Kolik času zameškají žáci v českém základním školství?

Autoři

  • Eva Skalová
  • Dominik Dvořák

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1583

Klíčová slova:

absence, záškoláctví, otevřená data, administrativní data, Česká republika

Abstrakt

Cíle. Absence žáků ve škole je závažným jevem s dopadem na žáka i školu. V českém školství dosud převládaly prakticky orientované přístupy zaměřené na řešení případů častých neomluvených absencí – záškoláctví. V zahraničních vzdělávacích systémech roste pozornost, která je věnována sledování, předcházení nebo zmírňování dopadů zvýšené celkové absence žáků bez ohledu na její příčiny. Náš článek si proto klade dva cíle: zaprvé ukazujeme, jak se vymezuje v zahraničí tzv. chronická absence, zadruhé hledáme odhad průměrné celkové absence v českých základních školách.
Metody. Provedli jsme explorativní analýzu otevřených dat z činnosti České školní inspekce (záznamy o 11 625 hospitovaných hodinách) a pilotních mikrodat z velké základní školy (N = 957 žáků).
Výsledky. Naše analýza naznačuje, že jak průměrná celková absence (12 % na prvním stupni a 13 % na druhém stupni základních škol), tak chronická absence – podíl žáků s velkými počty zameškaných hodin – by mohly v Česku být poměrně vysoké. Závěry. Téma by mělo být dále podrobněji sledováno jak výzkumníky, tak tvůrci vzdělávací politiky. Při tom je třeba pracovat s více různými indikátory než s dosud převažujícím vykazováním absolutního počtu zameškaných hodin.

Reference

Balfanz, R. (2016). Missing school matters. Phi Delta Kapa, 98(2), 8-13.

https://doi.org/10.1177/0031721716671898

BBC. (2017, 23. června). Isle of Wight term-time holiday dad Jon Platt guilty. Dostupné z www.bbc.com/news

BBC. (2019, 21. března). School holiday fines: Parents hit by penalties rise 93%. Dostupné z www.bbc.com/news

Bendl, S., Voňková, H., Papajoanu, O., & Vaňkátová, E. (2018). An examination of different methodological approaches in student school behavior research: The issue of the incomparability of student self-assessments. Pedagogická orientace, 28(4), 627-662.

https://doi.org/10.5817/PedOr2018-4-627

Birioukov, A. (2016). Beyond the excused/unexcused absence binary: Classifying absenteeism through a voluntary/involuntary absence framework. Educational Review, 68(3), 340-357.

https://doi.org/10.1080/00131911.2015.1090400

Čada, K. (Ed.). (2015). Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Praha: GAC s.r.o. Dostupné z http://irop.mmr.cz

Česká školní inspekce. (2015). Kvalita vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách. Tematická zpráva. Praha: ČŠI.

Department of Education. (2011). Persistent absence: Government changes definition to deal with reality of pupil absenteeism in schools. Dostupné z www.gov.uk/government

Department of Education. (2019). Absence from school. Dostupné z www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk

Dougherty, S. M. (2018). How measurement and modeling of attendance matter to assessing dimensions of inequality. Journal of Education for Students Placed at Risk, 23(1-2), 9-23.

https://doi.org/10.1080/10824669.2018.1438203

Dvořák, D., & Vyhnálek, J. (2019). Meziškolní mobilita žáků středních škol v České republice. Pedagogika, 69(2), 131-146.

https://doi.org/10.14712/23362189.2018.856

Echazarra, A., & Radinger, T. (2019). Learning in rural schools: Insights from PISA, TALIS and the literature. OECD Education Working Papers 196. Paris: OECD Publishing.

Finn, J. D. (1993). School engagement and students at risk. Washington, DC: U.S. Dept. of Education, Office of Educational Research and Improvement, National Center for Education Statistics.

