Strach a školní výkon

Autoři

  • Isabella Pavelková
  • Kateřina Kubíková
  • Aneta Boháčová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1594

Klíčová slova:

pedagogická psychologie, strach a úzkost, testová úzkost, komponenty strachu, strach a učení, motivace

Abstrakt

Abstrakt: Článek uvádí do problematiky strachu, především se soustřeďuje na vztah mezi žákovským strachem a školním výkonem, respektive na dopady strachu na učení. Analyzovány jsou jednak strukturální přístupy ke strachu a testové úzkosti (komponenty strachu), jednak procesuální přístupy. Věnujeme se modelům interference a modelům deficitu, ale i otázkám úzkosti v procesu učení, osobnosti úzkostného žáka, diferenciaci strachu na facilitující a inhibující. Pozornost je směřována na hodnocení (zpracování) strachu jedincem. Řešenou klíčovou otázkou je, nakolik strach posiluje, respektive oslabuje školní výkon. Okrajově se zabýváme i konstrukty souvisejícími se strachem: motivačně-volními charakteristikami žáků.

Reference

Alpert, R., & Haber, R. N. (1960). Anxiety in academic achievement situations. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 61(2), 207-215.

https://doi.org/10.1037/h0045464

PMid:13682679

Atkinson, J. W. (1964). An introduction to motivation. Princeton, NJ: Van Nostrand.

Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44(9), 1175-1184.

https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.9.1175

PMid:2782727

Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 67(2), 319-333.

https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.2.319

Cassady, J. C. (2004). The influence of cognitive test anxiety across the learning-testing cycle. Learning and Instruction, 14(6), 569-592.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2004.09.002

Cassady, J. C., & Johnson, R. E. (2002). Cognitive test anxiety and academic performance. Contemporary Educational Psychology, 27(2), 270-295.

https://doi.org/10.1006/ceps.2001.1094

Corr, P. J. (2004). Reinforcement sensitivity theory and personality. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 28(3), 317-332.

https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2004.01.005

PMid:15225974

Culler, R. E., & Holahan, C. J. (1980). Test anxiety and academic performance: The effects of study-related behaviors. Journal of Educational Psychology, 72(1), 16-20.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.72.1.16

PMid:7378145

Csikszentmihalyi, M., & Hauserová, E. (1996). O štěstí a smyslu života: Můžeme ovládat své prožitky a ovlivňovat jejich kvalitu? Praha: Lidové noviny.

Drvota, S., & Plzák, M. (1971). Úzkost a strach. Praha: Avicenum.

Gray, J. A. (1982). Précis of the neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septo-hippocampal system. Behavioral and Brain Sciences, 5(3), 469-484.

https://doi.org/10.1017/S0140525X00013066

Hagtvet, K. A. (1989). The construct of test anxiety: Conceptual and methodological issues. Bergen/London: Sigma Forlag / Jessica Kingsley.

Hagtvet, K. A., Man, F., & Sharma, S. (2001). Generalizability of self-related cognitions in test anxiety. Personality and Individual Differences, 31(7), 1147-1171.

https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00212-9

Hellhammer, D. H., Wüst, S., & Kudielka, B. M. (2009). Salivary cortisol as a biomarker in stress research. Psychoneuroendocrinology, 34(2), 163-171.

https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2008.10.026

PMid:19095358

Hembree, R. (1988). Correlates, causes, effects, and treatment of test anxiety. Review of Educational Research, 58(1), 47-77.

https://doi.org/10.3102/00346543058001047

High, R. (2013). Diagnostika časové perspektivy u středoškolské mládeže (Disertační práce). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Hodapp, V., Glanzmann, P. G., & Laux, L. (1995). Theory and measurement of test anxiety as a situation-specific trait. In C. D. Spielberger & P. R. Vagg (Eds.), Series in clinical and community psychology. Test anxiety: Theory, assessment, and treatment (s. 47-58). Washington, DC: Taylor & Francis.

Honzák, R. (1995). Strach, tréma, úzkost a jak je zvládat. Praha: Maxdorf.

