Janík, T., Slavík, J., Češková, T. et al. (2022). Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. Brno: Munipress.

Autoři

  • Jindřich Lukavský

Reference

Červenka, M. (2003). Fikční světy lyriky. Paseka.

Goodman, N. (2007). Jazyky umění: Nástin teorie symbolů. Academia.

Jauris, M., & Zastávka, Z. (1992). Základy neformální logiky. S & M.

Kulka, T. (2004). Umění a falzum. Academia.

Kvasz, L. (2015). Inštrumentálny realizmus. Vyšehrad.

Liessmann, K. P. (2008). Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti vědění. Academia.

Slavík, J. (2001). Umění zážitku, zážitek umění: Teorie a praxe artefiletiky. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Slavík, J., & Janík, T. (2012). Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení. Pedagogika, 62(3), 262-287.

Slavík, J., Stará, J., Uličná, K., Najvar, P. et al. (2017). Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Munipress.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017

Šmajs, J., & Krob, J. (1991). Úvod do ontologie. Masarykova univerzita.

Stahování

Publikováno

2023-09-20