Nástroj zjišťující epistemická přesvědčení učitelů v kontextu výuky historie

Autoři

  • Jaroslav Říčan Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  • Ondřej Pešout Katedra psychologie Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  • Vilém Zábranský Katedra historie Filozofické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.1960

Klíčová slova:

vyučování dějepisu, vzdělávání učitelů, vzdělávání studentů učitelství, epistemická přesvědčení, faktorová analýza

Abstrakt

Předkládaná výzkumná studie je zaměřena na měření epistemických přesvědčení praktikujících učitelů a studentů učitelství v kontextu výuky historie.

Cílem šetření bylo přezkoumat faktorovou strukturu přeloženého nástroje Beliefs about History Questionnaire (BHQ) adaptovaného na české prostředí. Nástroj vychází z rámců historického myšlení podpořených kognitivními výzkumy zasazenými do sociálně konstruktivistického přístupu a výzkumů explicitně usouvztažňujících problematiku epistemických přesvědčení (vývojové modely) ve vyučování dějepisu, historie a vlastivědy.

výsledků vyplývá, že teoreticky navržené dimenze dotazníku BHQ tvoří psychometricky samostatné faktory. Nástroj dobře rozlišuje dimenze subjektivistického a kriteriálního přístupu k povaze historických znalostí. Naopak dimenze napodobujícího přístupu nedisponuje přesvědčivými psychometrickými vlastnostmi.

Zjištěné závěry je třeba interpretovat vzhledem k vybrané populaci. Výsledky jsou diskutovány ve vztahu se zahraničními výzkumy jak v doménově obecném kontextu výzkumů epistemických přesvědčení, tak i v doménově specifickém. Na základě uvedených výsledků jsou navrženy potenciální možnosti optimalizace nástroje, především položková úprava napodobujícího přístupu, a potenciální možnosti dalších výzkumných směřování. Modifikovaný nástroj disponuje potenciálem k uplatnění jak v pregraduální přípravě studentů učitelství historie (včetně dějepisu a vlastivědy), tak i učitelů z praxe. Na základě předložených výsledků empirického šetření a kontextu výzkumů zahraniční provenience autoři této studie diskutují význam epistemických přesvědčení napříč vzdělávacími stupni.

Biografie autora

Jaroslav Říčan, Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Jméno: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.

Bydliště: Dvořákova 266, Skřivany 503 52

Pracoviště: Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, Ústí nad Labem 400 01

Kontakt: 604770277; jaroslav.rican@ujep.cz

Ondřej Pešout, Katedra psychologie Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Jméno: Mgr. Ondřej Pešout, Ph.D.

Bydliště: Kozelkova 123, Chlumec nad Cidlinou, 503 51

Pracoviště: Katedra psychologie Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, Ústí nad Labem 400 01

Kontakt: 606592020; ondrej.pesout@ujep.cz

Vilém Zábranský, Katedra historie Filozofické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Jméno: Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.

Bydliště: Družstevní 333, Smidary 503 53

Pracoviště: Katedra historie Filozofické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 13, Ústí nad Labem 400 96

Kontakt: vilem.zabransky@ujep.cz

Reference

Afflerbach, P., & VanSledright, B. (2001). Hath! Doth! What! Middle graders reading innovative history text. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 44(8), 696-707.

Alpasan, M. M., Yalvac, B., & Willson, V. (2017). A meta analytical review of the relationship between personal epistemology and self-regulated learning. Turkish Journal of Education, 6(2), 48-67.

https://doi.org/10.19128/turje.287472

Barton, K. C., & Levstik, L. (2004). Teaching history for the common good. Mahwah, NJ: Erlbaum.

https://doi.org/10.4324/9781410610508

Barzilai, S., & Ka'adan, I. (2017). Learning to integrate divergent information sources: The interplay of epistemic cognition and epistemic metacognition. Metacognition Learning, 12, 193-232.

https://doi.org/10.1007/s11409-016-9165-7

Beneš, Z. (2005). Výzva, nebo destrukce? Česká kurikulární reforma a dějepis. Pedagogika, 55(1), 37-47.

Beneš, Z. (2011). Co je (dnes) didaktika dějepisu? Pedagogická orientace, 21(2), 193-206.

Bohan, C. H., & Davis, O. L. (1998). Historical constructions: How social studies student teachers' historical thinking is reflected in their writing of history. Theory & Research in Social Education, 26(2), 173-197.

https://doi.org/10.1080/00933104.1998.10505843

Bråten, I., Britt, M. A., Strømsø, H. I., & Rouet, J.-F. (2011). The role of epistemic beliefs in the comprehension of multiple expository texts: Toward an integrated model. Educational Psychologist, 46(1), 48-70.

https://doi.org/10.1080/00461520.2011.538647

Brown, R. (1996). Learning how to learn: The Amherst Project and history education in the schools. Social Studies, 87(6), 276-273.

https://doi.org/10.1080/00377996.1996.10114499

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford.

