Kvaszův Instrumentální realizmus v zorném poli didaktiky

Autoři

  • Jan Slavík

Reference

Bloomfield, L. (1946). Linguistic aspects of science. In O. Neurath, R. Carnap & C. W. Morris, International encyclopaedia of unified science. 1. díl, č. 4. Chicago: The University of Chicago Press.

Boden, M. A. (2004). The creative mind. Myths and mechanisms. London: Routledge.

Brockmeyerová-Fenclová, J., Čapek, V., & Kotásek, J. (2000) Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny. Pedagogika, 50(1), 23–37.

Caws, P. (1988). Structuralism. The art of the intelligible. Atlantic Highlands, New York: Humanities Press.

Cvek, B. (2016). Ladislav Kvasz: Inštrumentálny realizmus. Filosofický časopis, 64(2), 300–303.

Hejný, M., & Kuřina, F. (2000). Tři světy Karla Poppera a vzdělávací proces. Pedagogika, 50(1), 38–50.

Chevallard, Y. (1991). La transposition didactique du savoir savant au savoir enseigné (suvie de un exemple d'analyse de la transposition didactique). Paris: La Pensée Sauvage.

Chrz, V. (2013). Exprese jako vtiskování signatury. In J. Slavík, V. Chrz & S. Štech (Eds.), Tvorba jako způsob poznávání (s. 223–248). Praha: Karolinum.

Janík, T., & Slavík, J. (2009). Obsah, subjekt a intersubjektivita v oborových didaktikách. Pedagogika, 59(2), 116–135.

Kolman, V. (2011). Idea, číslo, pravidlo. Praha: Filosofia.

Kvasz, L. (2008). Patterns of change. Lingustic innovation in the development of classical mathematics. Basel: Birkhäuser Verlag.

Kvasz, L. (2012). What can the social sciences learn from the process of mathematization in the natural sciences. In D. Dieks et al. (Eds.), Probabilities, laws, and structures (s. 379–389). Dordrecht: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-94-007-3030-4_27

Kvasz, L. (2015). Inštrumentálny realizmus. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Kvasz, L. (2016a). Princípy genetického konštruktivizmu. Orbis scholae, 10(2), 15–46.

Kvasz, L. (2016b). Odpoveď Borisovi Cvekovi. Filosofický časopis, 64(2), 304–308.

Merlan, P. (1953). From Platonism to Neoplatonism. Haag: Martinus Nijhoff.

https://doi.org/10.1007/978-94-017-6205-2

Michell, J. (1999). Measurement in psychology. A critical history of a methodological concept. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511490040

Peregrin, J. (1999). Význam a struktura. Praha: OIKOYMENH.

Slavík, J., Chrz, V., & Štech, S. (Eds.). (2013). Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum.

Štech, S. (2013). Kognitivní vývoj mezi reprodukcí a inovací. In J. Slavík, V. Chrz & S. Štech (Eds.), Tvorba jako způsob poznávání (s. 29–44). Praha: Karolinum.

Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika. Měření v psychologii. Praha: Portál.

van Dijk, E. M., & Kattmann, U. (2007). A research model for the study of science teachers' PCK and improving teacher education. Teaching and Teacher Education, 23(6), 885–897.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.05.002

Vopěnka, P. (2001). Meditace o základech vědy. Praha: Práh.

Stahování

Publikováno

2017-12-23