Paris: UNESCO.

https://doi.org/10.1007/2288-6729-4-1-35

Kameraman, S. B., Neuman, M., Waldfogel, J., & Brooks-Gunn, J. (2003). Social policies, family types and child outcomes in selected OECD countries. OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 6.

Kampichler, M., & Kispéter, E. (2014). Public maternalism in the Czech Republic and Hungary: Work-family policies in two post-socialist welfare states. socio.hu, 2, 77-92.

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2014en.41

Kampichler, M., Dvořáčková, J., & Jarkovská, L. (2018). Choosing the right kindergarten: Mothers' reasoning about their ECEC choices in the context of the diversification of ECEC programs. Journal of Pedagogy, 9(2), 1-28.

https://doi.org/10.2478/jped-2018-0009

Kuchařová, V., Ettlerová, S., Nešporová, O., & Svobodová, K. (2006a). Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů [Employment and child care from the perspective of parents and employers]. In Š. Jurajda, V. Kuchařová & K. Machovcová et al. Kariéra, rodina, rovné příležitosti [Career, family, equal opportunities] (pp. 7-12). Praha: Gender Studies.

Kuchařová, V., & Svobodová, K. (2006b). Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR [Network of day care facilities for preschool children in the Czech Republic]. Praha: VÚPSV.

Kuchařová, V. et al. (2009). Péče o děti předškolního a raného školního věku [Day care for children of pre-school and early school age]. Praha: VÚPSV.

Kuchařová, V., et al. (2010). Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus [Family and employment with respect to the family cycle]. Praha: VÚPSV.

Kuchařová, V., & Nešporová, O. (2019). Rodinná politika a formální a neformální péče o předškolní děti ve vybraných státech Evropy [Family Policy and Formal and Informal Care for Preschool-Age Children in Selected European Countries]. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 55(4), 473-501.

https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.4.474

Neyer, G. (2003). Family policies and low fertility in Western Europe. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research.

https://doi.org/10.4054/MPIDR-WP-2003-021

OECD (2011). PISA in focus 2011/1: Does participation in pre-primary education translate into better learning outcomes at school? Paris: OECD.

OECD (2018a). Typology of childcare and early education services. Paris: OECD.

OECD (2018b). Informal childcare arrangements. Paris: OECD.

OECD (2019). Public spending on childcare and early education. Family Database. Paris: OECD.

Sammons, P., Sylva, K., Melhuish, E., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., & Hunt, S. (2008a). Effective Pre-school and Primary Education 3-11 Project (EPPE 3-11): Influences on children's attainment and progress in key stage 2: Academic outcomes in year 6. Research Report No. DCSF-RR048. Nottingham: DCSF Publications.

Sammons, P., Sylva, K., Melhuish, E., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., & Jelicic, H. (2008b). Effective Pre-school and Primary Education 3-11 Project (EPPE 3-11): Influences on children's development and progress in key stage 2: Social-behavioural outcomes in year 6. Research Report No. DCSF-RR049. Nottingham: DCSF Publications.

Saxonberg, S. (2014). Gendering family policies in post-communist Europe: A historical-institutional analysis. Basingstoke: Palgrave.

https://doi.org/10.1057/9781137319395

Saxonberg, S., Hašková, H., & Mudrák, J. (2012). The development of Czech childcare policies. Praha: SLON.

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Suraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (2004). The effective provision of preschool education (EPPE) project: Final report. Nottingham: DfES Publications.

Syslová, Z., Borkovcová, I., & Průcha, J. (2014). Péče a vzdělávání dětí v raném věku [Care and education of children at an early age]. Praha: Wolters Kluwer.

Yoshikawa, H., Weiland, C., Brooks-Gunn, J., Burchinal, M., Espinosa, L., Gormley, W. T., … Zaslow, M. (2013). Investing in our future: The evidence base on preschool education. Washington: Society for Research in Child Development.

Stahování

Publikováno

2020-12-30