Oznámení

Pozvání k publikování v monotematickém čísle Didaktika: vývoj – stav – perspektivy

2022-03-16

Monotematické číslo Pedagogiky v roce 2023 chce dát prostor pro prezentaci, analýzu, komparaci a kritickou diskusi minulých i současných trendů rozvoje didaktiky, a to v národním i mezinárodním prostoru. Vítány jsou studie zabývající se teoretickými, resp. metodologickými východisky didaktických koncepcí, studie koncipující pojetí výzkumu v oborových didaktikách, studie vytěžující expertizu (oborových) didaktik pro tvorbu kurikula apod. Prosíme o zasílání abstraktů do 15. 6. 2022.

Číst dále o Pozvání k publikování v monotematickém čísle Didaktika: vývoj – stav – perspektivy

Aktuální číslo

Vol 72 No 2 (2022): Výzvy pro „inovace“ ve vzdělávání – sociologické, psychologické a historické aspekty současných vzdělávacích změn
Zobrazit všechna čísla