Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná, K., & Vařejková, Z. (2016). Mezigenerační učení: Teorie, výzkum, praxe. Brno: Munipress, 294 s.

Autoři

  • Eliška Walterová

Abstrakt

Pět let po vydání první knihy věnované mezigeneračnímu učení (Rabušicová, Kamanová & Pevná, 2011) vydal rozšířený kolektiv autorů z Ústavu pedagogických věd FF MU další titul zabývající se tímto, v českém kontextu relativně mladým, tématem.

Stahování

Publikováno

2017-08-16

Číslo

Sekce

Recenze