Česká verze konceptuálního rámce tématu nervová soustava a zastoupení jeho konceptů ve středoškolských učebnicích
PDF

Klíčová slova

konceptuální rámec
obsahová analýza
nervový systém
biologie
středoškolské učebnice conceptual framework
content analysis
nervous system
biology
high school textbooks

Jak citovat

Janštová, V., Spurný, J. ., & Procházková, K. (2024). Česká verze konceptuálního rámce tématu nervová soustava a zastoupení jeho konceptů ve středoškolských učebnicích. Scientia in Educatione, 15(1), 27-44. https://doi.org/10.14712/18047106.3223

Abstrakt

Představujeme českou verzi konceptuálního rámce pro středoškolskou úroveň tématu nervová soustava, který vznikl jako výsledek Delphi studie pod vedením Pala Kvella a byl publikován v roce 2021. Česká verze byla připravena podle TRAPD metody. Bylo analyzováno zastoupení jednotlivých konceptů v devíti učebnicích či souhrnných publikacích středoškolské biologie. V učebních textech byly nejčastěji zastoupeny koncepty popisující anatomii nervové soustavy. Koncepty popisující fyziologii byly většinou v textech zastoupeny částečně, zatímco koncepty popisující souvislosti s chováním, učením, vnímáním, pocity a zkušenostmi jedince v analyzovaných textech typicky chyběly. Naopak některá fakta, která nepřispívají k pochopení principů, ale spíše ukazují na to, že učební texty odrážejí stav poznání starý řadu dekád, byla zastoupena napříč texty. I v tomto případě se potvrzuje, že české středoškolské učebnice biologie neodrážejí současný stav poznání a doporučení pro výběr vyučovaného obsahu. Překlad konceptuálního rámce může v českém prostředí sloužit jako inspirace pro výběr odborného obsahu učiva o nervové soustavě na středoškolské úrovni a podklad k tvorbě učebních materiálů odborníky i učiteli.

https://doi.org/10.14712/18047106.3223
PDF

Reference

Anfara, V. A. Jr., & Mertz, N. T. (2014). Theoretical frameworks in qualitative research (2nd ed.). SAGE Publications.

Arthur, W. (2002). The emerging conceptual framework of evolutionary developmental biology. Nature, 415(6873), 757–764. https://doi.org/10.1038/415757a

Benešová, M., Hamplová, H., Knotová, K., Lefnerová, P., Pfeiferová, E., Sáčková, I., & Satrapová, H. (2013). Odmaturuj! Z biologie. Didaktis.

Berger-Tal, O., Polak, T., Oron, A., Lubin, Y., Kotler, B. P., & Saltz, D. (2011). Integrating animal behavior and conservation biology: A conceptual framework. Behavioral Ecology, 22(2), 236–239. https://doi.org/10.1093/beheco/arq224

Bergmann, A., Biehl, A., & Zabel, J. (2017). Toward neuroscience literacy? — Theoretical and practical considerations. In J. Leefmann & E. Hildt (Eds.), The human sciences after the decade of the brain (pp. 231–248). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804205-2.00014-8

Červeňová, D., & Demkanin, P. (2023). Možnosti využitia poznania neurovied v teórii fyzikálneho vzdelávania. Scientia in educatione, 14(2), 20–31. https://doi.org/10.14712/18047106.3108

Dekker, S., Lee, N., Howard-Jones, P., & Jolles, J. (2012). Neuromyths in education: Prevalence and predictors of misconceptions among teachers. Frontiers in Psychology, 3(429), 1–8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00429

Deligiannidi, K., & Howard-Jones, P. A. (2015). The neuroscience literacy of teachers in Greece. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 174, 3909–3915. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1133

Department of Education. (2014). Science programmes of study: Key stage 4 National curriculum in England. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7efc65ed915d74e33f3ac9/Science KS4 PoS 7 November 2014.pdf

Dvořáková, R. M., & Absolonová, K. (2016). Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích dějepisu. Scientia in educatione, 7(2), 34–47. https://doi.org/10.14712/18047106.358

Dvořáková, R. M., & Absolonová, K. (2017). Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích přírodopisu a biologie. Scientia in educatione, 8(2), 2–20. https://doi.org/10.14712/18047106.765

Ferrero, M., Garaizar, P., & Vadillo, M. A. (2016). Neuromyths in education: Prevalence among spanish teachers and an exploration of cross-cultural variation. Frontiers in Human Neuroscience, 10(496), 1–11. https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00496

Gleichgerrcht, E., Lira Luttges, B., Salvarezza, F., & Campos, A. L. (2015). Educational neuromyths among teachers in Latin America. Mind, Brain, and Education, 9(3), 170–178. https://doi.org/10.1111/mbe.12086

Goswami, U. (2006). Neuroscience and education: From research to practice? Nature Reviews Neuroscience, 7(5), 406–413. https://doi.org/10.1038/nrn1907

Goswami, V. (2006). Brain Game Pro. https://appadvice.com/app/brain-game-pro/1613340284

Grospietsch, F., & Mayer, J. (2018). Professionalizing pre-service biology teachers’ misconceptions about learning and the brain through conceptual change. Education Sciences, 8(3), 120. https://doi.org/10.3390/educsci8030120

Grospietsch, F., & Mayer, J. (2019). Pre-service science teachers’ neuroscience literacy: Neuromyths and a professional understanding of learning and memory. Frontiers in Human Neuroscience, 13(20). https://doi.org/10.3389/fnhum.2019.00020

Hančová, H., & Vlková, M. (2009). Biologie v kostce: Pro střední školy. Fragment.

