Cesta ke čtenářské gramotnosti: Znalost konvencí tištěného textu u dětí předškolního věku

Autoři

  • Peter Gavora

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.000

Klíčová slova:

čtenářská pregramotnost, čtení dětem, konvence tištěného textu, gramotnostní prostředí rodiny

Abstrakt

Abstrakt: Čtení nespočívá pouze v identifikaci písmen a chápaní jejich spojení ve slovech. Čtenář také musí znát grafické a formální vlastnosti knihy, směr čtení a další prvky, které se souborně nazývají konvence tištěného textu. K jejich osvojení dochází již v předškolním věku.
Cíle. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je úroveň znalosti konvencí tištěného textu u souboru českých dětí v předškolním věku (n = 142) a kterými faktory je tato úroveň podmíněna. Výzkumným nástrojem byl test vyvinutý M. M. Clayovou, který zjišťoval znalost 19 prvků tištěného textu. Druhým výzkumným nástrojem byl dotazník, v němž rodiče dětí popisovali gramotnostní prostředí domova.
Výsledky. Podle očekávání výkon dětí v testu stoupal s věkem a zároveň se s věkem také zmenšovaly rozdíly mezi dětmi. Děti dosahovaly nejlepších výsledků v položkách, jež se týkaly chápání textu jako nositele příběhu, obálky knihy, identifikace velkého písmena a směru čtení.
Regresní analýza zkoumala čtyři modely, které predikovaly výkon dětí v testu znalosti konvencí tištěného textu. Nejlepšími prediktory byly věk dětí, trvání čtení dítěti rodiči, alfabetické aktivity rodiče s dítětem a počet knih, které mělo dítě k dispozici. Zatímco první prediktor představuje zrání dítěte a kumulativní zkušenost s knihou v průběhu let, další tři prediktory charakterizují gramotnostní prostředí rodiny. Tyto čtyři prediktory objasnily 29,4 % celkové variance modelu. Oproti očekávání měla frekvence čtení dítěti slabý vztah ke znalostem konvencí textu.
Závěry. Znalost konvencí textu se ukazuje nejen jako zajímavý teoretický rámec, ale i jako cenná diagnostická proměnná, která vypovídá nejen o důležitém prvku čtenářské pregramotnosti, ale také o gramotnostním prostředí rodiny.

Reference

Boudreau, D. (2015). Use of parent questionnaire in emergent and early literacy assessment of preschool children. Language, Speech & Hearing Services in Schools, 36(1), 33-47.

https://doi.org/10.1044/0161-1461(2005/004)

Bracken, S. S., & Fischel, J. E. (2008). Family reading behavior and early literacy skills in preschool children from low-income backgrounds. Early Education and Development, 19(1), 45-67.

https://doi.org/10.1080/10409280701838835

Caravolas, M., Volín, J., & Hulme, C. (2005). Phoneme awareness is a key component of alphabetic literacy skills. in consistent and inconsistent orthographies: Evidence from Czech and English children. Journal of Experimental Child Psychology, 92(2), 107-139.

https://doi.org/10.1016/j.jecp.2005.04.003

PMid:16038927

Caravolas, M., Lervåg, A., Mousikoui, P., .... Hulme, C. (2012). Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological Science, 23(6), 678-686.

https://doi.org/10.1177/0956797611434536

PMid:22555967 PMCid:PMC3724272

Caravolas, M., Lervåg, A., Mikulajová, M., Defior, S., Seidlová-Málková, G. &. Hulme, C. (2019). A cross-linguistic, longitudinal study of the foundations of decoding and reading comprehension ability. Scientific Studies in Reading, 23(5). Dostupné z https://www.tandfonline.com

https://doi.org/10.1080/10888438.2019.1580284

Clay, M. M. (1989). Concept about print in English and other languages. The Reading Teacher, 42(4), 268-275.

Clay, M. M. (1991). Becoming literate. Auckland: Heinemann Educational Books.

Clay, M. M. (2000). Running records for classroom teachers. Auckland: Heinemann Educational Books.

Clay, M. M. (2001). Change over time in children's literacy development. Auckland: Heinemann Educational Books.

Clay, M. M. (2013). An observation survey of early literacy achievements. 3. vyd. Auckland: The Mary Clay Literacy Fund.

Deckner, D. F., Adamson, L. B., & Bakeman, R. (2006). Child and maternal contributions to shared reading: Effects on language and literacy development. Applied Developmental Psychology, 27(1), 31-41.

https://doi.org/10.1016/j.appdev.2005.12.001

Doležalová, J. (2005). Funkční gramotnost - proměny a faktory gramotnosti ve vztazích a souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus.