Ericsson, K. A. (2009). Development of professional expertise: Toward measurement of expert performance and design of optimal learning environments. Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511609817

Feucht, F. (2017). The epistemic beliefs of fourth graders about the verification of second-hand knowledge and its knowledge sources. Journal of Education and Human Development, 6(1), 7-26.

https://doi.org/10.15640/jehd.v6n1a2

Foster, S. J., & Yaeger, E. A. (1999). Analysis of pupils' responses revealed that many 12-year-olds were capable of abstract historical reasoning. Journal of Curriculum and Supervision, 14(4), 286-317.

Freedman, E. B. (2015). "What happened needs to be told": Fostering critical historical reasoning in the classroom. Cognition and Instruction, 33(4), 357-398.

https://doi.org/10.1080/07370008.2015.1101465

Goldman, S. R., Britt, M. A., Brown, W., Cribb, G., George, M., Greenleaf, C., Lee, C. D., Shanahan, C., & Project READI. (2016). Disciplinary literacies and learning to read for understanding: A conceptual framework for disciplinary literacy. Educational Psychologist, 51(2), 219-246.

https://doi.org/10.1080/00461520.2016.1168741

Gottlieb, E., & Wineburg, S. (2012). Between veritas and communitas: Epistemic switching in the reading of academic and sacred history. Journal of the Learning Sciences, 21, 84-129.

https://doi.org/10.1080/10508406.2011.582376

Greene, J. A., Azevedo, R., & Torney-Purta, J. (2008). Modeling epistemic and ontological cognition: Philosophical perspectives and methodological directions. Educational Psychologist, 43(3), 142-160.

https://doi.org/10.1080/00461520802178458

Greene, J. A., Cartiff, B. M., & Duke, R. F. (2018). A Meta-Analytic Review of the Relationship Between Epistemic Cognition and Academic Achivement. Journal of Educational Psychology, 110(8), 1084-1111.

https://doi.org/10.1037/edu0000263

Greene, J. A., & Yu, S. B. (2014). Modeling and measuring epistemic cognition: A qualitative re-investigation. Contemporary Educational Psychology, 39, 12-28.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2013.10.002

Hammer, D., & Elby, A. (2003). Tapping epistemological resources for learning physics. The Journal of the Learning Sciences, 12(1), 53-90.

https://doi.org/10.1207/S15327809JLS1201_3

Hartzler-Miller, C. (2001). Making sense of "best practice" in teaching history. Theory & Research in Social Education, 29(4), 672-695.

https://doi.org/10.1080/00933104.2001.10505961

Hofer, K. B. (2004). Introduction: Paradigmatic approaches to personal epistemology. Educational Psychologist, 39(1), 1-3.

https://doi.org/10.1207/s15326985ep3901_1

Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67, 88-140.

https://doi.org/10.3102/00346543067001088

Huang, W. Y., & Wong, S. H. (2014). Cross-cultural validation. In A. C. Michalos (Ed.), Encyclopedia of quality of life and well-being research (s. 1369-1371). Dordrecht: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_630

James, J. H. (2008). Teachers as protectors: Making sense of preservice teachers' resistance to interpretation in elementary history teaching. Theory & Research in Social Education, 36(3), 172-205.

https://doi.org/10.1080/00933104.2008.10473372

Jílek, T. (1996). Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu II. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU.

Juklová, K. (2020). Osobní epistemologie budoucího učitele: Predikce a podpora studijních procesů a výsledků. Praha: Grada.

Kitchener, K. S., & King, P. M. (1981). Reflective judgment: Concepts of justification and their relationship to age and education. Journal of Applied Developmental Psychology, 2(2), 89-116.

https://doi.org/10.1016/0193-3973(81)90032-0

Klassen, M. R., Bong, M., Usher, L. E., Chong, H. W., Huan, S. V., Wong, F. Y. I., & Georgiou, T. (2009). Exploring the validity of a teachers' self-efficacy scale in five countries. Contemporary Educational Psychology, 34, 67-76.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2008.08.001

Kloppenberg, J. (1989). Objectivity and historicism: A century of American historical writing. American Historical Review, 94, 1011-1030.

https://doi.org/10.2307/1906593

Körber, A. (2011). German history didactics: From historical consciousness to historical competencies - and beyond? In H. Bjerg, C. Lenz & E. Thorstensen (Eds.), Historicizing the uses of the past: Scandinavian perspectives on history culture, historical consciousness and didactics of history related to World War II (s. 145-164). Transcript.

https://doi.org/10.1515/transcript.9783839413258.145

Kuhn, D., Cheney, R., & Weinstock, M. (2000). The development of epistemological understanding. Cognitive Development, 15, 309-328.

https://doi.org/10.1016/S0885-2014(00)00030-7

Kuhn, D., & Weinstock, M. (2002). What is epistemological thinking and why does it matter? In B. K. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing (s. 121-144). New York: Routledge.

