Na charakteru (nejen pedagoga) ve vzdělávání záleží

Autoři

  • Jan Hábl

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2022.2172

Reference

Arthur, J., Kristjánsson, K., Harrison, T., Sanderse, W., & Wright, D. (2017). Teaching character and virtue in schools. London: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315695013

Bacon, F. (1974). Nové organon. Praha: Svoboda.

Bauman, Z. (2004). Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta.

Benninga, J. (Ed.), (1991). Moral, character, and civic education in the elementary school. New York: Teachers College.

Brestovanský, M. (2020). Mýty o prosociálnosti, výchove charakteru a etickej výchove. Orbis scholae, 14(3), 93-110.

https://doi.org/10.14712/23363177.2021.3

Hábl, J. (2017). The problem of indoctrination, with a focus on moral education. Ethics & Bioethics, 7(3-4), 187-198.

https://doi.org/10.1515/ebce-2017-0014

Hábl, J. (2020). Na charakteru záleží. Problém učitelnosti dobra. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Hunter, J. D. (2000). Death of character. Moral education in an age without good and evil. New York: Basic Books.

Komenský, J. A. (1905). Didaktika velidiká. Praha.

Komenský, J. A. (1992). Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. I, II, III. Praha: Svoboda.

Loudová, I., & Lašek, J. (2014). Family and values. Values and attitudes of early adolescents and educational styles in families. Saarbrücken: LAP.

McClelland, D. (Ed.), (1982). Educating for values. New York: Investigation Publishers.

McLaughlin, T. H., & Halstead, M. (1999). Education in character and virtue. In M. Halstead & T. McLaughlin (Eds.), Education in morality (s. 247-268). London: Routledge.

Muchová, L. (2011). Etická výchova - výchova charakteru nebo etické vzdělávání? In Z. Svobodová, L. Muchová, J. Kohout, & R. Palouš, K etické výchově (s. 43-94). Praha: Karez.

Muchová, L. (2012). Etická výchova - výchova k morálním ctnostem a k morální argumentaci? Caritas et veritas, 2(2), 20-32.

https://doi.org/10.32725/cetv.2012.014

Rajský, A., & Podmanický, I. (2016). Človek človeku: K prameňom etickej výchovy. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Rajský, A., Wiesenganger, M. et al. (2018). Pomoc druhému na ceste cnosti: K filozoficko-etickým aspektom prosociálnosti. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Sanderse, W. (2012). Character education. A neo-Aristotelian approach to the philosophy, psychology and education of virtue. Eburon: Delft, Nehtrelands.

Sokol, J. (2002). Filosofická antropologie: člověk jako osoba. Praha: Portál.

Švarcová, E. (2010). Možnosti etické výchovy ovlivnit vztahy ve skupině. In J. Hábl & J. Doležalová (Eds.), Humanizace ve výchově a vzdělávání. Východiska, možnosti a meze (s. 144-149). Hradec Králové: Gaudeamus.

Vacek, P. (2011). Psychologie morálky a výchova charakteru žáků. Hradec Králové: Gaudeamus.

Wringe, C. (2007). Moral education: Beyond the teaching of right and wrong. Dortrecht: Springer.

Stahování

Publikováno

2022-11-15

Číslo

Sekce

Diskuse