Pedagogický výzkum a vzdělávací politika – jak dál?

Autoři

  • Vladimíra Spilková
  • Jana Straková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.996

Klíčová slova:

-

Abstrakt

-

Reference

Adams, D. (2004). Usable knowledge in public policy. Australian Journal of Public Administration, 63(1), 29-42.

https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2004.00357.x

Biesta, G. (2007). Why "what works" won't work: Evidence-based practice and the democratic deficit in educational research. Educational Theory, 57(1), 1-22.

https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2006.00241.x

Caplan, N. (1979). The two-communities theory and knowledge utilization. American Behavioral Scientist, 22(3), 459-470.

https://doi.org/10.1177/000276427902200308

Coburn, C. E., & Penuel, W. R. (2016). Research-practice partnerships in education: Outcomes, dynamics, and open questions. Educational Researcher, 45(1), 48-54.

https://doi.org/10.3102/0013189X16631750

Farley-Ripple, E., May, H., Karpyn, A., Tilley, K., & McDonough, K. (2018). Rethinking connections between research and practice in education: A conceptual framework. Educational Researcher, 47(4), 235-245.

https://doi.org/10.3102/0013189X18761042

Frenk, J. (1992). Balancing relevance and excellence: Organizational responses to link research with decision making. Social Science and Medicine, 35(11), 1397-1404.

https://doi.org/10.1016/0277-9536(92)90043-P

Head, B. W. (2010). Reconsidering evidence-based policy: Key issues and challenges. Policy and Society 29(2), 77-94.

https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2010.03.001

Head, B. W. (2013). Evidence-based policymaking - speaking truth to power? Australian Journal of Public Administration, 72(4), 397-403.

https://doi.org/10.1111/1467-8500.12037

Jennings, E. T., Jr., & Hall, J. L. (2012). Evidence-based practice and the use of information in state agency decision making. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(2), 245-266.

https://doi.org/10.1093/jopart/mur040

Kotásek, J. (1993). Pedagogický výzkum a transformace vzdělávací soustavy. Pedagogika, 43(4), 363-370.

Mareš, J. (2009). Edukace založená na důkazech: inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika, 59(3), 232-258.

Newman, J., Cherney, A., & Head, B. W. (2016). Do policy makers use academic research? Reexamining the "two communities" theory of research utilization. Public Administration Review, 76(1), 24-32.

https://doi.org/10.1111/puar.12464

Nutley, S., Walter, I., & Davies, T. O. H. (2003). From knowing to doing: A framework for understanding the evidence-into-practice agenda. Evaluation, 9(2), 125-148.

https://doi.org/10.1177/1356389003009002002

Průcha, J. (2020). Pedagogický výzkum a využití v praxi - téma pro diskusi. Pedagogika, 70(1), 97-101.

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1584

Skalková, J. (2004). Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido.

Spurná, M. (2020). Mezi výzkumem a praxí: Pasteurův kvadrant jako příležitost ke změně. Pedagogika, 70(1), 102-108.

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1637

Štech, S. (2020). Trápení s užitečností pedagogického výzkumu: Jen ztraceni v překladu? Pedagogika, 70(1), 109-117.

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1638

Veselý, A., Kohoutek, J., & Špačková, Z. (2015). Vzdělávací politika. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU.

Walterová, E. (1993). Výzkum v komparativní a mezinárodní pedagogice a jeho funkce v transformaci vzdělávání. Pedagogika, 43(4), 379-384.

Walterová, E. (2006). Srovnávací pedagogika: vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Weiss, C. H. (1979). The many meanings of research utilization. Public Administration Review, 39(5), 426-431.

https://doi.org/10.2307/3109916

Stahování

Publikováno

2021-09-30