Evans, M. A., & Saint-Aubin, J. (2011). Studying and modifying children's visual attention during book reading. In S. B. Neuman & D. K. Dickinson (Eds.), Handbook of early literacy research. Vol. 3 (s. 242-255). New York: The Guilford Press.

Fasnerová, M. (2014). Celé Česko čte dětem. Výzkumná zpráva projektu. Olomouc: Pedagogická fakulta UP.

Gavora, P. (2016). Preschool children in book-reading situations with parents. The perspective of personal agency theory. Studia Paedagogica, 21(4), 99-116.

https://doi.org/10.5817/SP2016-4-5

Gavora, P. (2018). Čtení dětem v rodině. Výzkum důvodů, parametrů a praktik. Pedagogická orientace, 28(1), 25-45.

https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-25

Gavora, P. (2019). Sťažená cesta k pregramotnosti: Výskum rodičov, ktorí čítajú deťom len sporadicky. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 3(1), 7-19.

Glass, P. (2002). Development of the visual system and implications for early intervention. Infants & Young Children, 15(1), 1-10.

https://doi.org/10.1097/00001163-200207000-00003

Hood, M., Conlon, E., & Andrews, G. (2008). Preschool home literacy practices and children's literacy development: A longitudinal analysis. Journal of Educational Psychology, 100(2), 252-271.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.2.252

Hulme, C., Caravolas, M., Málková, G., & Brigstocke, S. (2005). Phoneme isolation is not simply a consequence of letter-sound knowledge. Cognition, 97(1), B1-B11.

https://doi.org/10.1016/j.cognition.2005.01.002

PMid:16139583

Johnson, C. (2015). Concepts about print and literacy skill acquisition of preschool students (Dizertační práce). Minneapolis: Walden University. Dostupné z https://pdfs.semanticscholar.org

Justice, L. M., & Ezell, H. K. (2001). Written language awareness in preschool children from low-income households: A descriptive analysis. Communication Disorders Quarterly, 22(3), 123-134.

https://doi.org/10.1177/152574010102200302

Justice, L. M., & Piasta, S. (2011). Developing children's print knowledge through adult-child storybook reading interactions: Print referencing as an instructional practice. In S. B. Neuman & D. K. Dickinson (Eds.), Handbook of early literacy research. Vol. 3 (s. 200-213). New York: Guildford Press.

Justice, L. M., Bowles, R. P., & Skibbe, L. E. (2006). Measuring preschool attainment of print-concept knowledge: A study of typical and at-risk 3 to 5 year old children using item-response theory. Language, Speech & Hearing Services in the Schools, 37(3), 224-235.

https://doi.org/10.1044/0161-1461(2006/024)

Kirby, J. R., & Hogan, B. (2008). Family environment and early literacy development. Exceptionality Education Canada, 18(3), 112-130.

Kropáčková, J., Wildová, R., & Kucharská, A. (2014). Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. Pedagogická orientace, 24(4), 488-509.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-4-488

Kucharská, A. (2014). Riziko dyslexie. Pregramotnostní dovednosti a schopnosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Levy, B., A., Gong, Z., Hessels, S., Evans, M. A., & Jared, D. (2006). Understanding print: Early reading development and the contribution of home literacy experiences. Journal of Experimental Child Psychology, 93(1), 63-93.

https://doi.org/10.1016/j.jecp.2005.07.003

PMid:16140318

Lomax, R., G., & McGee, L. M. (1987). Young children's concepts about print and reading: toward a model of word reading acquisition. Reading Research Quarterly, 22(2), 237-256.

https://doi.org/10.2307/747667

Lynch, J., Anderson, J., Anderson, A., & Shapiro, J. (2006). Parents' beliefs about young children's literacy development and parents' literacy behaviors. Reading Psychology, 27(1), 1-20.

https://doi.org/10.1080/02702710500468708

Málková, G. (2008). Vztah fonematického uvědomování a znalosti písmen v počátcích rozvoje čtení a psaní. Pedagogika, 58(4), 369-378.

Melissa-Halikiopoulou, C., & Natsiopolou, T. (2008). Mothers reading children's books to preschoolers. A Greek study. International Journal of Caring Sciences, 1(2), 74-78.