Lee, P. J. (2005). Putting principles into practice: Understanding history. In J. D. Bransford & M. S. Donovan (Eds.), How students learn: History, math and science in the classroom (s. 29-78). Washington, DC: National Academy Press.

Lee, P. J., & Ashby, R. (2000). Progression in historical understanding among students ages 7-14. In P. Stearns, P. Seixas & S. Wineburg (Eds.), Knowing, teaching, and learning history: National andinternational perspectives (s. 199-222). New York University Press.

Lee, P., & Shemilt, D. (2003). A scaffold not a cage: Progression and progression models in history. Teaching History, 113, 13-24.

Lei, P., & Shiverdecker, L. K. (2020). Performance of estmators for Confirmatory factor analysis of ordinal variables with missing data. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 27(4), 584-601.

https://doi.org/10.1080/10705511.2019.1680292

Namamba, A., & Rao, C. (2016). Teachers' beliefs about history and instructional approaches: A survey of secondary school teachers in Kigoma Municipality, Tanzania. International Journal of Education and Research, 4(8), 203-220.

Maggioni, L. (2010). Studying epistemic cognition in the history classroom: cases of teaching and learning to think historically. (Disertation theses). University of Maryland.

Maggioni, L., Alexander, P., & VanSledright, B. (2004). At a crossroads? The development of epistemological beliefs and historical thinking. European Journal of School Psychology, 2(1-2), 169-197.

Maggioni, L., VanSledright, B., & Alexander, P. A. (2009). Walking on the borders: A measure of epistemic cognition in history. The Journal of Experimental Education, 77(3), 187-214.

https://doi.org/10.3200/JEXE.77.3.187-214

McCrum, E. (2013). History teachers' thinking about the nature of their subject. Teaching and Teacher Education, 35, 73-80.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.05.004

Mierwald, M., Seiffert, J., Lehmann, T., & Brauch, N. (2016). "Do they affect it all?" - Measuring epistemological beliefs in history education and their relationship to students' argumentation skills and future history teachers' planning skills. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), Washington, DC.

Muis, K. R., Bendixen, L. D., & Haerle, F. C. (2006). Domain-generality and domain-specificity in personal epistemology research: Philosophical and empirical reflections in the development of a theoretical framework. Educational Psychology Review, 18, 3-54.

https://doi.org/10.1007/s10648-006-9003-6

Pajares, M. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.

https://doi.org/10.3102/00346543062003307

Perry, W. G. (1970). Forms of intellectual and ethical development in the college years: A scheme. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Puustinen, M., & Khawaja, A. (2020). Envisaging the alternatives: From knowledge of the powerful to powerful knowledge in history classrooms. Journal of Curriculum Studies, 53(1), 16-31.

https://doi.org/10.1080/00220272.2019.1703273

Reisman, A., Brimsek, E., & Hollywood, C. (2019). Assessment of Historical Analysis and Argumentation (AHAA): A new measure of document-based historical thinking. Cognition & Instruction, 37(4), 534-561.

https://doi.org/10.1080/07370008.2019.1632861

Rouet, J-F., Marron, M., Perfetti, C., & Favart, M. (1998). Understanding historical controversies: Students' evaluation and use of documentary evidence. In J. Voss & M. Carretero (Eds.), International review of history education: Learning and reasoning in history (sv. 2, s. 95-116). London: Woburn Press.

Seixas, P. (1997). Mapping the terrain of historical significance. Social Education, 61, 28-31.

Seixas, D. P., & Morton, T. (2013). The big six historical thinking concepts. Canada: Nelson College Indigenous.

Shreiner, T. L. (2014). Using historical knowledge to reason about contemporary political issues: An expert-novice study. Cognition & Instruction, 32(4), 313-352.

https://doi.org/10.1080/07370008.2014.948680

Schommer-Aikins, M. (2004). Explaining the epistemological belief system: Introducing the embedded systemic model and coordinated research approach. Educational Psychologist, 39, 19-29.

https://doi.org/10.1207/s15326985ep3901_3

Smith, M. D. (2017). Cognitive validity: Can multiple choice items tap historical thinking processes? American Educational Research Journal, 54(6), 1256-1287.

https://doi.org/10.3102/0002831217717949

Stoel, G., Drie, v. J., & Boxtel, v. C. (2015). Teaching towards historical expertise: Developing a pedagogy for fostering causal reasoning in history. Journal of Curriculum Studies, 47(1), 49-76.

https://doi.org/10.1080/00220272.2014.968212

Stoel, G., Logtenberg, A., Wansink, B., Huijgen, T., Boxtel, v. C., & Drie, v. J. (2017a). Measuring epistemological beliefs in history education: An exploration of naïve and nuanced beliefs. International Journal of Educational Research, 83, 120-134.

https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.03.003

Stoel, G. L., Van Drie, J. P., & van Boxtel, C. A. (2017b). The effects of explicit teaching of strategies, second-order concepts, and epistemological underpinnings on students' ability to reason causally in history. Journal of Educational Psychology, 109(3), 321-337.

https://doi.org/10.1037/edu0000143

Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence-less. Pedagogická orientace, 23(5), 615-633.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-615

Šubrt, J., & Vinopal, J. (2013). Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Praha: Karolinum.