Hrabal, V., Man, F., & Pavelková, I. (1989). Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Hrabal, I., & Pavelkova, V. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.

Jerusalem, M., Liepmann, D., & Hermann, C. (1985). Test anxiety and achievement motivation: An analysis of causal relationships. Advances in Test Anxiety, 4, 135-138.

Keith, N., Hodapp, V., Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). Cross-sectional and longitudinal confirmatory factor models for the German Test Anxiety Inventory: A construct validation. Anxiety, Stress & Coping, 16(3), 251-270.

https://doi.org/10.1080/1061580031000095416

Kubíková, K., Boháčová, A., Lukavská, K., Mainz, D., & Svobodová, S. (2018a). Test Anxiety Inventory (TAI): Validization and psychometric properties of Czech version. Intcess 2018 - 5th International Conference on Education and Social Sciences, Dubai (s. 167-175).

Kubíková, K., Pavelková, I., Škaloudová, A., Lukavská, K., & Svobodová, S. (2018b). Measuring behavioral inhibition and behavioral activation in children-validation of Czech BIS/BAS scale. Polskie Forum Psychologiczne, 23(3), 43-60.

Krohne, H. W. (1996). Angst und Angstbewältigung. Stuttgart: Kohlhammer.

Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press.

Liebert, R. M., & Morris, L. W. (1967). Cognitive and emotional components of test anxiety: A distinction and some initial data. Psychological Reports, 20(3), 975-978.

https://doi.org/10.2466/pr0.1967.20.3.975

PMid:6042522

Man, F., & Hrabal, V. (1989). Self-concept of ability, social consequences, anxiety, and attribution as correlates of action control. In F. Halisch & J. van den Bercken (Eds.), International perspectives on achievement and task motivation (s. 309-316). Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

Man, F., Stuchlíková, I., & Hagtvet, K. A. (1992). The effects of cognitive interference and experimentally manipulated failure on information processing in a complex strategic game. Advances in Test Anxiety Research, 7, 332-343.

Mandler, G., & Sarason, S. B. (1952). A study of anxiety and learning. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 47(2), 166-173.

https://doi.org/10.1037/h0062855

PMid:14937950

McNaughton, N., & Corr, P. (2008). The neuropsychology of fear and anxiety: A foundation for Reinforcement Sensitivity Theory. In P. Corr (Ed.), The Reinforcement Sensitivity Theory of personality (s. 44-94). Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511819384.003

McNaughton, N., & Gray, J. A. (2000). Anxiolytic action on the behavioural inhibition system implies multiple types of arousal contribute to anxiety. Journal of Affective Disorders, 61(3), 161-176.

https://doi.org/10.1016/S0165-0327(00)00344-X

Muris, P., Meesters, C., de Kanter, E., & Timmerman, P. E. (2005a). Behavioural inhibition and behavioural activation system scales for children: Relationships with Eysenck's personality traits and psychopathological symptoms. Personality and Individual Differences, 38(4), 831-841.

https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.06.007

Muris, P., Roelofs, J., Rassin, E., Franken, I., & Mayer, B. (2005b). Mediating effects of rumination and worry on the links between neuroticism, anxiety and depression. Personality and Individual Differences, 39(6), 1105-1111.

https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.04.005

Naveh-Benjamin, M., McKeachie, W. J., & Lin, Y.-G. (1987). Two types of test-anxious students: Support for an information processing model. Journal of Educational Psychology, 79(2), 131-136.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.79.2.131

Neudörflová, B. (2017). Kognitivní, emocionální a behaviorální dimenze strachu v úkolových situacích v matematice (Rigorózní práce). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Pavelková, I. (2002). Motivace žáků k učení: Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Pavelková, I., & Dvořáková, I. (2015). Motivace v úkolové situaci. Pedagogika, 65(1), 34-56.

Pavelková, I., Stuchlíková, I., Škaloudová, A., Kubíková, K., & Man, F. (2013) Vztahové normy učitele a jejich vliv na výkonovou motivaci žáků. In J. Jošt, F. Man & A. Nohavová et al., Podpora zdravého psychického vývoje (s. 56-84). Praha: Eduko.

