Dva české systémy hodnocení publikačních výstupů

Autoři

  • Jiří Mareš
  • Karel Frömel

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2022.2260

Reference

Hořejší, V. (2016). Kafemlejnek - dobrý sluha a zlý pán. VědaVýzkum.cz. Dostupné z https://vedavyzkum.cz/blogy-a-komentare/vaclav-horejsi/kafemlejnek-dobry-sluha-a-zly-pan.

Mali, F. (2010). Policy issues of the international productivity and visibility of the social sciences in Central and Eastern European countries. Sociologija i prostor, 48(3), 415-435.

Mervar, A., & Jokić, M. (2022). Core-periphery nexus in the EU social sciences: bibliometric perspective. Scientometrics, 127(10), 5793-5817.

https://doi.org/10.1007/s11192-022-04493-5

Metodika hodnocení výsledků (2013). Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015). Praha: Úřad vlády ČR.

Metodika 17+ (2018). Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. Praha: Úřad vlády ČR.

Opthof, T. (1997). Sense and nonsense about the impact factor. Cardiovascular Research, 33(1), 1-7

https://doi.org/10.1016/S0008-6363(99)00158-3

https://doi.org/10.1016/S0008-6363(00)00016-X

https://doi.org/10.1016/S0008-6363(01)00417-5

https://doi.org/10.1016/S0008-6363(01)00219-X

https://doi.org/10.1016/S0008-6363(98)00024-8

https://doi.org/10.1016/S0008-6363(00)00190-5

https://doi.org/10.1016/S0008-6363(96)00215-5

https://doi.org/10.1016/S0008-6363(97)00269-1

Petr, M., Engels, T. C., Kulczycki, E., Dušková, M., Guns, R., Sieberová, M., & Sivertsen, G. (2021). Journal article publishing in the social sciences and humanities: A comparison of Web of Science coverage for five European countries. PloS One, 16(4), e0249879.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249879

PMid:33831115 PMCid:PMC8031415

Rabušic, L. (2021). Oborová skupina "společenské vědy" RVVI: publikační problémy v časopisech indexovaných v databázi Web of Sciences. Brno: Fakulta sociálních studií MU.

OECD (2015). Frascati manual 2015: Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development. Paris: OECD.

https://doi.org/10.1787/9789264239012-en

Úřad vlády ČR (2022). Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+. Praha: Úřad vlády ČR. Dostupné z https://hodnoceni.rvvi.cz/.

Stahování

Publikováno

2022-11-15

Číslo

Sekce

Analytické zprávy