Hnutí Camphill na pozadí sociálněpedagogické reformy počátku minulého století

Autoři

  • Šárka Klímová Katedra primární a preprimární pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žizkovo nám. 5, 771 40 Olomouc klimova.sar@gmail.com +420 732 385 018

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.400

Abstrakt

Abstrakt: Historicko-pedagogická studie pojednává o mezinárodním hnutí Camphill, důvodech jeho vzniku ve čtyřicátých letech 20. století, o úloze rakouského lékaře Karla Königa v roli nejen duchovního vůdce hnutí, stejně jako o motivaci zakladatelů hnutí k založení prvního společenství. Studie si klade za cíl seznámit čtenáře s myšlenkovými východisky hnutí Camphill v kontextu doby jeho vzniku a v kontextu základního ideového rámce, z něhož hnutí čerpalo – anthroposofe. Popisuje rovněž úlohu léčebné pedagogiky a sociální trojčlennosti jako základních pilířů camphillu.

Klíčová slova: hnutí Camphill, anthroposofe, Karl König, Rudolf Steiner, léčebná pedagogika, idea sociální trojčlennosti.

Reference

Bock, F. (Ed.). (2004). The builders of Camphill: lives and destinies of the founders. Edinburgh: Floris Books.

Bang, M. J. (Ed.). (2010). A portrait of Camphill: from founding seed to worldwide movement. Edinburgh: Floris Books.

Fajkus, B. (2005). Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia.

Hansmann, H. (1992). Education for special needs: principles and practice in Camphill Schools. Edinburgh: Floris Books.

https://doi.org/10.1080/0885625920070106

Hart, N., & Monteux, A. (2004). An introduction to Camphill communities and the BA in curative education. Scottish Journal of Residental Child Care, 3(1), 67â74.

Hradil, R. (2002). Průvodce českou anthroposofií. Hranice: Fabula.

Jackson, R. (2013). Karl Koenig, Stanley Segal, and Herbert Gunzburg: pioneers in the field of intellectual disability in Britain. International Journal of Developmental Disabilities, 59(1), 47â60.

https://doi.org/10.1179/2047387712Y.0000000003

Jackson, R. (2014). Dr. Karl König: a brief surfy of his extraordinary early years. Scottish Medical Journal, 0(0), 1â4.

Jackson, R. (2015). Anthroposophical hotspot. Camphill Correspondence.

Kasper, T., & Kasperová, D. (2013). Dějiny pedagogiky. Praha: Grada.

Koenig, B. (2010). Recollections of my life. [Transl. by Robin Jackson]. Drumoak: Robin Jackson.

König, K. (1947). The Camphill Rudolf Steiner Schools for children in need of special care. Superintendent’s Report. January 1946 to January 1947. Aberdeen.

König, K. (1960a). Mignon. A tentative history of Curative Education I. The path of curative education. The Cresset, 6(4).

König, K. (1960b). Mignon. A tentative history of Curative Education II. The path of curative education. The Cresset, 7(1).

König, K. (1960c). The Camphill Movement: two essays. Botton Village: Camphill Press on behalf of the Association of Camphill Communities.

König, K. (1965). The three essentials of camphill. The Cresset, 12(1).

König, K. (2009). The child with special needs: letters and essays on curative education. Edinburgh: Floris Books.

Matulčíková, M. (2007). Reformno/pedagogické a alternatívne školy a ich prínos pre reformu školy. Bratislava: Musica Liturgica.

Müller-Wiedemann, H. (1996). Karl König: a Central-European biografy of the twentieth century. [Transl. by Simon Blaxland-de Lange, edited by Friedwart Bock]. Whitby: Camphill.

Průcha, Jan. (2012). Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál.

Reformní hnutí v ČSR ve 30. letech. Sborník příspěvků ze semináře pořádaného katedrou pedagogiky PedF UK, 6. února 1996.

Rýdl, K. (1994). Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno: Marek Zeman.

Selg, P. (2008). Ita Wegman and Karl König: letters and documents. Edinburgh: Floris.

Stearns, P. N. (2001). Encyclopedia of European social history from 1350 to 2000. New York: Scribner.

Steiner, R. (2000). O poznávání vyšších světů. Michael.

Václavík, V. (1997). Cesta ke svobodné škole. Kapitoly ze srovnávací pedagogiky. Hradec Králové: Líp.

Valenta, M., & Krejčířová, O. (1997). Psychopedie: kapitoly z didaktiky mentálně retardovaných. Olomouc: Netopejr.

Valenta, M. (1995). Camphillské hnutí a německý výchovně vzdělávací systém: (péče o mentálně postižené v zahraničí II) : pro posluchače speciální pedagogiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Valenta, M. (1993b). Waldorfská pedagogika a jiné alternatívy. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Valenta, M. (1993a). Péče o mentálně postižené v zahraničí (Holandsko a camphillské hnutí): pro posluchače učitelství ŠMVZP. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Weihs, A. (1961). Camphill´s first twenty-one years. The Cresset, 7(4).

Weihs, T. (1972). The Camphill Rudolf Steiner schools for children in need of special care. Report, 1962â1972. Aberdeen.

Stahování

Publikováno

2017-08-16

Číslo

Sekce

Studie