Mareš, P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita.

Autoři

  • Ilona Kočvarová kocvarova@fhs.utb.cz

Reference

Field, A. P. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics: and sex and drugs and rock'n'roll (4th ed.). London: SAGE.

Muijs, D. (2011). Doing quantitative research in education with SPSS (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

https://doi.org/10.4135/9781849203241

Řehák, J., & Brom, O. (2015). SPSS – Praktická analýza dat. Brno: Computer Press. PMCid:PMC4364022

Stahování

Publikováno

2017-01-13

Číslo

Sekce

Recenze