Meng, C. (2016). Joint book reading and receptive vocabulary: A parallel process model. Infant and Child Development, 25(1), 84-94.

https://doi.org/10.1002/icd.1925

Moss, G., & Washbrook, L. (2016). Understanding the gender gap in literacy and language development. Bristol Working Papers in Education #01/2016. Bristol: University of Bristol. Dostupné z https://www.bristol.ac.uk

Natsiopoulou, T., Souliotis, D., Argyris, K., & Hatzisavvides, S. (2006). Reading children's books to the preschool children in Greek families. International Journal of Early Childhood, 38(2), 69-79.

https://doi.org/10.1007/BF03168209

Neumann, N. N., Hood, M., & Ford, R. (2012). The role of environmental print in emergent literacy. Journal of Early Childhood Literacy, 12(3), 231-258.

https://doi.org/10.1177/1468798411417080

Niklas, F., & Schneider, W. (2013). Home literacy environment and the beginning of reading and spelling. Contemporary Psychology, 38(1), 40-50.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2012.10.001

Niklas, F., Cohrssen, C., Tayler, C., & Schneider, W. (2016). Erstes Vorlesen: Der Früher Vogel fängt den Wurm. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 30(1), 35-44.

https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000166

Paratore, R. J., Cassano, X. M., & Schickendanz, J. A. (2011). Supporting early (and later) literacy development at home and school. In M. Kamil, P. D. Pearson, E. B. Moje & P. P. Afflerbach (Eds.), Handbook of reading research. Vol. IV (s. 114-135). New York: Routledge.

Price, L. S., van Kleeck, A., & Huberty, C. J. (2009). Talk during book sharing between parents and preschool children: A comparison between storybook and expository book conditions. Reading Research Quarterly, 44(2), 171-194.

https://doi.org/10.1598/RRQ.44.2.4

Reutzel, D. R., Fawson, P. C., Yung, J. R., Morrison, T. G., & Wilcox, B. (2003). Reading environmental print: What is the role of concepts about print in discriminating young readers' responses? Reading Psychology, 24(2), 123-162.

https://doi.org/10.1080/02702710308232

Salinskas, G., Lerkkanen, M.-K., Tolvanen, A., Niemi, P., Poikkeus, A.-M., & Nurmi, J. E. (2012). The frequency od parents' reading-related activities at home and children's reading skills during kindergarten and Grade 1. Journal of Applied Developmental Psychology, 33(6), 302-310.

https://doi.org/10.1016/j.appdev.2012.07.004

Schwartz, J. (2004). An observation study of mother/child and father/child interactions in story reading. Journal of Research in Childhood Education, 19(2), 105-114.

https://doi.org/10.1080/02568540409595058

Sonnenschein, S., & Munsterman, K. (2002). The influence of home-based reading interactions on 5-year-olds' reading motivations and early literacy development. Early Childhood Research Quarterly, 17(3), 318-337.

https://doi.org/10.1016/S0885-2006(02)00167-9

Van Kleeck, A. (2013). Research on book sharing: Another critical look. In A. van Kleeck, S. A. Stahl & E. D. Baver (Eds.), On reading books to children (s. 271-319). New York: Routledge.

Van Steensel, R. (2006). Relations between socio-cultural factors, the home literacy environment and children's literacy development in the first years of primary education. Journal of Research in Reading, 29(4), 367-382.

https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2006.00301.x

Vandermaas-Peeler, M., Sassine, B., Price, C., & Brilhart, C. (2011). Mother's and father's guidance behaviours during storybook reading. Journal of Early Childhood Literacy, 12(4), 415-442.

https://doi.org/10.1177/1468798411417381

Viktorová, I. (2005). Psaní (kompozice) textů (hlavně Žlutá třída). In Pražská skupina školní etnografie, Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy (s. 434-461). Praha: Karolinum.

Weigel, D. J., Martin, S. S., & Bennett, K. B. (2006). Mother's literacy beliefs: Connection with the home literacy environment and pre-school children's literacy development. Journal of Early Childhood Literacy, 6(2), 191-121.

https://doi.org/10.1177/1468798406066444

Wildová, R., & Křivánek, Z. (2009). Základy gramotnosti (počáteční čtenářská gramotnost). In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 230-234). Praha: Portál.

Zápotočná, O. (2005). Hodnotenie raných prejavov gramotnosti ako východisko diferencovaného vyučovania v 1. ročníku ZŠ. Pedagogická revue, 57(5), 510-525.

Zápotočná, O., & Gavora, P. (2002). Metodika pozorovania a hodnotenia raných prejavov gramotnosti. Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV.

Zápotočná, O., & Petrová, Z. (2016). Jazyk a komunikácia. Metodická príručka k vzdelávacej oblasti inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Bratislava: Štátny pedagogický ústav.

Zhao, J., Zhao, P., Weng, X., & Li, S. (2014). Do preschool children learn to read words from environmental prints? PLoS ONE, 9(1), 1-5.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0085745

PMid:24465677 PMCid:PMC3899066

Stahování

Publikováno

2020-07-31

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná