Komplexní jazykový rozbor jako jedna z metod výuky češtiny jako cizího jazyka

Autoři

  • Květoslava Klímová
  • Martina Kurowski
  • Hana Svobodová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.2061

Klíčová slova:

komplexní jazyková analýza, žák s odlišným mateřským jazykem, migrace, čeština jako druhý jazyk

Abstrakt

S přibývajícím počtem cizinců v České republice stojí učitelé před novým úkolem – vyučovat češtinu jako cizí jazyk. V rámci zvoleného tématu představují autorky textu metodu „komplexní jazykové analýzy“, která podporuje proces učení tím, že propojuje abstraktní jazykové výrazy s reálným světem. Tato metoda se vyznačuje třemi specifickými funkcemi: motivace k učení, opakování a procvičování učiva, prohlubování porozumění nové školní práci.

Reference

Brown, J., Miller, J., & Mitchell, J. (2006). Interrupted schooling and the acquisition of literacy: Experiences of Sudanese refugees in Victorian secondary schools. Australian Journal of Language and Literacy, 29(2), 150-162.

Čechová, M. (1996). Komplexní jazykové rozbory [Comprehensive language analyses]. Praha: SPN.

Cummins, J. (1979). Cognitive/academic language proficiency; linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters. Working Papers on Bilingualism, 19, 121-129.

Team of authors. (2012). Příruční mluvnice češtiny [Handbook of Czech]. Brno: Nakladatelství lidové noviny.

Stahování

Publikováno

2022-02-14