Pavelková, I, & Tauchmanová, E. (2013). Motivace v diskurzu učitelů matematiky na 2. stupni základní školy. In M. Rendl et al., Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Pavelková, I., & Urbanová, D. (2018). Nuda v edukačním kontextu: Teoretické konceptualizace a výzkumné metody. Československá psychologie, 62(4), 350-365.

Sarason, I. G. (1984). Stress, anxiety, and cognitive interference: Reactions to tests. Journal of Personality and Social Psychology, 46(4), 929-986.

https://doi.org/10.1037/0022-3514.46.4.929

PMid:6737201

Schmalt, H. D. (2005). Validity of a short form of the Achievement-Motive Grid (AMG-S): Evidence for the three-factor structure emphasizing active and passive forms of fear of failure. Journal of Personality Assessment, 84(2), 172-184.

https://doi.org/10.1207/s15327752jpa8402_07

PMid:15799892

Schultheiss, O. C., Wiemers, U. S., & Wolf, O. T. (2014). Implicit need for achievement predicts attenuated cortisol responses to difficult tasks. Journal of Research in Personality, 48, 84-92.

https://doi.org/10.1016/j.jrp.2013.10.004

Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1992). Advances in anxiety theory: A cognitive process approach. Advances in Test Anxiety Research, 7, 2-31.

Schwarzer, R., Jerusalem, M., & Stiksrud, A. (1984). The developmental relationship between test anxiety and helplessness. Advances in Test Anxiety Research, 3, 73-79.

Schwarzer, R., & Quast, H. (1985). Multidimensionality of the anxiety experience: Evidence for additional components. Advances in Test Anxiety Research, 4, 3-15.

Smith, R. J., Arnkoff, D. B., & Wright, T. L. (1990). Test Anxiety and Academic Competence: A comparison of alternative models. Journal of Counseling Psychology, 37(3), 313-321.

https://doi.org/10.1037/0022-0167.37.3.313

Spielberger, C. D., Gonzalez, H. P., Taylor, C. J., Algaze, B., & Anton, W. D. (1978). Examination stress and test anxiety. Stress & Anxiety, 5, 167-191.

Stöber, J. (2004). Dimensions of test anxiety: Relations to ways of coping with pre-exam anxiety and uncertainty. Anxiety, Stress & Coping, 17(3), 213-226.

https://doi.org/10.1080/10615800412331292615

Tobias, S. (1985). Test anxiety: Interference, defective skills, and cognitive capacity. Educational Psychologist, 20(3), 135-142.

https://doi.org/10.1207/s15326985ep2003_3

Tobias, S. (1986). Anxiety and cognitive processing of instruction. In R. Schwarzer (Ed.), Self-related cognitions in anxiety and motivation (s. 35-55). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Urbanová, D. (2016). Časová perspektiva a nuda (Bakalářská práce). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Vaníčková, M. (2014). Prožitek flow a zaujetí úkolem v hodinách německého jazyka (Bakalářská práce). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Vitošková, V., & Pavelková, I. (2018). Vztah žáků k budoucnosti. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, 6(3), 53-80.

https://doi.org/10.11118/lifele2016060353

Vymětal, J. (2004). Úzkost a strach u dětí: Jak jim předcházet a jak je překonávat. Praha: Portál.

Wilson, G. D., & Brazendale, A. H. (1973). Social attitude correlates of Eysenck's personality dimensions. Social Behavior and Personality, 1(2), 115-118.

https://doi.org/10.1037/h0035624

https://doi.org/10.2224/sbp.1973.1.2.115

Wine, J. (1971). Test anxiety and direction of attention. Psychological Bulletin, 76(2), 92-104.

https://doi.org/10.1037/h0031332

PMid:4937878

Zeidner, M. (1998). Test anxiety: The state of the art. New York: Springer.

Stahování

Publikováno

2020-07-31

Číslo

Sekce

Studie – přehledová