Finning, K., Harvey, K., Moore, D., Ford, T., Davis, B., & Waite, P. (2018). Secondary school educational practitioners' experiences of school attendance problems and interventions to address them: a qualitative study. Emotional and Behavioural Difficulties, 23(2), 213-225.

https://doi.org/10.1080/13632752.2017.1414442

Finning, K., Ukoumunne, O. C., Ford, T., et al. (2019a). The association between child and adolescent depression and poor attendance at school: a systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 245, 928-938.

https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.11.055

PMid:30699878

Finning, K., Waite, P., Harvey, K., Moore, D., Davis, B., & Ford, T. (2019b). Secondary school practitioners' beliefs about risk factors for school attendance problems: a qualitative study, Emotional and Behavioural Difficulties, 25(1), 15-28.

https://doi.org/10.1080/13632752.2019.1647684

PMid:32536954 PMCid:PMC7254525

Gentle-Genitty C., Taylor, J., & Renguette, C. (2020). A change in the frame: From absenteeism to attendance. Frontiers in Education, 4, 161.

https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00161

Gershenson, S., Jacknowitz, A., & Brannegan, A. (2015). Are student absences worth the worry in U.S. primary schools? IZA Discussion Paper No. 9558. Dostupné z https://ssrn.com

Gottfried, M. A. (2009). Excused versus unexcused: How student absences in elementary school affect academic achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis, 31(4), 392-415.

https://doi.org/10.3102/0162373709342467

Hlaďo, P., & Šlapalová, K. (2019). "Už to dál nešlo" - meziškolní mobilita ve středním odborném vzdělávání zpětným pohledem žáků. Pedagogika, 69(3), 147-164.

https://doi.org/10.14712/23362189.2018.852

Hromková, D., & Janouš, V. (2020). Pojďte do školy, prosí děti ředitelka. MF Dnes, 21. února.

Chang, H. N., Osher, D., Schanfield, M., Sundius, J., & Bauer, L. (2019). Using chronic absence data to improve conditions for learning. Dostupné z https://www.attendanceworks.org

Chin-Chih, C., Culhane, D. P., & Metraux, S. (2016). The heterogenity of truancy among urban middle school students: A latent class growth analysis. Journal of Child and Family Studies, 25, 1066-1075.

https://doi.org/10.1007/s10826-015-0295-3

Chlup, M. (1962). Absence žactva všeobecně vzdělávací školy. Pedagogika, 12(5), 577-582.

Johansen, V. (2018). Motives for sickness presence among students at secondary school: A cross-sectional study in five European countries. BMJ Open; 8:e019337.

https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019337

PMid:29371281 PMCid:PMC5786091

Johansen, V. (2019). A panel study of sickness presence and sickness absence among secondary school students. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 32(6), 797-804.

https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01441

PMid:31584040

Kašpárková, S. (2009). Pedagogická diagnostika žáka a třídy. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Kearney, C. (2008). School absenteeism and school refusal behaviour in youth: A contemporary review. Clinical Psychology Review, 28, 451-471.

https://doi.org/10.1016/j.cpr.2007.07.012

PMid:17720288

Kearney, C. A., Gonzalvez, C., Graczyk, P. A., & Fornander, M. J. (2019a). Reconciling contemporary approaches to school attendance and school absenteeism: Toward promotion and nimble response, global policy review and implementation, and future adaptability (Part 1). Frontiers in Psychology, 10, 2222.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02222

PMid:31681069 PMCid:PMC6805702

Kearney, C. A., Gonzálvez, C., Graczyk, P. A., & Fornander, M. J. (2019b). Reconciling contemporary approaches to school attendance and school absenteeism: Toward promotion and nimble response, global policy review and implementation, and future adaptability (Part 2). Frontiers in Psychology, 10, 2605.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02605

PMid:31849743 PMCid:PMC6895679

Keppens, G., Spruyt, B., & Dockx, J. (2019). Measuring school absenteeism: Administrative attendance data collected by schools differ from self-reports in systematic ways. Frontiers in Psychology, 10, 2623.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02623

PMid:31849752 PMCid:PMC6901495

Knecht, P. (2014). Příležitosti k učení: odlišná/různá pojetí konceptu a jeho výzkumné využití. Pedagogická orientace, 24(2), 163-184.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-2-163

Kubáň, M. (2016, říjen). Otevřená data v České republice a v zahraničí. Předneseno na Semináři ÚV ČR dne 11. 10 2016. Dostupné z https://opendata.gov.cz

Mareš, J., & Žofka, J. (2016). Školy při nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Československá pediatrie, 71(2), 59-67.