Trevors, G. J., Kendeou, P., Bråten, I., & Braasch, J. L. G. (2017). Adolescents' epistemic profiles in the service of knowledge revision. Contemporary Educational Psychology, 49, 107-120.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2017.01.005

VanSledright, B. A. (1996). Studying colonization in the eighth grade: What can it teach us about the learning context of current reforms? Theory and Research in Social Education, 24, 107-145.

https://doi.org/10.1080/00933104.1996.10505773

VanSledright, B. A. (1997). And Santayana lives on: Students'views on the purposes for studying American history. Journal of Curriculum Studies, 29, 529-557.

https://doi.org/10.1080/002202797183892

VanSledright, B. A. (2002a). In search of America's past: Learning to read history in elementary school. Teachers College Press.

VanSledright, B. A. (2002b). Fifth graders investigating history in the classroom: Results from a researcher-practitioner design experiment. Elementary School Journal, 103(2), 131-160.

https://doi.org/10.1086/499720

VanSledright, B. A. (2004). What does it mean to read history? Fertile ground for cross-disciplinary collaborations? Reading Research Quarterly, 39(3), 342-346.

https://doi.org/10.1598/RRQ.39.3.4

VanSledright, B. A. (2010). What does it mean to think historically and how do you teach it? In W. C. Parker (Ed.), Social studies today: research and practice (s. 113-120). New York: Routledge.

VanSledright, B. A. (2011). The challenge of rethinking history education: On practices, theories, and policy. New York: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203844847

VanSledright, B., & Maggioni, L. (2016). Epistemic cognition in history. In J. A. Greene, W. A. Sandoval & I. Bråten (Eds.), Handbook of epistemic cognition (s. 128-146). New York: Routledge.

VanSledright, B., Maggioni, L., & Reddy, K. (2011). Preparing teachers to teach historical thinking? An interplay between professional development programs and school-systems' cultures. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. (AERA). New Orleans.

VanSledright, B. A., & Reddy, K. (2014). Changing epistemic beliefs? An exploratory study of cognition among prospective history teacher. Revista Tempo e Argumento, 6(11), 28-68.

https://doi.org/10.5965/2175180306112014028

Wansink, B. G. J., Akkerman, S. F., Vermunt, J. D., Haenen, J. P. P., & Wubbels, T. (2017). Epistemological tensions in prospective Dutch history teachers' beliefs about the objectives of secondary education. Journal of Social Studies Research, 41(1), 11-24.

https://doi.org/10.1016/j.jssr.2015.10.003

Wiley, J., Griffin, T. D., Steffens, B., & Anne Britt, M. (2020). Epistemic beliefs about the value of integrating information across multiple documents in history. Learning and Instruction, 65, 101266.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2019.101266

Winebug, S. S. (1991a). On the reading of historical texts: Notes on the breach between school and academy. American Educational Research Journal, 28, 495-519.

https://doi.org/10.3102/00028312028003495

Wineburg, S. S. (1991b). Historical problem solving: A study of the cognitive processes used in the evaluation of documentary and pictorial evidence. Journal of Educational Psychology, 83, 73-87.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.83.1.73

Wineburg, S. S. (1998). Reading Abraham Lincoln: An expert/expert study in the interpretation of historical texts. Cognitive Science, 22(3), 319-346.

https://doi.org/10.1207/s15516709cog2203_3

Wineburg, S. S. (2001). Historical thinking and other unnatural acts. Philadelphia: Temple University Press.

Yeager, E. A., & Davis, O. L. (1995). Between campus and classroom: Secondary student-teachers' thinking about historical texts. Journal of Research and Development in Education, 29(1), 1-8.

Yilmaz, K. (2008). Social studies teachers' conceptions of history: Calling on historiography. The Journal of Educational Research, 101(3), 158-176.

https://doi.org/10.3200/JOER.101.3.158-176

Young, M., & Muller, J. (2010). Three educational scenarios for the future: Lessons from the sociology of knowledge. European Journal of Education, 45(1), 11-27.

https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01413.x

Stahování

Publikováno

2022-03-31

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná