Únik ze spádových škol: obavy rodičů z „běžné školy“ při nástupu dítěte do 1. třídy

Autoři

  • Radka Smith Slámová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.980

Klíčová slova:

volba školy, primární škola, výběrové třídy, vzdělanostní nerovnosti, zakotvená teorie

Abstrakt

Na úrovni primárního vzdělávání v posledních několika letech vznikají nové typy výběrových tříd umožňující ranou selekci žáků podle kognitivních schopností či rodinného zázemí. Vzhledem k možným důsledkům těchto tříd pro spravedlivý přístup ke vzdělávání je důležité porozumět důvodům, z jakých si je rodiče vybírají. Cílem tohoto textu je objasnit, jaké obavy z „běžné školy“ přispívají k rozhodnutí rodičů zvolit výběrovou třídu při nástupu dítěte do 1. třídy. Výzkumným designem je zakotvená teorie, metodou sběru dat 21 rozhovorů se středostavovskými rodiči zvažujícími výběrové třídy ve městech. Výsledky vykreslují šest kategorií obav vztahujících se k obecné představě rodičů o „běžné české škole“ a týkajících se prostředí školy, přizpůsobování učebního tempa, naplnění rodičovy vzdělávací vize, žákovského složení, narušení harmonie rodinného života a přání rodičů docílit systémové změny. Představené obavy, založené na „horkých“ informacích spíše než na faktech o konkrétních školách, hrají důležitou roli v zamítnutí spádové školy. Diskuse v reakci na tyto obavy navrhuje školám opatření přínosná pro všechny žáky školy jako alternativu ke zřizování výběrových tříd, z nichž mají prospěch pouze někteří.

Biografie autora

Radka Smith Slámová

Mgr. Radka Smith Slámová

ÚVRV, Myslíkova 7

radka.slamova@gmail.com

Reference

Ball, S. J., & Vincent, C. (1998). 'I heard it on the grapevine': 'Hot' knowledge and school choice. British Journal of Sociology of Education, 19(3), 377-400.

https://doi.org/10.1080/0142569980190307

Berisha, A.-K., & Seppänen, P. (2017). Pupil selection segments urban comprehensive schooling in Finland: Composition of school classes in pupils' school performance, gender, and ethnicity. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(2), 240-254.

https://doi.org/10.1080/00313831.2015.1120235

Bourdieu, P. (2000). Distinction: A social critique of the judgement of taste. (Reprint vyd. 1984). Harvard University Press.

Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (1992). An invitation to reflexive sociology. University of Chicago Press.

Bowe, R., Gewirtz, S., & Ball, S. J. (1994). Captured by the discourse? Issues and concerns in researching 'parental choice'. British Journal of Sociology of Education, 15(1), 63-78.

https://doi.org/10.1080/0142569940150104

Brown, E., & Makris, M. V. (2018). A different type of charter school: In prestige charters, a rise in cachet equals a decline in access. Journal of Education Policy, 33(1), 85-117.

https://doi.org/10.1080/02680939.2017.1341552

Buštíková, L. (1999). Social Network Analysis. Czech Sociological Review, 35(2), 193-206.

https://doi.org/10.13060/00380288.1999.35.2.10

Calarco, J. M. (2018). Negotiating opportunities: How the middle class secures advantages in school. Oxford University Press.

Cucchiara, M. B. (2013). Marketing schools, marketing cities: Who wins and who loses when schools become urban amenities. University of Chicago Press.

https://doi.org/10.7208/chicago/9780226016962.001.0001

Cucchiara, M. B., & Horvat, E. M. (2009). Perils and promises: Middle-class parental involvement in urban schools. American Educational Research Journal, 46(4), 974-1004.

https://doi.org/10.3102/0002831209345791

Cucchiara, M. B., & Horvat, E. M. (2014). Choosing selves: The salience of parental identity in the school choice process. Journal of Education Policy, 29(4), 486-509.

https://doi.org/10.1080/02680939.2013.849760

Fryč, J. et al. (2020). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. MŠMT.

Heckathorn, D. D. (1997). Respondent-driven sampling: A new approach to the study of hidden populations. Social Problems, 44(2), 174-199.

https://doi.org/10.2307/3096941

https://doi.org/10.1525/sp.1997.44.2.03x0221m

Hernández, M. (2019). White middle-class families and sociocultural diversity in schools: A literature review. The Urban Review, 51(2), 270-300.

https://doi.org/10.1007/s11256-018-0477-6

Holme, J. J. (2002). Buying homes, buying schools: School choice and the social construction of school quality. Harvard Educational Review, 72(2), 177-206.

https://doi.org/10.17763/haer.72.2.u6272x676823788r

Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory (2. vyd.). Sage.

