Průcha, Jan (2020). Psychologie učení. Teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi. Praha: Grada.

  • Petr Urbánek
Klíčová slova:

Reference

Komárek, S. (2015). Evropa na rozcestí. Praha: Academia.

Lorenz, K. (2000). Osm smrtelných hříchů civilizace. Praha: Academia.

Mareš, J. (2009). Edukace založená na důkazech: inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika, 59(3), 232–258.

Průcha, J. (2017). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Průcha, J. (2019). Odborné školství a odborné vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer.

Publikováno
2020-07-31
Sekce
Recenze