Harkness, J., Pennell, B. E., & Schoua-Glusberg, A. (2004). Survey questionnaire translation and assessment. In Presser, S., Couper, M. P., Lessler, J. T., Martin, E., Martin, J., Rothgeb, J. M. & Singer, E. (Eds.) Methods for Testing and Evaluating Survey Questionnaires. (pp. 453–473). https://doi.org/10.1002/0471654728.ch22

Harlen, W., Bell, D., Devés, R., Dyasi, H., Fernández de la Garza, G., Léna, P., Millar, R., Reiss, M., Rowell, P., & Yu, W. (2010). Principles and big ideas of science education. Association for Science Education College Lane, Hatfield, Herts. https://www.ase.org.uk/bigideas

Herculano-Houzel, S. (2002). Do you know your brain? A survey on public neuroscience literacy at the closing of the decade of the brain. The Neuroscientist, 8(2), 98–110. https://doi.org/10.1177/107385840200800206

Howard-Jones, P. A. (2014). Neuroscience and education: Myths and messages. Nature Reviews Neuroscience, 15(12), 817–824. https://doi.org/10.1038/nrn3817

Hyatt, K. J. (2007). Brain GymBuilding stronger brains or wishful thinking? Remedial and Special Education, 28(2), 117–124. https://doi.org/10.1177/07419325070280020201

Chudler, E. H., & Bergsman, K. C. (2014). Explain the brain: Websites to help scientists teach neuroscience to the general public. CBE — Life Sciences Education, 13(4), 577–583. https://doi.org/10.1187/cbe.14-08-0136

Jelínek, J., & Zicháček, V. (2021). Biologie pro gymnázia (12. vyd.). Nakladatelství Olomouc, s. r. o.

Kandel, E. R. (2006). The new science of mind. Scientific American Mind, 17(2), 62–69. https://www.scientificamerican.com/article/essay-the-new-science-of/

Karakus, O., Howard-Jones, P. A., & Jay, T. (2015). Primary and secondary school teachers’ knowledge and misconceptions about the brain in Turkey. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 174, 1933–1940. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.858

Kirschner, P. A. (2017). Stop propagating the learning styles myth. Computers & Education, 106, 166–171. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.12.006

Kočárek, E. (2010a). Biologie člověka 1 – somatologie, antropologie, fyziologie, imunologie. Scientia.

Kočárek, E. (2010b). Biologie člověka 2 – souhrn učiva, ochrana zdraví, klíčové pojmy, testové otázky. Scientia.

Křivánková, M. (2019). Somatologie: Učebnice pro střední zdravotnické školy (2. vyd.). Grada Publishing, a. s.

Kvello, P., & Gericke, N. (2021). Identifying knowledge important to teach about the nervous system in the context of secondary biology and science education – A Delphi study. PLOS ONE, 16(12), e0260752. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260752

Lee, S.-H., Kwan, A. C., Zhang, S., Phoumthipphavong, V., Flannery, J. G., Masmanidis, S. C., Taniguchi, H., Huang, Z. J., Zhang, F., Boyden, E. S., Deisseroth, K., & Dan, Y. (2012). Activation of specific interneurons improves V1 feature selectivity and visual perception. Nature, 488(7411), 379–383. https://doi.org/10.1038/nature11312

Leshem, S., & Trafford, V. (2007). Overlooking the conceptual framework. Innovations in Education and Teaching International, 44(1), 93–105. https://doi.org/10.1080/14703290601081407

Luft, J. A., Jeong, S., Idsardi, R., & Gardner, G. (2022). Literature reviews, theoretical frameworks, and conceptual frameworks: An introduction for new biology dducation researchers. CBE — Life Sciences Education, 21(3), rm33. https://doi.org/10.1187/cbe.21-05-0134

Macdonald, K., Germine, L., Anderson, A., Christodoulou, J., & McGrath, L. M. (2017). Dispelling the myth: Training in education or neuroscience decreases but does not eliminate beliefs in neuromyths. Frontiers in Psychology, 8(1314). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01314

Machová, M. (2020). Genetika v učebnicích biologie a přírodopisu: Historie a současnost. Scientia in educatione, 11(2), 14–39. https://doi.org/10.14712/18047106.1729

Machová, M. (2021). Phylogenetic trees and other evolutionary diagrams in biology textbooks and their importance in secondary science education. Scientia in educatione, 12(1), 16–36. https://doi.org/10.14712/18047106.1923

McFarland, J. L., Price, R. M., Wenderoth, M. P., Martinková, P., Cliff, W., Michael, J., Modell, H., & Wright, A. (2017). Development and validation of the homeostasis concept inventory. CBE — Life Sciences Education, 16(2), ar35. https://doi.org/10.1187/cbe.16-10-0305

Medina, P., & Quiroz, W. (2023). Ontological assumptions on the introduction of the concepts of cells and the functioning of living beings in school textbooks. Journal of Biological Education, 1–16. https://doi.org/10.1080/00219266.2023.2288337

Michael, J., Martinkova, P., McFarland, J., Wright, A., Cliff, W., Modell, H., & Wenderoth, M. P. (2017). Validating a conceptual framework for the core concept of “cell-cell communication”. Advances in Physiology Education, 41(2), 260–265. https://doi.org/10.1152/advan.00100.2016

Michael, J., & Modell, H. (2019). A conceptual framework for the core concept of “cell membrane”. Advances in Physiology Education, 43(3), 373–377. https://doi.org/10.1152/advan.00051.2019

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. SAGE Publications.

MŠMT (2022). RVP G – Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia. https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/

Mullis, I. V., Martin, M. O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 international results in mathematics. IEA.

Newton, P. M. (2015). The learning styles myth is thriving in higher education. Frontiers in Psychology, 6, 1908. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01908

NGSS (2013). Next generation science standards: For states, By states. DCI arrangements of the next generation science standards. https://www.nextgenscience.org/

Novotný, I., & Hruška, M. (2021). Biologie člověka: Pro gymnázia (6. vyd.). Fortuna.

Odstrčil, J., & Hrůza, A. (2008). Biologie pro zdravotnické školy (5. vyd.). Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

OECD (2002). Understanding the brain: Towards a new learning science. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264174986-en

OECD (2007). Understanding the brain: The birth of a learning science. The Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/education/ceri/understandingthebrainthebirthofalearningscience.htm

Parthasarathy, J., & Premalatha, T. (2022). Content analysis of visual representations in biology textbooks across selected educational boards from Asia. Cogent Education, 9(1), 2057002. https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2057002

Pei, X., Howard-Jones, P. A., Zhang, S., Liu, X., & Jin, Y. (2015). Teachers’ understanding about the brain in east China. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 174, 3681–3688. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1091

Rocco, T. S., & Plakhotnik, M. S. (2009). Literature reviews, conceptual frameworks, and theoretical frameworks: Terms, functions, and distinctions. Human Resource Development Review, 8(1), 120–130. https://doi.org/10.1177/1534484309332617

Rokos, L., Pokorná, V., & Petr, J. (2021). Kritická místa v obsahových okruzích zaměřených na učení o přírodě. In A. Nohavová & I. Stuchlíková (Eds.), Kritická místa kurikula ve vybraných vzdělávacích oborech (s. 17–33). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. https://old.pf.jcu.cz/research/edicni cinnost/download/Kriticka mista kurikula ve vybranych vzdelavacich oborech.pdf

Redifer, J. L., & Jackola, K. (2022). Where do neuromyths come from? Sources and strength of psychological misconceptions. Scholarship of Teaching and Learning in Psychology. Advanced online publication. https://doi.org/10.1037/stl0000332

Rosypal, S. (2003). Nový přehled biologie. Scientia.

Rusek, M. (2021). Special issue: Research on textbooks in science and mathematics education. Scientia in educatione, 12(1), 2–4. https://doi.org/10.14712/18047106.2024

Selimbeyoglu, A., Kim, C. K., Inoue, M., Lee, S. Y., Hong, A. S. O., Kauvar, I., Ramakrishnan, C., Fenno, L. E., Davidson, T. J., Wright, M., & Deisseroth, K. (2017). Modulation of prefrontal cortex excitation/inhibition balance rescues social behavior in CNTNAP2 -deficient mice. Science Translational Medicine, 9(401), eaah6733. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aah6733

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14. https://doi.org/10.3102/0013189X015002004

Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Sweden. EX: Kvello, P., & Gericke, N. (2021). Identifying knowledge important to teach about the nervous system in the context of secondary biology and science education – A Delphi study. PLOS ONE, 16(12), 1–32, e0260752. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260752

Trevelyan, A. J., Muldoon, S. F., Merricks, E. M., Racca, C., & Staley, K. J. (2015). The role of inhibition in epileptic networks. Journal of Clinical Neurophysiology, 32(3), 227–234. https://doi.org/10.1097/WNP.0000000000000160

Utdanningsdirektoratet. (2021). Læreplan i naturfag. Norway. https:///www.udir.no/lk20/nat01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv78.

Vágnerová, P., Benediktová, L., & Kout, J. (2018). Kritická místa ve výuce přírodopisu na základní škole. Arnica, 8(1), 56–62. https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika 2018 1-7 Vagnerova-Benediktova-Kout-web.pdf

Veselý, A. (2018). Konceptuální rámec pro analýzu vztahu vzdělávací politiky a vzdělávacích výsledků. Orbis scholae, 5(1), 23–52. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.73

WHO. (2013). Mental health action plan 2013–2020. World Health Organization. https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241506021