Charmaz, K. (2020). "With constructivist grounded theory you can't hide": Social justice research and critical inquiry in the public sphere. Qualitative Inquiry, 26(2), 165-176.

https://doi.org/10.1177/1077800419879081

James, D. (2015). How Bourdieu bites back: Recognising misrecognition in education and educational research. Cambridge Journal of Education, 45(1), 17.

https://doi.org/10.1080/0305764X.2014.987644

Kampichler, M., Dvořáčková, J., & Jarkovská, L. (2018). Choosing the right kindergarten: Parents' reasoning about their ECEC choices in the context of the diversification of ECEC programs. Journal of Pedagogy, 9(2), 9-32.

https://doi.org/10.2478/jped-2018-0009

Koivuhovi, S., Vainikainen, M.-P., Kalalahti, M., & Niemivirta, M. (2019). Changes in children's agency beliefs and control expectancy in classes with and without a special emphasis in Finland from grade four to grade six. Scandinavian Journal of Educational Research, 63(3), 427-442.

https://doi.org/10.1080/00313831.2017.1402364

Kosunen, S. (2014). Reputation and parental logics of action in local school choice space in Finland. Journal of Education Policy, 29(4), 443-466.

https://doi.org/10.1080/02680939.2013.844859

Lareau, A. (2003). Unequal childhoods: Class, race, and family life. University of California Press.

Lewis, A. E., & Diamond, J. B. (2015). Despite the best intentions: How racial inequality thrives in good schools. Oxford University Press.

Lilliedahl, J. (2021). Class, capital, and school culture: Parental involvement in public schools with specialised music programmes. British Journal of Sociology of Education, 42(2), 245-259.

https://doi.org/10.1080/01425692.2021.1875198

Lorenzová, J. (2016). The community school as a contemporary concept in education and its evolution in the Czech Republic. Studia z Teorii Wychowania, sv. 7, 14(1), 145-167.

Musset, P. (2012). School choice and equity: Current policies in OECD countries and a literature review. OECD Education Working Papers 66.

Navrátilová, J. (2020). Spolu, a přece odděleně: Podoba částečně diferencovaného vzdělávání na druhém stupni ZŠ optikou učitelů. Pedagogická orientace, 30(3), 347-374.

https://doi.org/10.5817/PedOr2020-3-347

Noreisch, K. (2007). School catchment area evasion: The case of Berlin, Germany. Journal of Education Policy, 22(1), 69-90.

https://doi.org/10.1080/02680930601065759

Posey-Maddox, L. (2014). When middle-class parents choose urban schools: Class, race, and the challenge of equity in public education. University of Chicago Press.

https://doi.org/10.7208/chicago/9780226120355.001.0001

Prokop, D., Kunc, M., & Korbel, V. (2021). Postoje rodičů ke vzdělávání v ČR a k učitelské profesi: Výsledky reprezentativního kvantitativního výzkumu 2020. (Online). Dostupné z https://drive.google.com/file/d/1PQGYTwlgGMc0LtCrP786mVuXCUrmhyRU/view

Raveaud, M., & Zanten, A. van. (2007). Choosing the local school: Middle class parents' values and social and ethnic mix in London and Paris. Journal of Education Policy, 22(1), 107-124.

https://doi.org/10.1080/02680930601065817

Saporito, S. (2003). Private choices, public consequences: Magnet school choice and segregation by race and poverty. Social Problems, 50(2), 181-203.

https://doi.org/10.1525/sp.2003.50.2.181

Simonová, J. (2015). Volba školy v primárním vzdělávání jako důležitý mechanizmus ovlivňující spravedlivý přístup ke vzdělávání. (Dizertační práce). Univerzita Karlova.

Simonová, J. (2017). Charakteristiky dobré základní školy z pohledu rodičů. Pedagogická orientace, 27(1), 136-159.

https://doi.org/10.5817/PedOr2017-1-136

Straková, J., & Simonová, J. (2015). Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují. Sociologický časopis, 51(4), 587-606.

https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.4.208

Šeďová, K. (2009). Tiché partnerství: Vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica, 14(1), 26.

Stahování

Publikováno

2021-09-30