MŠMT. (2002). K jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Metodický pokyn č. j. 10 194/2002 - 14. Dostupné z www.msmt.cz

MŠMT. (2014). Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách. Dostupné z www.msmt.cz

MŠMT. (2017). Záškoláctví. Aktualizovaná příloha č. 11 k Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č. j. 21291/2010-28. Dostupné z www.msmt.cz

National Center for Education Statistics. (1996). Racial and ethnic classifications used by public schools. Dostupné z https://nces.ed.gov

OECD. (2016). PISA 2015 results (volume II). Policies and practices for successful schools. Paris: OECD Publishing.

https://doi.org/10.1787/9789264267534-fr

https://doi.org/10.1787/9789264266490-21-en

https://doi.org/10.1787/g24cdfd6be-en

https://doi.org/10.1787/9789264266490-24-en

https://doi.org/10.1787/kt84hx-es

https://doi.org/10.1787/g24e3aa8bf-en

https://doi.org/10.1787/kycxcx-ja

https://doi.org/10.1787/g24c39b77c-fr

https://doi.org/10.1787/9789264266490-28-en

https://doi.org/10.1787/9789264266490-26-en

https://doi.org/10.1787/9789264266490-en

https://doi.org/10.1787/9789264267510-en

https://doi.org/10.1787/9789264266490-22-en

https://doi.org/10.1787/9789264266490-23-en

https://doi.org/10.1787/g24c39b714-en

https://doi.org/10.1787/9789264266490-27-en

https://doi.org/10.1787/kbgm9v-pt

https://doi.org/10.1787/9789264266490-25-en

Scharle, Á. (2018). The legal and technical solutions for administrative data access in Hungary. Vystoupení na semináři Hidden treasure for policy research: Administrative micro data 27. 4. 2018. Praha: CERGE-EI.

Schoeneberger, J. (2012). Longitudinal attendance patterns: Developing high school dropouts. The Clearing House, 85, 7-14.

https://doi.org/10.1080/00098655.2011.603766

Spencer, A. M. (2009). School attendance patterns, unmet educational needs, and truancy: A chronological perspective. Remedial and Special Education, 30(5), 309-319.

https://doi.org/10.1177/0741932508321017

Strand, A. S., & Granlund, M. (2014). The school situation for students with a high level of absenteeism in compulsory school: Is there a pattern in documented support? Scandinavian Journal of Education Research, 58(5), 551-569.

https://doi.org/10.1080/00313831.2013.773561

Sutphen, R. P., Ford, J., & Flaherty, C. (2010). Truancy interventions: A review of the research literature. Research on Social Work Practice, 20, 161-171.

https://doi.org/10.1177/1049731509347861

Šlapalová, K., & Hlaďo, P. (2020). "Už mě to tam nebavilo" - absentérství žáků středních odborných škol v kontextu odpoutávání se od školy. Orbis scholae, 14(1).

UK Administrative Justice Institute. (2019). 'Cruel and discriminatory': New research on prosecuting parents for school absence. Dostupné z https://ukaji.org

U.S. Department of Education. (2016). Issue Brief 1: Early Warning Systems. Washington, DC: Office of Planning, Evaluation and Policy Development, Policy and Program Studies Service.

Vauhn, M. G., Maynard, B. R., Salas-Wright, C. P. (2013). Prevalence and correlates of truancy in the US: Results from a national sample. Journal of Adolescence, 36(4), 767-776.

https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2013.03.015

PMid:23623005 PMCid:PMC3713173

Stahování

Publikováno

2020-07-31

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná