Oznámení

Pedagogika připravuje dvě monotematická čísla v roce 2020

2019-08-02

Monotematické číslo na téma "Neformální vzdělávání"

Monotematické číslo nabízí prostor pro prezentaci nejrůznějších podob neformálního vzdělávání v českém prostředí z různých úhlů pohledu. Připravované číslo by mělo pomoci zodpovědět, jaká jsou specifika neformálního vzdělávání (jeho výhody a nevýhody), jakých forem současné neformální vzdělávání nabývá, jaké cíle plní a co vše je jeho obsahem.

Cizojazyčné monotematické číslo "Changes of pre-primary and primary education"

Monotematické číslo časopisu Pedagogika v anglickém jazyce bude věnováno hlubšímu zkoumání klíčových otázek souvisejících s primárním a preprimárním vzděláváním v jednotlivých vzdělávacích systémech. Vítány jsou teoretické, přehledové a výzkumné práce, které téma uvádí do kontextu měnící se společnosti a sociálních a kulturních specifik.

Prosíme autory, aby své abstrakty (max. dvě strany, tj. 3600 znaků) k jednomu či oběma monotematickým číslům zasílali do 31. ledna 2020

Číst dále o Pedagogika připravuje dvě monotematická čísla v roce 2020